Parenteel 31 december 2019

Parenteel Van Gink per 31 december 2019 Zoals gebruikelijk, publiceer ik aan het eind van ieder kalenderjaar weer een update van mijn familie stamboom Van Gink. Hierin zijn opgenomen alle mutaties, welke in de loop van het afgelopen jaar 2019 zijn ontvangen en verwerkt in mijn familiebestand. Parenteel Van Gink december 2019 Ik wens u […]