Sint Jozef ULO

In augustus 1967 begon mijn schooltijd op de Sint Jozef MULO aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam.
Het schoolgebouw van deze voormalige ULO – school bestaat niet meer, hij is gesloopt. (M)ULO was een afkorting en stond voor de uitdrukking (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs. Deze opleiding was behoorlijk stevig , het bood veel vakken, waarin uiteindelijk na 4 jaar studie ook een landelijk examen moest worden afgelegd. In onze dagen valt het te vergelijken met een HAVO (plus) – opleiding. Helaas heb ik geen enkele foto van mijn tijd op deze school.
Hieronder en foto van de kerk waarachter de school was verstopt. Rechts van de kerk lag de Sint Joseph LTS aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 20 in Schiedam.

Het was een MULO-school, gelegen om de toen nog nieuwbouwwijk Nieuwland en werd bezocht door overheersend jongens (ik kan mij slechts een vrouwelijke leerlinge herinneren) en de school werd geleid door de Broeders van Maastricht.

Er waren ook veel burgerdocenten aan de school verbonden, zoals de onderdirecteur J.J. Dubber, leraar Stierhout, Janzen en de jonge leraar Vermeulen. Vermeulen was mijn klasseleraar gedurende de eerste klas. Zijn echtgenote M. Vermeulen kwam later op school en zij was mijn klasseleraar in de tweede klas. Zij was de enige vrouwelijke lerares, want de rest van het Schiedamse docentenkorps bestond uit mannen.

De school werd kundig geleid door broeder Asterius, hoofd van de school.

Overzicht van klassenleraren in het schooljaar 1968-1969**

-A. Stierhout (Nederland en Engels, klas 4a)
-Broeder Germano (klas 4b)
-J.J. Dubber (Maatschappijleer, klas 4c en onderdirecteur)
-Broeder Chrysologius (Frans, Klas 4d)

-J. van Houwelingen (Boekhouden en Bedrijfsrekenen, Klas 3a)
-J. Janzen (Engels, Klas 3b)
-Broeder Alex (klas 3c)

-mw M Vermeulen (klas 2a)
-H. Meijer(Duits klas 2b )
-W.C. Pompen (Klas 2c)

-H. Vermeulen (Klas 1a)
-H. Robben (Klas 1b)
-Broeder Egbert (Klas 1c)

Verder waren er naast alle bovengenoemde klassenleraren ook nog als docent aan de school verbonden : De in Schiedam beroemde kapelaan S. de Vette die op zijn ongekende wijze ons godsdienstles gaf, J. van de Burg de gymnastiekleraar, die ons veel in het nabijgelegen Beatrixpark liet honkballen, de tekenleraar dhr E. van Eest en de muziekleraar J. Hoogervorst.

Leerlingen Klas 2b met als klassenleraar mw. M Vermeulen (1968)

Peter Adriaaansen
Coert Beerman
Frank Dessing*
Rob van Es
Paul van Gink*
Rick Greevink
Peter Ham
Harry Holierhoek
Frans de Jong
A van der Kamp
Leo Kloos
Henk Leenen
Leo Leliveld
Tom Martens
Kees Meijer*
Hans van Nielen
Kees Oostrom
Theo van de Roer
Jan van Rijswijk*
Thom Scholte
Jan Smits
Rudy Steenbergen
Leo Verwater
Thom De Vette
Herman van de Vliet
Theo van de Vugt
Leo van de Water*
Ton Wölcken
Henny Zoetmulder

** Met bijzonder veel dank aan Ferry Londt, die mij het overzicht van alle leerlingen van alle klassen van het schooljaar 1968 – 1969 wist te leveren.

Het was een rustige en beschaafde jongensklas, iets te aardig en te lief eigenlijk als we ons vergelijken met andere klassen op school. Het was er druk, er waren meerdere eerste en tweede klassen per jaargang.
De klassenleraren spraken elkaar onderling over de gebeurtenissen in de lerarenkamer op de begane grond.
De leerlingen wisselden op het met een hek afgesloten schoolplein hun dagelijkse ervaringen uit. Voor de overblijvers (circa 40) was er op de eerste etage van de school een kantine ingericht. Na afloop van het middageten moest je allemaal verplicht gaan leren tot dat de middaglessen begonnen.

We hadden weinig contact met de leerlingen van de naastgelegen Lagere Technische School onder leiding van de directeur Etman. Later ging de MULO samen met de LTS, er werd een voetpad achter de kerk aangelegd om onderling te kunnen verplaatsen.

Ja de meest markante docent was ongetwijfeld Broeder Chrysologius die elke dag met zijn bromfietsje vanaf het klooster aan het Marconiplein, over de Rotterdamsedijk naar de Msg. Nolenslaan reed. Leraar Frans was hij , een hele goede maar ook een hele beruchte. Het frans werd er gewoon ingestampt. Degene die iets fout sprak kreeg de wind van voeren en zijn buurman moest opnieuw het verhaal lezen, totdat die weer iets fouts las. Zo ging het een voor een door de klas net zo lang tot iemand het foutloos kon oplezen of uitspreken. Liefde voor de Franse taal hebben we niet opgedaan op deze wijze..

Ook de leraren Stierhout (Engels) en Janzen hadden een zekere reputatie en niet alleen over hun manier van lesgeven……
In de middag gingen de meeste leerlingen wandelen richting de winkels op de Nolenslaan, we kochten er niets maar aan de overkant in de cafetaria Blue Bell werden door een bepekt groepje klasgenoten de eerste frikandellen en kroketten gekocht. De meeste leerlingen woonden in Schiedam, een klein clubje kwam uit Rotterdam (dat waren wij* dus) en de anderen kwamen uit Vlaardingen of Kethel.