Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Er is de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken van teksten en het verstrekken van informatie op deze website. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen.
De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Omdat wij u graag zo goed mogelijk van dienst willen zijn, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail.

Er kan, echter, niet worden gegarandeerd, dat alle op de website www.capelsewijken.nl getoonde informatie altijd volledig, juist en tijdig wordt overgebracht.

De redactie wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit het elektronische berichtenverkeer.

Alle op deze site geplaatste foto’s en teksten zijn juridisch eigendom van de inzenders en mogen slechts na schriftelijk toestemming van de eigenaar worden overgenomen door derden voor andere doeleinden.

Privacy-verklaring :

Uw eventueel geregistreerde (persoons)gegevens zullen onder geen enkel beding zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.

www.gink.nl

Paul van Gink

•2003
•2004