Parenteel editie 2017

image_pdfPDFimage_printPrint

Zoals gebruikelijk, publiceer ik aan het eind van ieder kalenderjaar een nieuwe en bijgewerkte editie van de stamboom met daarin opgenomen de parenteel van Thomas Thomaszn Van Gink uit Dubbeldam.

Deze versie gaat terug tot het jaar 1640 en bevat thans persoonlijke informatie over 3175 personen.

De parenteel Van Gink bevat veel informatie die in de loop van het jaar 2017 zijn ontvangen of zijn verkregen via eigen bronnenonderzoek op het Internet.

Oorsprong in Dubbeldam

De familienaam Van Gink stamt af van bewoners woonachtig in het voormalige gehucht Dubbeldam, thans een wijk van de huidige gemeente Dordrecht. Van daaruit is de familienaam uitgewaaierd naar de regio Roosendaal, de regio Schiedam en de regio Amsterdam.

Dubbeldam was honderden jaren lang een klein dorp op het Eiland van Dordrecht.
De vroegere gemeente werd per 1 juli 1970 toegevoegd aan de gemeente Dordrecht en maakt sindsdien als woonwijk deel uit van deze stad.

Dubbeldam bestaat uit een oude dorpskern, een paar voormalige landwegen en veel nieuwbouw. Van de oude dorpskern is door afbraak en nieuwbouw in de jaren zestig weinig meer te zien. De wijk ligt bijna direct aan het natuurgebied de Hollandse Biesbosch.

De naam Dubbeldam is eenvoudig te verklaren als “dam in de Dubbel”, een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep. In 1282 wordt de locatie voor het eerst vermeld. Ergens in de veertiende eeuw krijgt het dorpje met de omliggende boerderijen de status van ambacht.

Als in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of Hollandsche Waard, verdrinkt Dubbeldam met 17 omliggende dorpen.

De rechten op de ambachten bleven echter (zij het als dode letter) in stand en toen er in de zestiende eeuw in het gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht weer gepolderd werd, kreeg Arend Cornelisz., burgemeester van Dordrecht en heer van (het eveneens verdronken) De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam, die hij in 1554 van het gewest Holland als erfpacht verkreeg.

Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen. Het was van groot belang voor Dubbeldam om de grenzen vast te stellen, daar werd een commissie voor ingesteld. Landmeters trokken rond 1560 een ‘ree’ (grenslijn) tussen Dordrecht en Dubbeldam ter hoogte van ongeveer Reeweg-Oost.

De vier polders waar het ambacht Dubbeldam uiteindelijk uit zou bestaan waren: Oud-Dubbeldam, de Noordpolder, de Zuidpolder en de Aloïsenpolder. De polder Wieldrecht werd in 1659 een zelfstandig ambacht. Het dorp Dubbeldam werd in 1630 groot genoeg geacht voor een eigen kerk.

Dubbeldam was lange tijd niet meer dan een paar huisjes rond een kerk.

 • In 1632 stonden er slechts 56 huizen, honderd jaar later waren dat er 107 en in 1840 was dit aantal gegroeid tot 243.
 • Na 1750 werd het grondgebied van Dubbeldam flink uitgebreid met nieuwe polders en groeide ook het dorp uit tot een plaats van redelijke omvang.
 • In 1816 werd de gemeente Dubbeldam geformeerd, die in 1857 de gemeentes Wieldrecht en De Mijl zou annexeren. De macht van de ambachtsheer was met de vorming van de gemeente geminimaliseerd, al bleef hij tot 1929 rechten over Dubbeldam houden.
 • Het grondgebied van Dubbeldam besloeg vanaf 1857 ongeveer 3/4 deel van het Eiland van Dordrecht, het qua inwonertal veel grotere Dordrecht moest het met een veel kleiner deel doen.
 • Vanaf 1871 werden herhaaldelijk stukken grondgebied door het uitbreidende Dordrecht geannexeerd. Om de aanleg van de spoorlijn naar Sliedrecht mogelijk te maken werd rond 1880 grond geruild met Dordrecht en het gebied rond ’t Vissertje aan Dubbeldam toegevoegd. Smalend kunnen oude Dubbeldammers nu nog zeggen: ‘Het station van Dordrecht staat op het grondgebied van Dubbeldam’. Zelf had Dubbeldam samen met ’t Vissertje een stopplaats aan de spoorlijn Elst – Dordrecht: stopplaats ’t Visschertje. Deze werd in 1926 gesloten.
 • Dordrecht bleef groeien en had veel meer ruimte nodig. Ondanks pogingen in de jaren zestig om het dorp, door het te doen uitgroeien tot een voorstad van Dordrecht, zijn zelfstandigheid te laten behouden werd Dubbeldam op 1 juli 1970 geheel aan Dordrecht toegevoegd.

Onderzoek naar overige familienamen

Verder bevat het parenteel Van Gink veel informatie over de familienamen :

– Van Gink (Achternaam van mijn vader),
– Tournier (Achternaam van mijn moeder aan vaderskant),
– Tenwolde (Achternaam van mijn moeder aan moederskant),
– Kranendonk (Achternaam van mijn echtgenote Marike Kranendonk).

kanttekening

Ondanks het plaatsen van veel genealogische bronnen op digitale websites en toegang daartoe via internet zijn lang niet alle relaties tot op vandaag duidelijk en eenduidig genoeg in kaart gebracht, helaas…

Zie hier de Parenteel familienaam Van Gink editie 2017 in PDF formaat

2 gedachten over “Parenteel editie 2017”

 1. L.S.

  We schrijven een artikel in ons clubblad (Het Rijwiel) over de Hinde rijwielfabriek. We zijn op zoek naar goede foto’s van de fabriek en van haar twee eigenaren Jaap Ott Bultman en Gerard van Gink. De bekende foto’s hebben we (maar niet altijd van goede kwaliteit). Ik zag een familiefoto waar, als ik het goed begrijp, Gerard van Gink op te zien is, maar die foto lijkt me van de jaren dertig.

  Graag zou ik contact hebben om eea nader toe te lichten.

  Met vriendelijke groet,

  Aad Streng

 2. Beste Aad
  Helaas kan ik je niet ver helpen . Deze Amsterdamse tak van de familienaam Van Gink is heel
  ver van onze stamboom (afstammelingen Schiedam en Dordrecht) af. Ook de aansluiting met deze Amsterdamse tak
  is niet of nauwelijks bekend. Ik kan je dus geen andere familiefoto’s sturen om het simpele
  feit dat we geen ingang hebben bij deze tak van de familienaam, wij kennen geen levende familieleden uit deze tak helaas.
  Ik besef dat het geen goed nieuws is maar wens je veel succes naar de achtergronden van deze fietsenfabriek. die ooit auto;s schijnt te hebben geproduceerd

  Hartelijke groeten

  Paul van Gink

Geef een reactie

Spam Blokkade door WP-SpamShield