De familienaam Tenwolde

OORSPRONG EN BETEKENIS

Volgens de Nederlandse Familienamen Databank van het Meertensinstituut is de familienaam Ten Wolde verwant aan : (van der) Woude ( waarin ‘Woud’ weer verwant is aan ‘Wald’ ) . Dergelijke namen , met het voorvoegsel Te , Ter of Ten , komen vooral voor in de Noord-Oostelijke provincies van ons land (met name in Overijssel) .

21-tenwolde_oud

In het doopboek van de gemeente Steenwijk over de periode 1666 – 1813 staat vermeld dat in vroeger tijden de familienaam Ten Wolde ook wel geschreven werd als : Ten Wolt , Ten Wold , Ter Wold en zelfs als : Der Wolt . Déze schrijfwijzen komen heden ten dage niet meer voor , maar wél : Wold(t) , Wolde , Ter Wolde , De Wolde , Van Wolde en Van de(r) Wolde .

De achternaam kwam in het Nederland van kort na de tweede wereldoorlog al zo’n 750 maal voor ….
men mag er dus wel van uitgaan dat er op dit moment – aanvang 21e eeuw – ruim meer dan 1000 Ten Wolde’s zijn in den lande én ook (ver) buiten onze landsgrenzen …… en volgens de allerlaatste , zeer officiele gegevens van een uitgebreide telling van alle in Nederland voorkomende familienamen , moeten er anno 2007 in ons land maar liefst 1215 naamgenoten geweest zijn , zodat we ons absoluut níet ongerust hoeven te gaan maken dat de naam Ten Wolde binnen afzienbare tijd wel eens volledig van het maatschappelijke toneel in Nederland zou kunnen gaan verdwijnen …….

… en ook al is Ten Wolde dan geen tamelijk exclusieve familienaam – vanwege het bovenstaande zouden we dat uiteraard niet meer durven beweren – het is zeer zeker wel , naar de mening van ons allen , een even fraaie als welluidende naam !

Zou het overgrote deel van de onzen Ten Wolde heten én ook zo blijven heten , in het verleden waren er toch wel een paar lieden , de zgn. Ten Wolde-buitenbeentjes , die aan deze ‘eenvoudige’ familienaam niet helemaal genoeg gehad schenen te hebben ….. en vanaf het moment van hun doop met een wat langere , chiquere naam door het leven gingen : Veldkamp ten Wolde , Fledderus ten Wolde , ten Wolde van Lubeck ….

Toch was al deze imposante namen géén al te lang leven beschoren , zodat ze al spoedig uit de boeiende annalen onzer familiegeschiedschrijving verdwenen zijn …… En dan moeten wij het thans maar zien te rooien met louter en alleen Ten Wolde’s .

Hieronder vindt u meer informatie van de familie Tenwolde uit de regio Rotterdam

PARENTEEL Hermanus Bernardus TENWOLDE

Parenteel Hermanus Bernardus Tenwolde (Een versie per 1 januari 2021).

Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met de Rotterdamse tak van de familie Tenwolde. Mijn oma droeg de achternaam Tenwolde. Zij had een groot aantal broers en zussen en deze woonden allen in het voormalige Delfshaven in Rotterdam – West .

Uw informatie over de familie-tak TENWOLDE is van harte welkom!

Stuur in dat geval een email naar paul@vangink.nl