1

Parenteel familienaam Stofberg(en)

Wat is een parenteel?

Een parenteel in de genealogie is een opstelling van een stamouderpaar, of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Een parenteel wordt meestal in een tekst weergegeven.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van de huwelijkspartner en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901. Hieronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens. Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes.

Nummering
De nummering is dezelfde als bij een genealogie: de generaties worden genummerd met Romeinse cijfers. De takken van een familie worden genummerd A, B, C enz., de twijgen AA, AB, AC enz. (uit tak A), BA, BB (uit tak B), CA, CB (uit tak C), enz.

Achternamen
In een parenteel komen personen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.

Nadere uitwerking van de familienaam Stofberg(en).

De leden van deze familie Stofberg(en) zijn vanaf circa 1660 woonachting in de regio Nieuwerkerk aan den IJssel / Zevenhuizen / Oud Verlaat. Een deel van de familie is woonachtig geweest in de voormalige zelfstandige gemeente Hilligersberg, thans onderdeel van de gemeente Rotterdam.

Voor opmerkingen en aanvullingen houd ik mij aanbevolen