Stamboom Van Gink, de verhalende versie….

Privacyregelement van toepassing!

Beste bezoeker van deze website, uiteraard hebben alle in deze stamboom genoemde personen recht op hun privacy ! Wilt U bezwaar maken tegen het opnemen van uw naam, laat het mij even weten ! Dan wordt u verwijderd uit deze pagina…

Parenteel Thomasz van GIN(C)K(EL)

Enige namen uit het parenteel

•Joannes van GINCK (1601 – ) : Diest (B) / Venlo

•Willem Thomasz van GINK (1668) : Dubbeldam / Dordrecht

Van Ginck of Van Genck??

Van Ginck is een uitgestorven familie die in Venlo voorkwam.
Volgens het Meertens Instituut komt de naam in Nederland niet meer voor.

Mogelijk familiewapen

Een ovaal vierengedeeld schild, I en IV drie rozen, II en III twee verlaagde dwarsbalken, waaruit een wassende vos ontspringt met opgeheven staart. Dit schild overtopt met een grote kroon van drie bladeren, waartussen aan drie zijden 3 parels (1 op 2 liggende). Als schildhouders twee aanziende vossen met opgeheven staart, alles op een dwarsbalk staande.

Mogelijke oorsprong van de familienaam Van Ginck / Van Genck

Joannes van Ginck (1601 – 1747 )

I. Joannes Henricus Fredericus van Ginck,
In 1716 luitenant in regiment generaal De Verbeeke, Scholtis (=Rechter) Venlo 1733-1737 alsmede postmeester voor 1742 tot zijn overlijden in 1747 aldaar, begraven Venlo 23 september 1747, trouwde Anna Margaretha Swinckels, gedoopt Venlo 17 december 1693, begraven Venlo 23 december 1782, dochter van Arnoldus Swinckels en Anna Maria Bex.
Uit dit huwelijk:

 • Helena Catharina van Ginck, Venlo 23 september 1712, begraven Venlo 18 juni 1715.
 • Maria Johanna van Ginck , Venlo 6 maart 1714, begraven Venlo 10 augustus 1772, trouwde Roermond 12 februari 1747 met Wilhelmus Conraetz, Venlo 19 april 1719, overleden Venlo 11 april 1802, postmeester vanaf 1747 Schepen en burgemeester Venlo zoon van Joannes Baptist Conraetz en Johanna Elisabeth Duycker.
 • Carolina Constantia van Ginck, Venlo 2 februari 1716.,
 • Arnoldus Ludovicus van Ginck, Venlo 16 maart 1718.,
 • Johannes Christianus Arnoldus van Ginck, Blerick 12 november 1720, Venlo 3 juli 1724.
 • Henricus Cornelis van Ginck , Venlo 16 juni 1722, jong overleden.
 • Wilhelmus Joseph van Ginck ,Venlo 16 mei 1723, Venlo 16 februari 1724.
 • Wilhelmus Henricus van Ginck, Venlo 11 april 1725, Venlo 28 oktober 1730.
 • Joannes Joseph van Ginck volgt II.
 • Alexandrina Maria Adriana van Ginck gedoopt Venlo 11 oktober 1729, begraven Venlo 12 mei 1731.
 • Antonius Wilhelmus Adrianus van Ginck gedoopt Venlo 3 juni 1732, begraven Venlo 1 mei 1735.

[/table]

II. Joannes Joseph van Ginck trouwde Diest (B) 19 maart 1743 met Joanna Elisabeth de Wilde, gedoopt Diest 16 januari 1722, dochter van Joannes Baptista de Wilde en Maria Havermans.

Uit dit huwelijk:

 • Maria Jacobina Joanna van Ginck gedoopt Diest 24 juni 1744, overleden Venray 17 mei 1829, trouwde Diest 16 augustus 1761 met Henricus Duycker, gedoopt Venlo 10 januari 1712, begraven Venlo 23 januari 1788, zoon van Marcellus Duycker en Anna Margaretha Craenen.
 • Joannes Josephus Arnoldus van Ginck gedoopt Diest 21 oktober 1748, begraven Diest 5 oktober 1753.
  Op 2 februari 1601 werd in de O.L. Vrouwekerk te Diest (Belgie) gedoopt : Joannes, zoon van Joannes van Ginck en Margaretha N. Doopgetuigen : Leneart Custers en Maria van Beringhen.

Joannes Henricus Fredericus van Ginck.( – 1747)

Luitenant ten dienste van H.H. Mogenden in het Regiment van de Heer Luitenant -Generaal van der Beecks of Verbeek .(3), deed de eed als scholtis** van Venlo op 9 september 1733, werd als zodanig 11 december 1737 vervangen door Paulus van Darth. (4) was tevens postmeester, begraven in Venlo op 23 september 1747 (5) trouwt te Venlo op 24 januari 1712 met Anna Margaretha Schwinkels, dochter van Arnoldus en Anna Maria Bex, gedoopt Venlo op 17 december 1693 en begraven aldaar op 23 december 1782,

** Scholtis :
Schout , het hoofd van de schepenbank heette richter, later scholtis, die voor zaken van justitie was aangesteld

Joannes Henricus Fredericus richtte op 25 februari 1733 een request aan het Hof van Justitie te Venlo om met het scholtisambt begiftigd te mogen worden. Hij deed een eed als zodanig op 9 september 1733 en werd op 11 december 1737 vervangen door Paulus van Darth. Den 9 october 1736 werd melding gemaakt van twee assignatien , gegeven door 2 officieren aan den scholtis van Ginck en door dezelfde tot betaling zijner schulden betaald.

Op 12 februari 1737 wordt aan de crediteuten van den scholtis en postmeester Van Ginck gepermitteerd hun actien tegen dezelfde voor het Hof te insitueeren en werden verder alle stukken inzake het conflict over de jurisdictie (scholtisambt) gesteld in handen van ’s land advocaten .

Op 11 Maart 1737 wordt melding gemaakt van een dispuut tusschen den scholtis van Ginkc en B, Levi Gomperts te Nijmegen over het verkopen van het scholtisambt van Venlo en wissels. Enige heeren van het Hof worden gecommiteeerd om te onderzoekn of het pandschap van het scholtisambt van Venlo door het restitueren van de pandpenningen niet afgelost behoorde te worden.

Op 30 juli 1737 werd de zaak van de scholtis van Ginck in handen gesteld van de ordinaris justitie en gelast den pandbrief van het schlotisambt bij decreet van het Hof te doen verkoopen. op 18 november 1737 door het restitueren

Uit dit huwelijk 11 kinderen :

 1. Helena Catharina van Ginck, gedoopt Venlo op 23 september 1712, begraven aldaar op 18 juni 1715;
 2. Maria Joanna van Ginck, gedoopt Venlo op 6 maart 1714, overleden en begraven aldaar op 10 augusts 1772, getrouwd te Roermond op 12 februari 1747 met Wilhelmus Conraetz, gedoopt te Venlo op 19 april 1719, overleden aldaar op 11 april 1802, Schepen van Venlo 1759 – 1796;Deed de eed als Schepen op 21 december 1759, was regerend burgemeester in 1762, 1767,1774, 1778, 1782 en 1784. Hij volgde 8 februari 1760 Arn. Emm. Ruys als postmeester op en werd 6 maat 1773 tot kapitein der adelborsten van de Maaspoort en tot commissaris van de bank van lening aangesteld(6). Hij was zoon van Joanne Baptista en Joanne Elisabeth Duynker.
 3. Carolina Constantia van Ginck, gedoopt te Venlo op 2 februari 1716;
 4. •Arnoldus Ludovicus van Ginck,
  gedoopt Venlo op 16 maart 1718, Religieus in het Kruisherenklooster aldaar, geprofest in august 1737 (Zie overdracht 5 augustus 1737);
 5. •Joannes Christianus Arnldus van Ginck, gedoopt te Blerick op 12 november 1720, begraven te Venlo op 3 juli 1724;
 6. •Henricus Cornelius Joannes van Ginck, gedoopt te Venlo op 16 juni 1722, begraven op 31 januari 1724;
 7. •Wilhelmus Arnoldus van Ginck, gedoopt Venlo op 16 mei 1723, begraven aldaar op 16 februari 1724;
 8. Wilhelmus Henricus van Ginck, gedoopt Venlo op 11 april 1725, begraven aldaar op 28 october 1730;
  •Joannes Joseph van Ginck
 9. Alexandrina Maria Adriana van Ginck, gedoopt te Venlo op 11 october 1729, begraven aldaar op 12 mei 1731;
 10. Antonius Wilhelmus Adrianus van Gink, gedoopt op 3 juni 1732, begraven aldaar op 1 mei 1735;

Joannes Joseph van Ginck (1727 – 1748)

Gedoopt Venlo op 31 januari 1727, begraven Diest (St Sulpitius) op 25 augustus 1748 Hij was Scholtis van Grefrath 1744-1748 (7) Hij overleed bij toeval in Diest (Belgie) waar hij bij zijn vrienden op bezoek was en werd des avonds in de kerk met kappitel begraven. De volgende dag werd de uitvaart (exeguias) gehouden. Trouwt in Diest (St Sulpitius) op 19 maart 1743 met Joanna Elisabeth De Wilde, zij is gedoopt te Diest (St Sulpitius) op 16 januari 1722 en dochter van Joannes Baptista en Maria Havermans.

Kinderen uit dit huwelijk :

 1. •Maria Jacoba Joanna van Ginck, gedoopt in Diest (st Sulpitius) op 27 december 1743 overleden te Venray op 17 mei 1829;
 2. Joannes Josephus Arnoldus van Ginck (posthumus) gedoopt te Diest (St Sulpitis op 21 october 1748, begraven aldaar op 5 october 1753.

* Bron Jan Verzeil , Maastricht
Voetnoot :

(5b)In het begrafenisregister staat ” Mijnheer Joannes Henricus Fredericus van Ginck, Comis der Posterie deser stadt in de moederkerck begraven ”

(a) : Zegel van Hendrick van Ginck J.U.L. Richter of Scholtis 1733-1737 beschreven in : De Maasschouw ” 28e jaargang (1906) bladzijde 20, afgebeeld door van Bweurden plaat II : De Zegels der Venlosche Scholtissen en Schepenen)

Bron : Overlijdensregister Venray

Details van: Ginck van, Maria Johanna Jakoba , Leeftijd: 84 jr. , Geboorteplaats: Diest (NB) Naam vader: N.N. Voornamen vader: N.N. Naam moeder: N.N. Voornamen moeder: N.N. Echtgenoot/note van: Groot, Bernard Hendrik de , Beroep: rentenierster, Woonplaats: Venray, Datum overlijden: 17-05-1829 Datum akte: 19-05-1829 , Aktenummer: 86 , Jaar akte: 1829 , Getuige 1: Rutten, Antoon, Getuige 2: Roelofs, Peter

Zuid-Limburgers aan de monden van de Maas

Reeds in de 15e eeuw en dan in toenemende mate in de 16e eeuw kon men bewijzen vinden, van een druk scheepvaartverkeer tussen het huidige Zuid-Limburg en de steden aan de monden van de Maas, vooral Dordrecht en Rotterdam.

 1. Laurens van GINKGeboren circa 1690 te Gorinchem. Gehuwd op 26-09-1711 te Leerdam met Jacomijntje Jacobs de LANG, geboren circa 1675 te Leerdam, waarvan de ondertrouw plaatsvond op 26-09-1711 te Leerdam. Het huwelijk vond plaats op 21-10-1711 te Leerdam. Kinderen zijn niet bekend.

  Jacomijntje de LANG is eerder getrouwd geweest met Hendrik KREMER, waarvan bekend :

  •Ondertrouw (1) op 22-01-1698 te Leerdam, gehuwd op 09-02-1698 te Leerdam met Hendrik KREMER, gedoopt circa 1675 te Tongeren, overleden voor 1711.

  Uit dit eerste huwelijk:

  1. Hendrik KREMER (Kramer), gedoopt (NH) op 13-03-1700 te Leerdam. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-03-1721 te Leerdam met Mary (Marike Maria) de VOGEL, geboren circa 1700 te Giessen-Nieuwkerk.
  2. •Selij KREMER, gedoopt (NH) op 25-03-1703 te Leerdam.
  3. •Direkje KREMER, gedoopt (NH) op 13-12-1705 te Leerdam.
  4. •Jacob KREMER, gedoopt (NH) op 02-11-1707 te Leerdam.

  Bron Leerdam / Gorinchem 1690 – 1711
  Stadsarchief Gorinchem
  Molenstraat 17,
  4201 CV Gorinchem
  Telefoon: 0183-659292

 2. Johannes Henricus Fredericus van GINCK,GINCK (Joannes Henricus Fredericus van), begraven te Venlo 23 September 1747, was postmeester te Venlo, richtte 25 Februri 1733 een request aan het hof van justitie te Venlo om met het scholtisambt begiftigd te mogen worden; hij deed den eed als zoodanig 9 September 1733 en werd 11 Deccember 1737 vervangen door Paulus van Darth. Den 9. October 1736 wordt melding gemaakt van twee assignatiën, gegeven door 2 officieren aan den scholtis Van Ginck en door dezelfde tot betaling zijner schulden betaald.

  12 Februari 1737 wordt aan de crediteuren van den scholtis en postmeester van Ginck gepermitteerd hunne actiën tegen dezelfde voor het hof te institueeren en werden verder alle stukken in zake het conflict over de jurisdictie (scholtisambt) gesteld in handen van ’s lands advocaten. 11 Maart 1737 wordt melding gemaakt van een dispuut tusschen den scholtis van Ginck en B. Levi Gomperts te Nijmegen over het verkoopen van het scholtisambt en wissels. Eenige heeren van het hof worden gecommitteerd om te onderzoeken of het pandschap van het scholtisambt van Venlo door het restitueeren van de pandpenningen niet afgelost behoorde te worden.

  30 Juli 1737 werd de zaak van den scholtis van Ginck in handen gesteld van de ordinaris justitie en gelast den pandbrief van het scholtisambt bij decreet van het hof te doen verkoopen. 18 November 1737 is er sprake van een request van Joannes Bucken, burgemeester van Venlo, verzoekende vermits het arrest en executie tegen den scholtis van Ginck, te mogen geautoriseerd worden om het proces tegen Carolus Antonius Dolhof ten einde toe te vervolgen.

  7 November 1738 wordt het hof op een request van E.H. Israel gelast aan denzelfde spoedige justitie te doen wedervaren tegen den postmeester van Ginck, evenzoo 1 Aug. 1742. Van Ginck huwde 24 Januari 1712 met Anna Margaretha Swinckels (ged. 17 Dececember 1693, begraven 23 December 1782, dochter van Arnoldus en Anna Maria Bex).

  Uit dit huwelijk elf kinderen o.a. Maria Joanna (ged. 6 Maart 1714, begr. 10 Aug. 1772, huwde met Willem Conraetz., zie art.), en Joannes Joseph (ged. 31 Januari 1727, begr. 4 April 1763, huwde te Diest 19 Maart 1743 Joanna Elisabeth de Wilde, geb. te Diest 16 Januari 1722).

  Zie: Maasgouw 1906, 20; stadsarchief van Venlo no. 174; Resolutiën van H.H.M. Heeren Staten Generaal. Hooggerechtshof te Venlo in Limburg’s Jaarboek 1902, 172, 175, 176, 177, 179, 180.

  Eerste luitenant in Statendienst , vervolgens van 1733 – 1737 Schout van Venlo, tevens Postmeester, gestorven 1747 te Venlo. Trouwt aldaar in 1712 Anna Margaretha SWINCKELS (1693 – 1782), dochter van Arnoldus en Anna Maria BAX. Zij hadden 11 kinderen.

  Arnoldus SWINCKELS dochter Anna Margaretha huwde met den scholtis Joannes Henricus Fredericus van Ginck (vgl. dl. VII, kol. 472).

  DUYCKER (Henricus Marcellus), geb. te Venlo 8 Febr. 1769, overl. te Leeuwarden 30 Jan. 1838, zoon van Henricus en Maria Jacoba van Ginck, was luitenant-kolonel en commandant van Leeuwarden. Hij was gehuwd met Maria van Kruissen.

  Uit dit huwelijk :

  1. •Maria Johanna van Gink gedoopt te Venlo op 6 maart 1714 en begraven te venlo op 10 augustus 1772 huwde Willem Conraetz, gedoopt te Venlo op 19 April 1779, overleden aldaar op 11 April 1802, zoon van Joannes Baptista en van Joanna Elisabeth Duycker. Hij volgde zijn schoonvader van Ginck in 1747 als postmeester op, was advocaat aan het Hof van Justitie te Venlo, schepen van Venlo 1759-1796, deed den eed als zoodanig [p. 319]21 Dec. 1759, regeerend burgemeester 1762, 1767, 1774, 1778, 1782 en 84, Zijne kinderen waren o.a.: ◦Maria Anna (geboren te St. Etienne de Mont Luc in 1746, overleden te Venlo op 23 Oct. 1806),
  2. Joannes Aegidius (zie vorig artikel),
  3. Joanna Henrica Arnoldina (gedooopt te Venlo 5 Juni 1752, overleden aldaar op 12 Dec. 1799),
  4. Helena Catharina (gedoopt te Venlo 5 Febr. 1755, overleden aldaar op 4 Sept. 1808.).

  Zie: Maasgouw 1906, 30, 1920, 60 en 61; Chroniek van Pastoor J.C. van Postel, 7-9, 14, 16-18, 22, 29-30, 33, 62, 83. Bron :

  website DBNL www.dbnl.nl : Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

 3. I.1 Willem Thomasz van GINK,Geboren 1668 te Dubbeldam als zoon van Thomas Thomassen (geen achternaam) en Margriet Wolledraf (/ Hollegraf ??). Gehuwd (1) op zondag 23 april 1690 te Dubbeldam met Pietertje Ewitsdr VERSCHOOR, (boek 403 van het jaar 1690 Gemeente Dubbeldam)

  Over de familienaam VERSCHOOR is op internet heel veel bekend. Deze familietak gaat terug tot 1600 en telt heel veel gedetailleerde beschrijvingen. Over de ouders van Pietertje wordt bijvoorbeeld gemeld :

  Eeuwout-Willemsz. Verschoor, bouwman en diaken en armmeester te Dubbeldam, geboren rond 1641, wonende te Charlois en te Dubbeldam, overleden voor woensdag 12 maart 1698, hoogstens 57 jaar oud, zoon van Willem-Aertsz. Verschoor (VII-a) en Pietertgen Noortdijck.

  Woont in 1663 te Charlois en in 1665 te Dubbeldam en is daar bouwman. Eeuwout-Willemsz. is getrouwd te Dubbeldam op zondag 18 maart 1663 voor de kerk, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Maaike-Cornelisdr. Pater (21 jaar oud), gedoopt te Dubbeldam op zondag 29 december 1641, dochter van Cornelis-Adriaensz. Pater en Pietertje Cornelisdr..

  Uit dit huwelijk:

  1 Pietertje-Ewitsdr. Verschoor, gedoopt te Dubbeldam op zondag 27 januari 1664, overleden voor donderdag 26 oktober 1747, hoogstens 83 jaar oud.

  Pietertje-Eewoutsdr. is getrouwd te Dubbeldam op zondag 23 april 1690 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Willem-Thomasz. van Gink.

  Uit het eerste huwelijk van GINK – VERSCHOOR zoals gehuwd op 23 april 1690 de volgende 5 kinderen :

  1. Macheltje, Maggeltje, Geboren 4 maart 1691 te Dubbeldam en overleden op 21-6-1720 te Dubbeldam er is nog een afschrift van de begrafenisakte bekend (Gaarder Dubbeldam betaling 3 gulden)
  2. Thomas Willemsz, Geboren 1694 te Dubbeldam (zie II.2);
  3. Ewout, Geboren 1696 te Dubbeldam;
  4. Willem, Geboren 1699 te Dubbeldam en begraven op 13-1-1724 te Dubbeldam
   Den 13e januarij [13-1-1724] van �t lijck van Wm. Willemse van Ginck, knegt gew[ees]t bij Arij Molezij met verclaring dat gehoorde en oock betaelt de classes van f 3:0. Bron: folio 13 (fiche 1) – gaarder Dubbeldam (1710-1805)
  5. 5. Cornelis, Geboren 1700 te Dubbeldam;Voor de tweede maal gehuwd (2) 1703 te Dubbeldam met Marijke Cornelisdr De RIDDER.Uit het tweede huwelijk de volgende 2 kinderen :
   1. 6. Pleuntje, Geboren 19 augustus 1703 te Dubbeldam.(zie uittreksel);
   2. 7. Cnelis, Geboren 13 mei 1708 te Dubbeldam;

   Hieronder ziet u het uittreksel uit het geboorteregister : aangifte van dochter Pleuntje, geboren 19 augustus 1703 te Dubbeldam, dochter van Willem Thomasz van GINK en Marijke Cornelisdr De Ridder.

   DUBBELDAM

   De naam Dubbeldam is eenvoudig te verklaren als “dam in de Dubbel”, een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep. In 1282 wordt de locatie voor het eerst vermeld. Ergens in de veertiende eeuw krijgt het dorpje met de omliggende boerderijen de status van ambacht. Als in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of Hollandsche Waard, verdrinkt Dubbeldam met 17 andere dorpen.

   De rechten op de ambachten bleven echter (zij het als dode letter) in stand en toen er in de zestiende eeuw in het gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht weer gepolderd werd, kreeg Arend Cornelisz., burgemeester van Dordrecht en heer van (het eveneens verdronken) De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam, die hij in 1554 van het gewest Holland als erfpacht verkreeg.

   dubbeldam

   Historische kaart van Dubbeldam anno 1867

   Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen. Het was van groot belang voor Dubbeldam om de grenzen vast te stellen, daar werd een commissie voor ingesteld. Landmeters trokken rond 1560 een ‘ree’ (grenslijn) tussen Dordrecht en Dubbeldam ter hoogte van ongeveer Reeweg-Oost.

   De vier polders waar het ambacht Dubbeldam uiteindelijk uit zou bestaan waren: Oud-Dubbeldam, de Noordpolder, de Zuidpolder en de Aloïsenpolder. De polder Wieldrecht werd in 1659 een zelfstandig ambacht. Het dorp Dubbeldam werd in 1630 groot genoeg geacht voor een eigen kerk.

   Dubbeldam was lange tijd niet meer dan een paar huisjes rond een kerk. In 1632 stonden er slechts 56 huizen, honderd jaar later waren dat er 107 en in 1840 was dit aantal gegroeid tot 243. Na 1750 werd het grondgebied van Dubbeldam flink uitgebreid met nieuwe polders en groeide ook het dorp uit tot een plaats van redelijke omvang.

   In 1816 werd de gemeente Dubbeldam geformeerd, die in 1856 de gemeentes Wieldrecht en De Mijl zou annexeren. De macht van de ambachtsheer was met de vorming van de gemeente geminimaliseerd, al bleef hij tot 1929 rechten over Dubbeldam houden.

   Het grondgebied van Dubbeldam besloeg vanaf 1856 ongeveer 3/4 deel van het Eiland van Dordrecht, het qua inwonertal veel grotere Dordrecht moest het met een veel kleiner deel doen. Vanaf 1871 werden herhaaldelijk stukken grondgebied door het uitbreidende Dordrecht geannexeerd. Om de aanleg van de spoorlijn naar Sliedrecht mogelijk te maken werd rond 1880 grond geruild met Dordrecht en het gebied rond ’t Vissertje aan Dubbeldam toegevoegd.

   Smalend kunnen oude Dubbeldammers nu nog zeggen: ‘Het station van Dordrecht staat op het grondgebied van Dubbeldam’. Dordrecht bleef groeien en had veel meer ruimte nodig. Ondanks pogingen in de jaren zestig om het dorp, door het te doen uitgroeien tot een voorstad van Dordrecht, zijn zelfstandigheid te laten behouden werd Dubbeldam op 1 juli 1970 geheel aan Dordrecht toegevoegd.

   Nelleke Voshart-Van Heeren was de laatste die als ingezetene van de gemeente Dubbeldam werd ingeschreven. Zij werd op 30 juni geboren en haar vader spoedde zich naar het toenmalige raadhuis aan de Dubbelsteynlaan om op de valreep zijn dochter Pieternella aan te geven. Naar zijn zeggen een uur voordat Dubbeldam bij Dordrecht werd ingelijfd. Vader van Heeren is er nog altijd trots op en “ik ook”, zegt Nelleke. Nakomelinge van twee volbloed Dubbeldammers, vader Jan van Heeren en moeder Thea van der Weijden.

  6. II.2 Thomas Willemsz van GINK(EL),Ook bekend als van GINKEL, geboren zaterdag 30 Okt 1694 in Dubbeldam. Zoon van Willem Thomassen van GINK (zie I.1) en Pietertje Ewoutse VERSCHOOR.

   Hij trouwde , kerkelijk huwelijk op 23 Mei 1734 te Dubbeldam. met Jannetje Bastiaensdr MUNTER #, geboren 1705, gedoopt op 1 Maart 1705 te Dubbeldam, dochter van Bastiaan Andrieszn MUNTER en Maijke Jurriensdr. BIJSTERVELD. Jannetje is gedoopt op zondag 1 maart 1705 te Dubbeldam.

   Getuigen bij dit huwelijk :

   ◦Kok, Willem Jansz
   ◦Gink, Maaike Willemdsdr

   # Over de familie MUNTER is veel bekend gebleven.
   Ter informatie het gezin waaruit Jannetje MUNTER stamde :

   Vader : Bastiaan Andriesz Munter, geboren in september 1670 in Dubbeldam (ZH).
   Hij is gedoopt op zondag 28 september 1670 in Dubbeldam (ZH). Bastiaan Andriesz is overleden in Dubbeldam (ZH)?. Hij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 29 juli 1703 in Dubbeldam met Maijke Jurriens Bijsterveld, geboren omstreeks 1678 in Dubbeldam (ZH). Maijke Jurriens is overleden in Dubbeldam (ZH).

   Kinderen uit dit huwelijk :

    1. 1.IJgje Munter, gedoopt op zondag 23 september 1703 in Dubbeldam.
    2. 2.Jannetje Munter, gedoopt op zondag 1 maart 1705 in Dubbeldam.

   Jannetje trouwde op zondag 23 mei 1734 in Geachte meneer Gouverneur, met Thomas Willemsen van GINK(el).

   1. 3.Andries Bastiaansz Munter, gedoopt op zondag 26 september 1706 in Dubbeldam. Andries Bastiaansz trouwde op vrijdag 10 februari 1730 met Marijtje Ariesen Hogendijck.
   2. 4.Arij Bastiaanse Munter, geboren op zondag 19 augustus 1708 in Dubbeldam.
    Arij Bastiaanse trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1738 in Dubbeldam met Lena de Vogel.
   3. 5.Aaltje Munter, gedoopt op zondag 27 april 1710 in Dubbeldam.
   4. 6.Ariaantje Munter, gedoopt op Eerste Kerstdag vrijdag 25 december 1711 in Dubbeldam.

   Nog niet gelocaliseerd (ISIS)

   • Jan Hendrick Ginck Datum : 22-11-1708 Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein Jan de la Grange, in het regiment van brigadier Van der Beke Voorheen kadet Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1672, folio 67v (ISIS)B. Stamhouders 18e eeuw Uit dit huwelijk:
    1. 1.Willem Thomasz,
     Geboren zondag 31 oktober 1734 te Dubbeldam (zie III.1);
    2. 2.Marijtje,
     Geboren op 10-06-1736 te Dubbeldam. Gedoopt zondag 10 juni 1736 te Dubbeldam;
     Zie hier een voorbeeld van een betaling door de Diakonie van Duubbeldam in 1754[ongenummerd folio] 1754 Uitgaave van Ari Huijgen Molendijck [=armmeester 1754] in �t jaar 1754.
     *** Maria van Ginck. Treckt s weecks 18 st. en 8 lb. Broodt.
     *** Den 31 Jan. 5 weecken kostgelt F 4:10:0.
     *** Den 28 Febr. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 28 Maart. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 26 April. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 30 Maij. 5 weecken kostgelt F 4:10:0.
     *** Den 28 Junij. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 26 Julij. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 30 Aug. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 27 Sept. 5 weecken kostgelt F 4:10:0.
     *** Den 27 Oct. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** Den 28 Nov. 5 weecken kostgelt F 4:10:0.
     *** Den 28 Nov. 6 tonnen turf F 2:15:8.
     *** Den 27 Dec. 4 weecken kostgelt F 3:12:0.
     *** TOTAAL F 49:11:8.

     Bron:
     Klijn Reeckenboeck der Diakonie van Dubbeldam beginnende met het jaar 1752 (dit deel vervat alleen de uitgaave)(SA Dordrecht, archiefnr. 295, inv. nr. 32 uitgaven 1752-1773)

    3. 3.Pietertje Ewitsdr Thomassen,
     Geboren op 19-03-1741 te Dubbeldam. Gedoopt zondag 19 maart 1741 te Dubbeldam; gehuwd op 30 1 1767 met Eewit van den Broek, eventuele kinderen onbekend;
    4. 4.Neeltje, geboren 1744 te Dubbeldam;
    5. 5.Cornelis Thomasse , geboren te december 1738 te Dubbeldam, (zie III.3)overleden te ‘s-Gravendeel op 14 maart 1810; Gehuwd op 24 april 1772 met Lijntje Bastiaanse Naaktgeboren, geboren ca 1745 te s-Gravendeel.

    Bron:
    Gens Nostra 1993, blz. 576-583. Kinderen geboren na: 4 apr. 1772 [ondertr. ‘s-Gravendeel]

    1.Jannigje Cornelis van Gink * ‘s-Gravendeel rond 1773/schatting 1774, ondertr. Strijen 25 apr. 1799 Gerrit Everts Luijmers.
    2.Bastiaantje Cornelisse van Gink * ‘s-Gravendeel rond 1779, ovl. ‘s-Gravendeel 20 sep. 1846.
    3.Teuntje Cornelis van Gink * ‘s-Gravendeel rond 1781/schatting 1782, ondertr. ‘s-Gravendeel 10 apr. 1807 Japhet Aarts van Soest.
    4.Bastiaan Cornelis van Gink * ‘s-Gravendeel 18.02.1784 – Bron geboortedatum: reg. civique ‘s-Gravendeel 1811.
    5.Dochtertje, * ?, ovl. aang. ‘s-Gravendeel 16 okt. 1784. Doodboek ‘s-Gravendeel: dochtertje.
    6.Pietertje Cornelis van Gink, * ?, ovl. aang. ‘s-Gravendeel 21 juli 1801.

    Informatie uit de digitale stamboom van Eindhoven en omstreken

    1.1 Peter van Gink 18-11-1756 begraven overledene Budel
    2. 2 Elisabet Gink 16-02-1760 begraven overledene Budel
    3. 3 Maria van Gink 21-04-1784 begraven overledene Eersel
    4. 4 Marij van Gink 20-01-1748/04-02-1748 trouwen bruid Eersel
    5. 5 Hendrin van Gink 10-09-1753 begraven overledene Bergeijk
    6. 6 Gerrit van Gink 24-12-1756 begraven overledene Bergeijk
    7. 7 Gerrit van Gink 23-10-1760 begraven overledene Bergeijk
    8. 8 Hendrik van Gink 03-07-1775 begraven overledene Bergeijk
    9. 9 Elisabetha van Gink 25-09-1789 dopen moeder Westerhoven
    Eindhoven e.o. omstreeks 1753 – 1789

    Cornelis Thomassen van GINK(EL)

    Ook bekend als van GINKel.
    Geboren omstreeks december 1738 in Dubbeldam
    Hij is gedoopt op zondag 21 december 1738 te Dubbeldam en overleden op 14 maart 1810 te ‘s-Gravendeel. Cornelis Thomassen trouwde met Lijntje NAAKTGEBOREN geboren 1745 te Dubbeldam, het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 24 april 1772 te ‘s-Gravendeel ((aangeven huwelijk kostte 3 gulden).

    Lijntje Naaktgeboren,

    Geboren omstreeks 1745 in ‘s-Gravendeel?. Lijntje overleed voor vrijdag 1 april 1808 in ‘s-Gravendeel, 63 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 1 april 1808 in ‘s-Gravendeel. Lijntje trouwde met Cornelis Thomassen van GINK, geboren omstreeks december 1738 in Dubbeldam als zoon van Thomas Willemsen van GINK en Jannetje Bastiaanse Munter. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1738 in Dubbeldam. Cornelis Thomassen overleed in ‘s-Gravendeel?. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op op vrijdag 24 april 1772 in ‘s-Gravendeel [bron : aangegeven, 3 gulden].

    Uit dit huwelijk 3 kinderen :

    1. 1.Bastiaantje van GINK, geboren op maandag 2 augustus 1779 in ’s Gravendeel. Bastiaantje is overleden op zondag 20 september 1846 in ‘S-Gravendeel, 67 jaar oud.
    2. 2.Teuntje Cornelis, geboren omstreeks 1782 te ‘s-Gravendeel en overleden op 3 december 1819 te Strijen, oud 38 jaar Zij is gehuwd geweest met Teunis VISSERMAN, van beroep visser.3.Bastiaan van GINK, geboren 18 Feb 1784 in ‘s-Gravendeel, overleden 21 Januari 1819 in ‘s-Gravendeel, van beroep bouwman., 34 jaar oud. Hij trouwde Adriana Van SOEST, ondertrouw 4 Sep 1807 in ‘s-Gravendeel, geboren rond 1787 in ‘s-Gravendeel, (dochter van Jan Van SOEST en Cornelia De ZEEUW) overleden in ‘s-Gravendeel. Kinderen: 205. i Pieter van GINK, geboren rond 1815, overleden 2 Jun 1819. 206. ii Adrianus van GINK, geboren Okt 1822 in ‘s-Gravendeel, overleden 20 Dec 1822. 207. iii Leendert van GINK, geboren rond 1824, overleden 8 Jul 1831 in Maasdam.Bastiaan is overleden op 2 november 1854 te Oijen en Teffelen en was landbouwer. 2e bron meldt echter ook :

     Geboren 18 Feb 1784 in ‘s-Gravendeel, overleden 21 Jan 1819 in ‘s-Gravendeel, van beroep bouwman.

     Bastiaan trouwde Adriana Van SOEST, geboren rond 1787 in ‘s-Gravendeel, overleden in ‘s-Gravendeel. Dochter van Jan Van SOEST en Cornelia De ZEEUW. Het echtpaar ging in ondertrouw op 4 Sep 1807 in ‘s-Gravendeel.

     Uit dit huwelijk :

     1. Pieter van GINK, geboren rond 1815, overleden 2 Juni 1819.
     2. Adrianus van GINK, geboren Okt 1822 in ‘s-Gravendeel, overleden 20 Dec 1822.
     3. Leendert van GINK, geboren rond 1824, overleden 8 Jul 1831 in Maasdam.
     4. Hilletje van GINK, gehuwd met Antonie Willem VERSVELT, overleden 2 juni 1906 zij werd 88 jaar.

     Van het overlijden van Hilletje is nog bekend :

     Overlijdensakte No.2638. Graf No.1638.
     Overlijdensadres huis aan de s’Gravendijkwal te Rotterdam.
     Dag van aangifte 2 Juni 1906 te Rotterdam, aangegeven door Jacob Visser oud 48 jaar beroep Lijkbezorger w.t. Rotterdam.

     Getuige : Frans van Es oud 53 jaar beroep Gemeentebode w.t. Rotterdam.

     n.b.

     Met de persoon Bastiaan van GINK begint de Brabantse tak (Wouw, Roosendaal etc) van de familie van GINK. Dubbeldam 1694 – 1784

     Begin Brabantse Tak

     III.1 Willem Thomasz van GINK,

     Geboren zondag 31 oktober 1734 te Dubbeldam, zoon van Thomas Willems van GINK (zie II.2) en Jannetje Bastiaansdr MUNTER.

     Gehuwd op tweede Kerstdag, zondag 26 december 1773 te Dubbeldam met Adriana Cornelissen BRAVENBOER,
     30 jaar oud, geboren op zondag 06-01-1743 te Dubbeldam, dochter van Cornelis (Cnelis) BRAVENBOER en Anna Dirks VAN DE MERWE.

     DUBBELDAM acta Kerkenraad

     17 do [17-6-1785] Is acte van indemniteit verleent voor Willem Teunissen van Gink des zelven huisvrouw Ariaantje Cornelissen Bravenboer en derzelven kinderen, na Dordrecht.

     Bron: folio 184 – Acta Kerkenraad van Ned. Herv. Gem. Dubbeldam (SA Dordrecht, archiefnr. 295, inv. nr. 6)

     Uit dit huwelijk :

   • Cornelis Willemszn, Geboren december 1781 te Dubbeldam (zie IV.1).
   • Teuntje, Geboren 1781 te Dubbeldam (?) (zie IV.2).
   • Anna, geboren op 31 mei 1793 te Dubbeldam woont op het Blijkens’ Dijkje en huwt later pro deo Hendrik BAX geboren in Klundert zoon van Johannes BAX (getuige) en van Anna is haar moeder Adriana BRAVENBOER weduwe van Willem van GINK, volgens een huwelijksbevestiging gemeente Dubbeldam
    Bijgaand een afschrift uit het Huwelijksregister van Dordrecht over het huwelijk van Anna van GINK
    Huwelijk Anna van GINKIV.1 Cornelis Willemszn (Thomassen ?) van GINK,

    (hier begint een familietak van GINK die uiteindelijk medio 2000 op de Veluwe uitkomt)

    Geboren op 28 februari 1781 onder Dubbeldam, zoon van Willem Thomassen van GINK (zie III.1) en Ariaantje Cornelissen BRAVENBOER.

    Gehuwd 1814 te Dubbeldam met Beatrix of Pietertje (Pieltje) MOOKHOEK, zij is geboren in 1789 te Dubbeldam, dochter van Aart Jacobszn MOOKHOEK en Geertje Arisen MUNTER.

    Uit dit huwelijk 9 kinderen :

    1. Willem, Geboren 1816 te Dubbeldam, voerman, vrachtrijder;
    2. Geertje, Geboren 2 oktober 1817 te Dubbeldam ;
    3. Adriana, Geboren 1819 te Dordrecht, vertrekt op 11 april 1883 naar Oisterwijk;
    4. Thomas, Geboren 1822 te Dordrecht. (zie V.5);
    5. Jacob, Geboren 1824 te Dordrecht.
    6. Aart, Geboren 1824 te Dordrecht, arbeider (zie V.4); verlaat 1 november 1851 Dubbeldam;
    7. Cornelis,Geboren 1825 te Dordrecht, arbeider. verlaat op 11 november 1850 Dubbeldam;
    8. Antje ,Geboren 1827 te Dordrecht, vertrekt op 22 november 1850 naar Schiedam;
    9. Jacob,Geboren 1829 te Dordrecht;

    Onderstaand een uittreksel uit het bevolkingsregister van Dordrecht met daarop vermeld de kinderen Willem, Aart,Cornelis en Antje van GINK, allen zijn geboren en woonachtig te Dubbeldam.

    Willem van GINK 28-2-1781 D. Stamhouders 19e eeuw

    Dubbeldam / Dordrecht 1781 – 1829

    Pieter van GINK,

    Gehuwd met Johanna JANSE geboren te Zierikzee

    Uit dit huwelijk twee dochters Anna en Maria, waarvan bekend :

    1.Anna Catharina van GINK,
    Bruid op woensdag 21 mei 1817 Zierikzee Aktenummer : 20 Aktedatum : 21-5-1817 Bruidegom : Johan Hendrik Anton Joseph Struis Leeftijd : 37 Geboorteplaats : Stadloon aan den Berkel Beroep : Arbeider

    Bruid : Anna Catharina van Ginck Leeftijd : 28 Geboorteplaats : Zierikzee Beroep : Dienstbode Vader bruidegom : Hendrik Willem Struis Moeder bruidegom : Phinerna Frede Beroep : Particuliere Vader bruid : Pieter van Ginck Moeder bruid : Maria Magdalena Jansen Opmerking : Bgm wdnr van Catharina Maas

    Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [1 december 2004] Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1950

    Zij is overleden als weduwe van Henderikus STRUIJS, (52 jaar oud) op 23 februari 1840 te Zierikzee;

    Aktenummer : 27
    Overleden op : 23 2 1840
    Overleden te : Zierikzee
    Anna van GINK
    Leeftijd bij overlijden : 52 jr
    Geslacht : vrouwelijk
    Burgerlijke staat : weduwe
    Beroep arbeidster
    Geboorteplaats : Zierikzee
    Partner: Henderikus Struijs
    Leeftijd : niet opgenomen
    Vader : Pieter van GINK
    Leeftijd : niet opgenomen
    Moeder : N N
    Leeftijd : niet opgenomen

    Pieter van GINK,

    Vader overledene op zondag 25 februari 1844 Zierikzee

    Aktenummer (document number) : 52
    Overleden op (died on) : 25 2 1844
    Overleden te (died in) : Zierikzee

    2.Maria van GINK, ongehuwd, geboren te Zierikzee en overleden (60 jaar oud) op 25 februari 1844 te Zierikzee;
    Leeftijd bij overlijden (age) : 60 jr
    Geslacht (gender) : vrouwelijk
    Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd
    Beroep (occupation) : arbeidster
    Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee
    Vader (father) : Pieter van GINK
    Leeftijd (age) : niet opgenomen
    Moeder (mother) : Johanna Janse
    Leeftijd (age) : niet opgenomen

    Vreemd genoeg, blijkt er nog een andere Maria van GINK te hebben gewoond in Zierikzee.
    Zij blijkt te zijn overleden op 73-jarige leeftijd op dinsdag 16 april 1811 Zierikzee

    Aktenummer (document number) : 47
    Overleden op (died on) : 16 4 1811
    Overleden te (died in) : Zierikzee
    Maria van GINK
    Leeftijd bij overlijden (age) : 73 jr
    Geslacht (gender) : vrouwelijk
    Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
    Beroep (occupation) : couturiere
    Geboorteplaats (place of birth) : La Haije
    Partner: Henrij Janssen
    Leeftijd (age) : niet opgenomen
    Vader (father) : N N
    Leeftijd (age) : niet opgenomen
    Moeder (mother) : N N
    Leeftijd (age) : niet opgenomen

    Zierikzee 1811 – 1844

    Omgeving Oijen en Teeffelen

    Was een gemeente in de provincie Noord-Brabant, ten noorden grenzend aan de Gelderse gemeente Appeltern, ten oosten aan Megen, ten zuiden aan Oss, en ten westen aan Lithoijen. Oppervlakte: 1383 ha, . De gemeente bestond uit de twee dorpen Oijen en Teeffelen. De inwoners hadden hun bestaan voornamelijk in de landbouw.
    De inwoners waren voornamelijk katholiek. Een minderheid (ongeveer 10%) was hervormd. De dorpsschool van Oijen werd rond 1840 bezocht door 80 leerlingen; die van Teeffelen door 45 leerlingen.

    Oijen bezat een klein Waterstaatkerkje uit 1837, waarin een orgel uit dezelfde tijd was geplaatst. De hervormden hadden in 1810 een kerk gebouwd. Het kasteel van Oijen werd in 1837 gesloopt. Slechts twee ronde 16e-eeuwse hoektorens werden gespaard. In 1820 had het kasteel nog dienst gedaan als vluchtplaats voor de overstromingen die dat jaar de gemeente teisterden. Een dijkdoorbraak in 1880 zorgde er, net als in 1809 en 1855, voor dat de gemeente goeddeels onder water stroomde. De gemeenten zijn Oijen en Teeffelen zijn per 1 januari 1939 opgegaan in de Noord-Brabantse gemeente LITH.

    Uit het rijksarchief Noord Brabant stammen 2 familienamen :

    447.416. BEEKMAN, Samuel -, drossaard van het oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom, contra GINK, Marinus van -, timmermansknecht, gevangene in Oudenbosch, 1736

    584. Lambert van GINK en Marinus van GINK en Cornelis Verkuijl in Oudenbosch

    Er ligt dus ook nog een eerdere relatie in Oudenbosch Noord Brabant Oudenbosch N Br 1736

    III.3 Cornelis Thomasse van GINK (1738)

    Ook bekend als van GINKEL,

    Geboren op 21-12 1738 te Dubbeldam, Gedoopt zondag 21 december 1738 te Dubbeldam. (Zie III.3).
    Overleden in s’Gravendeel en begraven te ‘s-Gravendeel op 14 maart 1810. Van beroep was hij schepen van ‘sGravendeel. In ondertrouw gegaan te s-Gravendeel op 4 april 1772 en aldaar getrouwd op vrijdag 24 april 1772 in ‘s-Gravendeel met Leintje Bastiaanse NAAKTGEBOREN, geboren omstreeks 1745 te s’-Gravendeel als dochter van Bastiaan Meliszn NAAKTGEBOREN (schepen en kerkmeester) en Lijntje Bastiaansdr SMAAL. Hier de tekst uit het trouwregister van Wieldrecht :

    ” WIELDRECHT impost op trouwen en begraven Den 24 April 1772 geeft Corns van Gink alhier sig aan om te trouwen met Lijntje Naaktgeboore, te �s-Gravendeel, voor de bruijdegom 4e classe F 3-0-0. ”

    Bron: folio 27 – Impost op trouwen en begraven Wieldrecht 1761-1805

    Lijntje is overleden en begraven op vrijdag 1 april 1808 te ‘s-Gravendeel, 63 jaar oud.

    Uit dit huwelijk :

    1. Bastiaantje, geboren maandag 2 augustus 1779 in ‘s-Gravendeel, overleden op zondag 20 september 1846 in s’-Gravendeel, oud 67 jaar (zie V.1).
     Ondertrouwd op 20-04-1804 te ’s Gravendeel met Teunis VISSER, arbeider, overleden ca-04-1846 te ’s Gravendeel.
    2. Teuntje Cornelis, geboren omstreeks 1781 in ‘s-Gravendeel (?) Overleden op vrijdag 3 december 1819 in Strijen, oud 38 jaar (zie V.2)
    3. Bastiaan, geboren woensdag 18 februari 1784 te ‘s-Gravendeel en overleden op 2 november 1854 te Oijen en Teeffelen. Van beroep was hij landbouwer (Zie V.3).
    4. Jannigje Cornelisdr van GINK, geboren xx-ca-1773 te ’s Gravendeel, overleden op 29-11-1818 te Strijen. Ondertrouwd op 25-04-1799 te Strijen met Gerrit Evertsz. LUIJMERS, 23 jaar oud, gedoopt op 13-08-1775 te Strijen, overleden op 29-11-1818 op 43-jarige leeftijd, zoon van Evert Gerrit LUIJMERS, in het bestuur van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en Maaike Jans van STRIJEN.
     Uit dit huwelijk Luijmers – van GINK de volgende 5 kinderen :

     1. Maijke geb/ged 18/25 -5-1800 te Strijen;
     2. Cornelis ” 24/27-12-1801 ” “;
     3. Maijke ” 3/9-9-1804 ” “;
     4. Leijntje ” 19/26-4-1807 ” “;
     5. Eva ” 27/7 11/8- 1811 ” “;

     Gelet op het feit, dat beide ouders zijn overleden in 1818 te Strijen betekent dit dat alle genoemde kinderen Luijmen als wees zijn ondergebracht bij derden. Over hun is verder niets bekend geraakt. Dubbeldam 1799 – Strijen 1818

     Met dank aan Ewoud Verschoor

     Lijntje Visser,
     geboren op zondag 22 augustus 1813 in ‘s-Gravendeel. Lijntje is overleden op dinsdag 16 maart 1869 in ‘s-Gravendeel, 55 jaar oud.

     Notitie Lijntje:

     Gerrit de Zeeuw, geboren op 16 jan 1812 ‘s-Gravendeel, ovl. 5 okt 1880 ‘s-Gravendeel , arbeider, vlasboer, tr. 3 jun 1838 ‘s-Gravendeel Lijntje Visser, geboren op 22 aug 1813 ‘s-Gravendeel, ovl. 16 mrt 1869 ‘s-Gravendeel

     Lijntje trouwde, 24 jaar oud, op Pinksterzondag 3 juni 1838 in ‘s-Gravendeel met Gerrit de Zeeuw, 26 jaar oud, geboren op donderdag 16 januari 1812 in ‘s-Gravendeel. Gerrit is overleden op dinsdag 5 oktober 1880 in ‘s-Gravendeel, 68 jaar oud.

     Notitie Gerrit:

     Gerrit de ZEEUW, geboren op 16-01-1812 te ‘s-Gravendeel (ZH), overleden op 05-10-1880 aldaar, zoon van Willem Willemse de ZEEUW (zie 16) en Teuntje STOKER (Stooker) (zie 17). Gehuwd op 03-06-1838 te ‘s-Gravendeel (ZH) met 9 Lijntje VISSER, geboren op 22-08-1813 te ‘s-Gravendeel (ZH), overleden op 16-03-1869 aldaar, dochter van Teunis VISSERMAN (Visser) (zie 18) en Bastiaantje van GINK (zie 19).

     1784 tot 1813

     5.5. N.N. van GINK, overleden op 16-10-1784 te ’s Gravendeel.
     6.6. Pietertje van GINK, overleden op 21-07-1801 te ’s Gravendeel.

     Willem van GINK (Dubbeldam medio 1780)

     Archiefnr. : 241 oud-rechtelijk Dubbeldam Inventarisnr. :7 Civiel rol Dubbeldam (www.archieven.nl)

     A A N T E K E N I N G E N

     Dat er in die tijd gehandeld werd en op papier gesteld toont een uitreksel uit de zogeheten civiele rol

     – (28-2-1781) Willem van GINK, wonende onder Dubbeldam CONTRA Adriaan ’t Hooft, koopman (eiser).

     F 44:14 st. over leverantie van buistel door den eijser in de jaaren 1779-1780 aan gedaagde.

     – (17-1-1781) Jordaan de Haan Janse, wonende Dordrecht CONTRA Willem van GINK, wonende onder Dubbeldam.

     ” Dat de eijsser in de somers en na jaare van de jaare 1778, 1779 en 1780 van den gedaagde heeft aangenomen te weijden en ook dadelijk geduurende den tijd van 20 weeken telken jaar heeft geweijd, 4 runderbeesten, om de somme van F 5 per week of F 1000, – per jaar te betalen met kersmis van ider jaar. ” Dubbeldam
     Willem van GINK medio 1780
     Link naar De Veluwe tak

     V.1 Bastiaan(tje) van GINK (1779)

     Geboren op maandag 2 augustus 1779 in s-Gravendeel en overleden op zondag 20 september 1846 in’s-Gravendeel, 67 jaar oud. Bastiaantje trouwde met Teunis Arysz. VISSER, Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1805 in ‘s-Gravendeel.

     Teunis Arysz. VISSER is geboren op donderdag 20 december 1781 in ‘s-Gravendeel en is overleden op zaterdag 20 november 1847 in ‘s-Gravendeel, 65 jaar oud.
     Notitie Bastiaantje:

     Uit dit huwelijk :

     1.1. Lijntje VISSER, geboren op zondag 22 augustus 1813 in ‘s-Gravendeel. en overleden op dinsdag 16 maart 1869 in ‘s-Gravendeel, 55 jaar oud. ‘s-Gravendeel 1779 – 1813
     terug naar index

     V.2 Teuntje Cornelis van GINK (1781)

     Teuntje Cornelis van GINK, geboren xx-ca-1781, dochter van Cornelis Thomasse van GINK en Lijntie Bastiaans NAAKTGEBOREN.
     Zij is overleden op vrijdag 3 december 1819 in Strijen, oud 38 jaar
     Ondertrouwd op 10-04-1807 te ’s Gravendeel, gehuwd 10 april 1887 te ‘s-Gravendeel met Japhet van SOEST,

     Japhet Van SOEST,

     bouwman, geboren op 14-02-1779 te Strijen,
     gedoopt op 21-02-1779 te Strijen, overleden op 21-01-1819 te Strijen op 39-jarige leeftijd.
     Japhet van Soest was bouwman te ’s Gravendeel in Nieuw Bonaventura, zoon van Aart (d) van Soest (zie IV.4) en Maria Hendriksdr in ’t Veld. Ondertrouw op 10-04-1807 te ’s Gravendeel, gehuwd xx-04-1807 met Teuntje Cornelis van GINK,
     geboren xx-ca-1781, overleden op 03-12-1819 te Strijen. Japhet is overleden op donderdag 21 januari 1819 in Strijen, 39 jaar oud.

     Uit dit huwelijk:

     Teuntje van GINK heeft twee kraamkinderen gehad, die tesamen in één kistje begraven zijn op 29-08-1811.
     De kinderen liggen begraven op no.: 90, dochter van Cornelis Thomasse van GINK
     en Lijntie Bastiaans Naaktgeboren

     Uit dit huwelijk :

     1. Lijntje Van SOEST, geboren xx-ca-1806 te ’s Gravendeel, overleden op 16-03-1829 te Strijen.
     2. Aart (Aard) Van SOEST , geboren 19-04-1808, gedoopt 24-04-1808 (zie VI.38).
     3. Maria van SOEST, geboren op 29-09-1812 te Strijen, gedoopt op 04-10-1812, overleden op 18-06-1845 te ’s Gravendeel op 32-jarige leeftijd. Gehuwd met Teunis Van Der GIESSEN.
     4. Cornelia Van SOEST ,
      Geboren op 18-09-1815 te Strijen. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-09-1838 te Dubbeldam met N.N. N.N.
     5. Arie VAN SOEST, geboren op 10-06-1818 te Strijen, gedoopt op 28-06-1818 te Strijen, overleden op 02-02-1819, 237 dagen oud.
     6. Jacomina Van SOEST, Geboren 26-08-1819 te Strijen Zie (VI.39)
     7. Jafientje Van SOEST ,Geboren op 26-08-1819, gedoopt op 19-09-1819.

     Omgeving ‘s-Gravendeel 1806 – 1819

     VI.38 Aart (Aard) van SOEST (1808)

     arbeider/kleermaker, geboren op 19-04-1808, gedoopt op 24-04-1808, overleden op 25-05-1859 te Strijen op 51-jarige leeftijd, zoon. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-11-1841 te Strijen met Fransje de Jong, 19 jaar oud, geboren op 23-06-1822 te Strijen, dochter van Neeltje de Jong.

     Uit dit huwelijk:

     1. Japhet (zie VII.96).
     2. Neeltje, geboren op 11-08-1844 te Strijen.
      Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1870 te Strijen met Gerrit Versendaal, 27 jaar oud, geboren op 29-07-1842 te Strijen, overleden op 22-12-1882 te Leiden op 40-jarige leeftijd, zoon van Jacob Versendaal en Annigje Arbach.
     3. Arie, geboren op 21-08-1848 te Strijen, overleden op 17-09-1848 te Strijen, 27 dagen oud.

     VI.39 Jacomina van Soest, geboren op 26-08-1819 te Strijen, dochter van Japhet van Soest (zie V.8) en Teuntje Cornelis van GINK. Gehuwd met Cornelis Cornelisz Stam, geboren xx-ca-1819, overleden op 16-08-1874 te ’s Gravendeel.

     Uit dit huwelijk:

     1. N.N. Overleden op 30-05-1851.

     2. N.N. Overleden op 08-05-1865.

     3. N.N. Overleden op 04-06-1865.

     4. N.N. Overleden op 08-06-1865.

     5. N.N. Overleden op 24-10-1882.

     1781 tot 1882

     Van SOEST

     Marijtje van Gink
     Waarvan bekend uit het bevolkingsregister Rotterdam : Marijtje van Gijnk, jongedochter, afkomstig van Gorkom, wonende Leuvehaven gehuwd met Jan Cornelisse van den Bergh, jongeman, afkomstig van Cralingen, wonende Binnenwegh

     Datum ondertrouw 09-11-1721 Datum trouwen 25-11-1721

     Bron : Archief DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, 012

     Uit dit huwelijk een zoon en een dochter :

     1. Dopeling Cornelis

     •Getuige 1 Johanna van Gink
     •Getuige 2 Pieter van Gink
     •Getuige 3 Marijtie van Alten
     Datum doop 27-01-1724 wonende Op de Schie

     Bron : Rotterdam Doop gereformeerd, 044

     2. Dopeling Lena

     Getuigen bij de doop aanwezig
     ◦Getuige 1 Leendert Cornelise van den Bergh
     ◦Getuige 2 Marija van den Bergh
     ◦Getuige 3 Anna van den Bergh
     Datum doop 19-09-1726 wonende Op de Schiedamsen dijck

     Rotterdam Doop gereformeerd, 044 Zij is overleden op 24-11-1736 Klasse pro deo

     Opmerking overledene: oud 43 jaar; overleden op de Schie onder Cool; 1 onmondig kind (Lena) Datum begraven 26-11-1736 Klasse f 2.-.- Opmerking buiten Archief DTB Hillegersberg Begraven kerk

     Bron : Archief DTB Cool Begraven gaarder Als getuigen : Pieter van Gink Johanna van Gink

     Anna Gink
     Wed. van Jan Rijke
     Datum begraven 07-07-1785 Klasse roomsdiaken Opmerking Peperstraat bij Zwanestraat

     Bron : Archief DTB Rotterdam Begraven

     Bastiaan van GINK,

     Van beroep landbouwer/bouwman, Zoon van Cornelis Thomasse van GINK en Lijntje Bastiaans Naaktgeboren.
     Geboren op 18-02-1784 te ’s Gravendeel en overleden op 21-01-1819 op 34-jarige leeftijd te Oijen en Teeffelen.

     Gehuwd met 3 echtgenoten :

     1. Adriana van Soest,
      Geboren omstreeks 1787 te ’s Gravendeel, dochter van Jan van SOEST (zie IV.8) en Cornelia de ZEEUW. Adriana trouwde, 20 jaar oud, na vrijdag 4 september 1807 in ‘s-Gravendeel met Bastiaan van GINK, 23 jaar oud, geboren op woensdag 18 februari 1784 in ‘s-Gravendeel als zoon van Cornelis Thomassen van GINK en Lijntje Naaktgeboren. Bastiaan overleed op donderdag 21 januari 1819 in ‘s-Gravendeel?, 34 jaar oud. Adriana overleed op 30 januari 1824 te Oijen en Teeffelen.Notitie Bastiaan:

      Adriana van SOEST, geboren te ’s Gravendeel, dochter van Jan van SOEST (zie IV.8) en Cornelia de ZEEUW. Ondertrouw op 04-09-1807 te ’s Gravendeel met Bastiaan van GINK, 23 jaar oud, bouwman, geboren op 18-02-1784 te ’s Gravendeel, overleden op 21-01-1819 op 34-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Thomasse van GINK en Lijntie Bastiaans NAAKTGEBOREN.

      Uit dit huwelijk:

      1. Pieter, geboren xx-ca-1815, overleden op 02-06-1819.
      2. Adrianus, geboren xx-10-1822 te ’s Gravendeel, overleden op 20-12-1822.
      3. Leendert, geboren xx-ca-1824, overleden op 08-07-1831 te Maasdam.

      Eerste echtgenote Adriana Jans van SOEST (op haar huwelijksdag 20 jaar oud), is overleden op 30 januari 1824 te Oijen en Teffelen. Zij was een dochter van Jan van SOEST, bouwman, en Cornelia de LEEUW.

     Uit dit huwelijk 11 kinderen :

      1. Cornelis, geboren 24 april 1808 te ‘s-Gravendeel, overleden 18 januari 1893 te Roosendaal, landbouwer, grutter, handgrumolenaar;
      2. Cornelia, geboren 31 juli 1809 te s’s- Gravendeel, overleden 29 augustus 1889 te Lithoijen; Zij was gehuwd met Jacobus CROES geboren 4 november 1897 te Lithooijen van beroep koopman.
       Uit dit huwelijk 2 kinderen :

       1.Jacobus Wihelmus Barend Willem geboren op 14 januari 1829 te Lithoijen en overleden op 1 februari 1829 te Lithoijen
       2.Teuntje overleden 5 oktober 1829 te Lithoijen3.Jan ,
       geboren 20 november 1810 te ;s-Gravendeel , overleden 9 mei 1880 te Oijen;
       Van beroep landbouwer Hij trouwt met Hendrika Christina Steeds geboren op 10 februari 1808 te Geertruidenberg overleden op 12 juli 1878 te Oijen en Teeffelen. Haar vader was Antonij Steeds en moeder Petronella van Dijk

       Zij hadden kinderen:

       1. Adrianus geboren op 3 augustus 1840 te Oijen overleden 12 september 1840 te Oijen
       2. Petronella geboren op 2 mei 1839
       3. Jan Hendrikus overleden 29 november te Oijen en Teeffelen.
      3. Lijntje,geboren 15 april `1812 te ‘s-Gravendeel;
      4. Arie, geboren 15 mei 1813 te ‘s-Gravendeel, overleden 8 mei 1879 te Oijen en Teeffelen;
      5. Pieter, geboren 17 maart 1815 te ‘s-Gravendeel, overleden 2 juni 1819;
      6. Hilligje, geboren 9 oktober 1817 te’s-Gravendeel en overleden te Rotterdam op 1-6- 1906,gehuwd in Oijen op 31-12-1852 met Antonie Willem Versfelt geboren te ’s Hertogenbosch op 11-2-1814, ven beroep ontvanger der rijksbelastingen, Hij is overleden te Groningen op 14-6-1891; (Bron : Ned.Patr.7/1916,391; 74/1990,414;)

     — —bobon 10 mei 1819 te ‘s-Gravendeel;

    5. Pieter, geboren 15 april 1821 te ‘s-Gravendeel, overleden op 02-06-1919;
    6. Adrianus, geboren 16 oktober 1822 te ‘s-Gravendeel, overleden 20 december 1822;
    7. Leendert Adrianus, geboren 29 januari 1824 te Oijen en Teeffelen, overleden 08-07-1831 te Maasdam;

    Bastiaan van GINK is voor de tweede maal gehuwd op 5 februari 1830 te Oijen en Teeffelen met :
    Angenietje RACKWITZ, geboren 22 september 1786 te Dordrecht, dochter van Cristoffel RACKWITZ en Elizabeth VERHOEVEN. Angenietje was van beroep dienstmaagd en is overleden 24 juli 1831 te Oijen.

    3. Bastiaan van GINK is voor de derde maal gehuwd met Hendrina VAN KOUWEN, dienstmaagd, geboren op 20 juli 1787 te Druten,
    dochter van Hendrik VAN KOUWEN en Gosuina RADEMAZERS.
    ‘s- Gravendeel 1808 – 1824

    Met dank aan :Gerda Kompier – Goes

    Uit het digitale bevolkingsregister van de gemeente Eindhoven e.o.

  1. 1. Peter van GINK 1756-11-18 begraven overledene Budel ;
 4. 2. Elisabet Gink 1760-2-16 begraven overledene Budel ;
 5. 3. Maria van GINK 1784-4-21 begraven overledene Eersel ;
 6. 4. Marij van GINK 1748-1-20/1748-2-4 trouwen bruid Eersel ;
 7. 5. Hendrin van GINK 1753-9-10 begraven overledene Bergeijk ;
 8. 6. Gerrit van GINK 1756-12-24 begraven overledene Bergeijk ;
 9. 7. Gerrit van GINK 1760-10-23 begraven overledene Bergeijk ;
 10. 8. Hendrik van GINK 1775-7-3 begraven overledene Bergeijk ;
 11. 9. Elisabetha van GINK 1789-9-25 dopen moeder Westerhoven ;

Eindhoven 1756 – 1789

Elisabeth van GINK

Geboren op 12 OKT 1797 Warmond,ZH, overleden op 2 APR 1882 Naaldwijk,ZH
Gehuwd op 30 APR 1829 in Alkemade,ZH met GROENEWEGEN, Frederik. Hij is geboren op 03 JAN 1797 te Stompwijk,ZH en overleden op 27 AUG 1865 te Stompwijk,ZH
Zijn ouders heetten : GROENEWEGEN, Nicolaas(Klaas) en moeder BOLLEBOOM, Petronella

Uit het Bevolkingsregister van de gemeente Aalsmeer

– Cornelia van GINK 11 mei 1876 Haarlemmermeer bruid
– Cornelia van GINK 18 oktober 1917 Leiden overlijdens
– Cornelis Claase van GINK, Spaarnwoude, vader
– Cornelis Claasse van GINK, Spaarnwoude, man
– Cornelis van GINK Spaarnwoude, vader

◾Gink, geboorte, details

◾Nikolaas van GINK, 2 juni 1880, Haarlemmermeer, bruidegom

◾Willem van GINK, 19 november 1902, Haarlemmermeer, bruidegom details Gemeente Aalsmeer
Cornelis van GINK,

Gehuwd op 14 juli 1847 te Wouw met Johanna VAN LOON, geboren 7 oktober 1823 te Wouw, dochter van Pieter JAN VAN LOON en Cornelia VAN GINDEREN. Zij is overleden op 7 februari 1889 te Wouw.

Uit dit huwelijk 9 kinderen :

 1. 1.Adriana Cornelia,geboren 28 juni 1847 te Wouw, overleden 3 maart 1929 te Wouw;
 2. 2.Petrus Johannes,geboren 20 mei 1849 te Wouw, arbeider;
 3. 3.Leonardus,geboren 22 april 1851 te Wouw, overleden 8 december 1862 te Wouw;
 4. 4.Cornelis,geboren 25 februari 1853 te Wouw;
 5. 5.Jacoba,geboren 20 september 1855 te Wouw, dienstbode;
 6. 6.Adrianus,geboren 3 oktober 1857 te Wouw, geboren 1 mei 1947 te Wouw;
 7. 7.Jacobus,geboren 16 november 1859 te Wouw, geboren 11 mei 1931 te Roosendaal, landbouwer/arbeider;
 8. 8.Leonardus,geboren 23 oktober 1863 te Wouw, overleden 12 april 1904 te Wouw, landbouwer;
 9. 9.Maria, geboren 22 april 1866 te Wouw, overleden 11 november 1920 te Wouw;

1. Adriana Cornelia van GINK,

Op 7 juni 1880 gehuwd te Wouw met Petrus Johannes KOEN, zoon van Hendrik KOEN en Maria Cornelia SEBREGTS

Uit dit huwelijk 5 kinderen :

 1. Johannes Cornelis KOEN, geboren 11 augustus 1881 te Roosendaal;
 2. Adrianus Hendricus, geboren 8 oktober 1883;
 3. Petrus Johannes, geboren 18 november 1885, landarbeider, over]leden 29 december 1940 te Roosendaal; gehuwd op 28 april 1885 met Cornelia Johanna VAN HAPEREN;
 4. Ludovicus, geboren 20 oktober 1887;
 5. Maria Cornelia, geboren 6 juli 1891; Wouw 1808 – 1866

2. Petrus Johannes van GINK (1849),

Gehuwd op 22 juni 1874 te Wouw met Johanna Adriana LUIJKX, geboren op 8 september 1851 te Ossendrecht

Uit dit huwelijk 6 kinderen :

 1. Jansje, geboren 15 juni 1882 te Alfen ZH;
 2. Cornelis, geboren 8 december 1884 te Alfen ZH;
 3. Cornelia, geboren 25 mei 1887 te Alfen ZH. Huwt op 26-11-1906 met Petrus Jacobus van Duuren, geboren op 16-3-1888 te Breda Vader bruidegom: Franciscus Gommarus van Duuren Moeder bruidegom: Johanna Bogers Bron: BS-H Breda 1811-1922 (ISIS);
 4. Johanna, geboren 10 december 188 te Roosendaal, overleden 13 februari 1889 te Roosendaal;
 5. Maria, geboren 2 april 1891 te Roosendaal, overleden 20 september 1891 te Roosendaal;
 6. Antonetta, geboren 20 november 1892 te Roosendaal, overleden 1 februari 1893 te Roosendaal;

Dit gezin is op 8 juni 1899 verhuisd naar Breda. Alfen ZH – Roosendaal 1881 – 1893

Met dank aan : Gerda Kompier – Goes

5. Jacoba van GINK,

Dienstbode, gehuwd op 8 maart 1880 te Wouw met Jacobus VAN TRIJP, arbeider

Uit dit huwelijk 3 kinderen :

 1. Johanna van GINK, geboren 3 augustus 1878 te Wouw, onwettig kind, overleden 26 november 1878 te Wouw;
 2. Johannes Cornelis Van TRIJP, geboren 3 oktober 1857 ? te Wouw, overleden 1 mei 1947 te Wouw;
 3. Adriana Cornelia van TRIJP, geboren 22 april 1862 ? te Roosendaal, overleden 19 februari 1894 te Wouw;

Wouw 1855 – 1900
6. Adrianus van GINK (1857),

Geboren op 3 oktober 1857 te Wouw, arbeider, overleden 1 mei 1947 te Roosendaal (par Wouw) gehuwd op 29 januari 1883 met Adriana Cornelia LUYKS, geboren 22 april 1862 te Roosendaal

Uit dit huwelijk 13 kinderen :

 1. Wilhelmina Johanna, geboren 8 september 1885 te Roosendaal;
 2. Johanna, geboren 14 november 1886 te Roosendaal;
 3. Cornelis, geboren 22 februari 1890 te Roosendaal;
 4. Petrus, Geboren op 15 september 1891 te Roosendaal en Nispen.
  Gehuwd met Dimphna LODEWIJKS geboren 16 oktober 1894 te WouwUit dit huwelijk een zoon :

  J.C. van GINK, thans woonachtig Steenpaal 3 te Schijf

 5. Wilhelmus, geboren op donderdag 28 mei 1891 in Roosendaal en Nispen;
 6. Adrianus Johannes, geboren op 26 januari 1895 te Roosendaal;
 7. Levenloos meisje, geboren op 27 maart 1896 te Roosendaal;
 8. Jacobus, geboren7 december 1898 te Roosendaal;
 9. Cornelia, geboren 7 augustus 1897 te Roosendaal;
 10. Johannes Josephus, geboren 28 februari 1902 te Roosendaal, gehuwd met Hubertina Van AGTMAAL en overleden te Nispen op 26 oktober 1944;
 11. Leonardus, geboren 12 augustus 1904 te Roosendaal;
 12. Johanna, geboren 22 oktober 1905 te Roosendaal;
 13. Maria, geboren 27 maart 1908 te Roosendaal;

Leonardus van Gink

Bloedverwantschapslijn van Leonardus van Gink naar Cornelia van Loon graad van bloedverwantschap: 3? datum dispensatie aanvraag: datum dispensatie verlening: 17 sep 1891 datum RK huwelijk: datum wettelijk huwelijk: De grootvader maternel van de bruidegom en de grootvader paternel van de bruid zijn broers. Gemeenschappelijke voorouders zijn: Jacobus van Loon en Maria Anna van Oevelen.

IV-a : Leonardus van Gink, landbouwer, zoon van Cornelis van Gink en Johanna van Loon (III-a), geboren Wouw 23 okt 1863 (akte 65), overleden aldaar 12 apr 1904 (akte 26). Leonardus is getrouwd 1 okt 1891 (akte 35), dispensatie verleend Bisdom Breda 17 sep 1891 wegens bloedverwantschap in de 3?, dispensatie aangevraagd Wouw met Cornelia van Loon, geboren Wouw 9 dec 1867 (akte 72), zie IV-b.

III-a : Johanna van Loon, landbwouwster en particuliere, dochter van Pieter Jan van Loon (II-a) en Cornelia van Ginderen, geboren Wouw 7 okt 1823 (akte 69), overleden aldaar 7 feb 1889 (akte 22). Zij had van een onbekende man een dochter.

Johanna is getrouwd 14 jul 1847 (de huwelijksdatum komt uit de geboorteakte van de onwettige dochter Adriana Cornelia, geboren 28 jun 1847) met Cornelis van Gink, particulier, handgrutmolenaar, landbouwer en grutter, zoon van Bastiaan van Gink en Adriana Jans van Soest, afkomstig uit ‘s-Gravendeel, geboren ? 1809, overleden Roosendaal & Nispen 18 jan 1893 (akte 11).

Wilhelmus van GINK (1891),

Geboren op donderdag 28 mei 1891 in Roosendaal en Nispen.
Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 januari 1920 in Axel met Maatje de GROOTE, geboren in Axel als dochter van Jacobus de GROOTE en Tanneke FAAS.

Van dit huwelijk is bekend :

Aktenummer : 2
Aktedatum : 22 1 1920
Bruidegom : Wilhelmus van GINK, Beroep : Werkman
Leeftijd / Age: 26 jaar, Geboorteplaats : Roosendaal en Nispen
Bruid : Maatje de Groote, zonder beroep , Leeftijd: 21 jaar, Geboorteplaats : Axel

Vader bruidegom : Adrianus van GINK, Beroep : Landbouwer
Moeder bruidegom : Adriana Cornelia Luijks
Vader bruid: Jacobus de Groote, Beroep : Veldarbeider
Moeder bruid : Tanneke Faas
Opmerking / Note: Erk. kind: Wilhelmina, geboren op 13-06-1919 te Axel.

Uit het huwelijk tussen Wilhelmus van GINK en Maatje de GROOTE:

  1. Wilhelmina van GINK geb 13-6-19 te Axel, gehuwd 27-8-42 met Karel de KOEYER.3 kinderen
  2. Jacobus-Adrianus van GINK, geb 26-6-20, overleden 19-9-20.
  3. Adrianus-Jacobus van GINK, geb 23-6-21,gehuwd 5-6-47 met Emilia-Jeanette EGGERMONT.4kinderen
   Kinderen van Adrianus-Jacobus van GINK en Emilia-Jeanette EGGERMONT:

◾Wilhelmus-Cornelis van GINK, geb 8-1-51. 2x geh, 2 kinderen

◾Kinderen van Wilhelmus-Cornelis van GINK uit 1e huwelijk:
◾Stefan van GINK geb 6-12-75, geh 12-12-77 met Iris de COCQ . 2knd
Kinderen van Stefan van GINK en Iris de COCQ:

◾- Joris van GINK, geb 31-3-88
◾- Fleur van GINK, geb 5-12-99

4.Robin van GINK geb 17-7-78

•Elodie-Maatje van GINK, geb 19-5-57. geh 28-11-79 met Alfred de THEYE. 2 knd
•Maatje- Elodie van GINK, geb 5-6-58. geh 7-3-80 met Eddy van den BERGEN. 2 knd
•Cornelis-Wilhelmus van GINK, geboren op 2-1-61(overl.6-10-88),geh 8-8-86 met Vera D�HONT. 1knd
– Kind van Cornelis-Wilhelmus van GINK en Vera D�HONT:

Nigel van GINK, geb 22-10-87

•Tanneke-Cornelia van GINK, geb 1-2-29, gehuwd 18-8-51 met met Adrianus HOOGSTRAATE. 2 knd
• Jacobus-Cornelis van GINK, geb 20-11-31, 2x gehuwd. 2kinderen

Kinderen van Jacobus-Cornelis van GINK uit 1e huwelijk:

•- Willy van GINK, geb 17-11-60, overleden 13-4-66
•- Karina van GINK, geb 17 �9-63

Adrianus is voor de tweede maal gehuwd met Adriana van Tilburg, geboren te Wouw op 23 december 1864 te Wouw en overleden te Wouw op 13 februari 1934.

Roosendaal 1885 – 1904

Met dank aan :

Gerda Kompier – Goes
M. van GINK – van Overveld – Wouw
A. van GINK – Axel

Leonardus (Lindert) van GINK

Als er huwelijken werden gesloten uit de directe familie(bloed)lijnen, moest er in die dagen door de kerkelijke overheid vooraf toestemming worden gegeven, om dit nieuwe huwelijk te mogen sluiten.
Dit deed men bewust om inteelt en misgeboorten uit huwelijken tussen dichte familieleden zo veel mogelijk te voorkomen.

Zo is er melding van een toestemming door de RK parochie Sint Lambertus kerk te Wouw, welke parochie op 17 september 1891 toestemming verleend aan het voorgenomen huwelijk tussen Leonardus van GINK en Cornelia Van LOON. Zij blijken familieleden uit de derde graad :

De grootvader (maternel) van de bruidegom en de grootvader (paternel) van de bruid zijn broers. Gemeenschappelijke voorouders zijn: Jacobus van Loon en Maria Anna van Oevelen.

IV-a : Leonardus van GINK, landbouwer, zoon van Cornelis van GINK en Johanna van Loon (III-a), geboren Wouw 23 okt 1863 (akte 65), overleden aldaar 12 apr 1904 (akte 26).

Leonardus is getrouwd 1 okt 1891 (akte 35), dispensatie verleend Bisdom Breda 17 sep 1891 wegens bloedverwantschap in de 3�, dispensatie aangevraagd Wouw met Cornelia van Loon, geboren Wouw 9 dec 1867 (akte 72), zie IV-b.

Uit dit huwelijk :

   1. Levenloze jongen op 24 september 1893 te Wouw;
   2. Cornelis, geboren op 23 november 1895 te Wouw;
   3. Adrianus, geboren op 27 maart 1898 te Wouw;
   4. Johanna geboren op 10 februari 1900 overleden 14 maart 1907 te Wouw;
   5. Josephus(Sjef) geboren op 1 februari 1901 te Wouw ;
   6. Jacobus geboren op 23 juni 1902 te Wouw, overleden 4 juli 1902 te Wouw;
   7. Elisabeth, geboren op 14 mei 1903 te Wouw, overleden op 20 april 1904 te Wouw;

Opmerkingen van Gerda Kompier

•Adriana van Soest geboren opv1787? gehuwd met Bastiaan van Gink is overleden op 30 januari 1824 te Oijen en Teeffelen.
•Angenietje Rackwitz is gedoopt op 20 september 1786 te Dordrecht, hiervan heb ik de akte uit het Nederlands Hervormde Gemeente te Dordrecht. Haar vader is overleden op 3 juli 1812 te Dordrecht en haar moeder is overleden op 31 augustus 1807 te Dordrecht
• * Huwelijk Jacoba van Gink en Jacobus van Trijp is het tweede kind Johannes Cornelis van Trijp niet geboren op 3 oktober 1857 maar op 17 juni 1880 * en er is nog een vierde kind n.l. Petrus Johannes geboren op 27 juli 1882 te Wouw

•Huwelijk Adianus van Gink en Adriana Cornelia Luyks is het twede kind Johanna overleden op 25 juni 1888 te Wouw het vijfde kind Wilhelmus is niet geboren in 1891 maar in 1893. Het zesde kind (Adrianus ) is overleden op 17 fbruari 1895 te Wouw

•Huwelijk Adrianus met Adriana van Tilburg . Zij is niet geboren op 25 december 1865 maar op 23 december 1864 te Wouw.

•Huwelijk Wilhelmina Johanna van Gink met Josephus Konings is volgens mijn gegevens niet op 28 april 1913 maar op 6 mei 1907 te Roosendaal Josephus Konings is overleden op 14 april 1924 te Roosendaal zijn beroep was stoker. UIt dit huwelijk is een levenloze jongen geboren op 9 augustus 1907 te Roosendaal

• Huwelijk van Jacobus van Gink en Adriana Laurijssen zijn er niet 10 maar 11 kinderen Namelijk is er ook nog Adriana Cornelia geboren op 26 juni 1902 te Roosendaal

•Huwelijk van Bastiaan van Gink en Adriana van Soest: Het tweede kind Cornelia geboren op 31 juli 1809 is getrouwd met Jacobus Croes geboren op 4 november 1897 te Lithoijen beroep Koopman vader Jacobus Croes en moeder Aaltje van den Bergh Zij zijn getrouwd op 29 mei 1828 te Lithoijen UIt dit huwelijk 2 kinderen:

◦Jacobus Wlhelmus Barend Willem geboren op 14 januari 1829 te Lithoijen en overleden op 1 februari 1829 te Lithoijen
◦Teuntje overleden 5 oktober 1829 te Lithoijen

Jan van Gink geboren op 20 november 1810 te ‘s-Gravendeel overleden op 9 mei 1880 te Oijen beroep landbouwer Hij trouwt met Hendrika Christina Steeds geboren op 10 februari 1808 te Geertruidenberg overleden op 12 juli 1878 te Oijen en Teeffelen. Haar vader was Antonij Steeds en moeder Petronella van Dijk

Zij hadden 3 kinderen:

   1. Adrianus, geboren op 3 augustus 1840 te Oijen overleden 12 september 1840 te Oijen
   2. Petronella, geboren op 2 mei 1839
   3. Jan Hendrikus, overleden 29 november te Oijen en Teeffelen.

Hier volgt informatie van Hans Van GINK (6 februari 2003)

“Begin citaat Hans van Gink”

Leonardus (23/10/1863) was dan mijn overgrootvader. Alle zussen wisten met zekerheid te zeggen dat hun grootmoeder Cornelia van Loon was, en Leonardus (Lindert) hun grootvader.

Volgens mijn tantes hadden Leonardus en Cornelia drie zoons:

◦Cornelis (Kees),
Cornelis (Kees) was getrouwd met Adriana Willemen en zij hadden twee kinderen: Leonardus en Petronella (Nel). Leonardus heeft weer een zoon (Ronnie, van mijn generatie, jaren 60) en mijn tantes vermoeden dat Ronnie “ergens rond Tilburg” woont.

◦Adrianus (Stan), is nooit getrouwd geweest.

◦Josephus (Sjef),
Josephus is geboren in 1901 en was mijn grootvader, hun vader. Hij was getrouwd met Maria Godschalk, geboren in 1904.

Mijn tantes herinneren zich allemaal ome Kees en ome Stan.

Ook wisten ze nog dat “opa” heel vroeg overleden is, toen Josephus (1901) pas drie of vier jaar was. Dit klopt weer met de overlijdensdatum van 1863.

Josephus en Maria hadden vijf kinderen:

   1. Antonetta Cornelia (Net, geboren te Wouw op 11/01/1928 ),
    Antonetta (Net) is getrouwd met Edmond Van Hees (Mon, 25/05/1923) en hebben zeven kinderen. (Let of de hoofdletter ‘V’ want mijn ome Mon is Belgisch!)
   2. Cornelia Elisabeth Leonardus (Cor, geboren te Wouw op 17/06/1929),
    Cornelia (Cor) is getrouwd met Hendrikus Johannes van Steenpaal (Rikus, 14/03/1920) en hebben drie kinderen.
   3. Hendrina Adriana Maria (Rina, geboren te Wouw op 29/10/1934),
    Hendrina (Rina) is getrouwd met Jacobus Raats (Jac, 21/12/1931) en hebben geen kinderen.
   4. Leonardus Marinus Cornelis (Leo, geboren te Wouw op 06/02/1938)>
    Leonardus (Leo, 1938) is getrouwd met Maria Johanna Braat (Riet, 04/07/1939) en hebben drie kinderen: ◾ Leonardus Josephus Cornelis Johannes (Leon, geboren te Roosendaal op 29/05/1967),
    Leonardus (Leon, 1964) heeft twee zoons. Samen met Jacoba Margrita de Visser (Carmen, 11/12/1972) Sven (Sven, 02/10/1993). Samen met Johanna Maria Nuijten (Jos�, 20/12/1964) Petrus Adrianus Maria (Leroy, 22/09/1997). Beide geboren in Roosendaal.
    ◾Johannes Josephus Antonius (Hans, geboren te Roosendaal op 13/05/1967)
    Johannes (Hans, 1967) heeft geen kinderen.
    ◾ Maria Johanna (Marion, geboren te Roosendaal op 20/04/1970).
    Maria (Marion, 1970) heeft samen met Matheus Lambertus Christoffel Petrus (Marco, 30/05/1969) twee kinderen, beide geboren in Roosendaal.
   5. Adriana Elisabeth (Ad), geboren te Wouw op 27/07/1941).
    Adriana (Ad) is twee maal getrouwd geweest en beide huwelijken zijn ge�indigd door het overlijden van haar echtgenoot. Uit beide huwelijken heeft ze twee kinderen elk.

“”einde citaat Hans van Gink”

III-a : Johanna van Loon, landbouwster en particuliere, dochter van Pieter Jan van Loon (II-a) en Cornelia van Ginderen, geboren Wouw 7 okt 1823 (akte 69),
overleden aldaar 7 feb 1889 (akte 22). Zij had van een onbekende man ��n dochter.

Johanna is getrouwd 14 jul 1847 (de huwelijksdatum komt uit de geboorteakte van de onwettige dochter Adriana Cornelia, geboren 28 jun 1847 met Cornelis van GINK, particulier, handgrutmolenaar, landbouwer en grutter, zoon van Bastiaan van GINK en Adriana Jans van Soest, afkomstig uit ‘s-Gravendeel, geboren � 1809, overleden Roosendaal & Nispen 18 jan 1893 (akte 11).

Met dank aan : Gerda Kompier – Goes

Johannes van GINK (1863- )

Geboren op 26-03-1863 te Dubbeldam als zoon van Cornelis van GINK en Elizabeth (Betje) Booij
Johannes van GINK en Helena van der Merwe zijn getrouwd op 04-05-1899 te Dubbeldam. Helena is geboren op 02-02-1870 te Dubbeldam als dochter van Arie van der Merwe en Willempje van Gent.

Uit dit huwelijk is voor Willem van GINK nog een dochter geboren nl. WILLEMINA

Zij is geboren op 16-01-1900 te Dubbeldam en overleden te Dordrecht op 22-04-1993 (oud 93 jaar) en getrouwd op 28-06-1927 te Dubbeldam met Daniel Dubbeldam geboren op 24-02-1898 te Hardinxveld en overleden op 19-01-1984 (oud 85 jaar) te Dordrecht, als zoon van Cornelis Jan Dubbeldam en Bastiaantje Sprong.

Hieronder vindt u een tekening waaruit de van GINK-familie naar de Veluwe is ontdekt De lijn loopt vanaf Willem van GINK met maar liefst 7 (zeven !) opeenvolgende generaties met de voornaam Cornelis !

Met dank aan de maker Jan Lafeber !

7 generaties Van Gink omgeving Dordrecht

 1. Willem van GINK
 2. Cornelis van GINK (1740-1849) gehuwd met Jetje Beatrix MOOKHOEK (- 1848);
 3. Cornelis van GINK (1825-1895) gehuwd met Betje BOOI (1827 – 1911) gehuwd 30 – 10 -1850 Dordrecht;
 4. Cornelis van GINK (1860- ) gehuwd met Wilhelmina GROENEVELD (1863-) gehuwd 8 maart 1888 Dubbeldam;
 5. Cornelis van GINK (1888-1961) gehuwd met Adriana Van de MERWE (1892 – 14 juni 1983) gehuwd 30 mei 1918 Dordrecht;Uit dit huwelijk 2 kinderen :

  6.Wilhelmina van GINK, geboren 1919 overleden 1991 gehuwd met A. De MEER op 17 december 1943
  7.5. Cornelis (Kees) van GINK) (1927 – heden) gehuwd met Gerritje (Gerrie) HOOGENDOORN (1929 tot heden) gehuwd op 23 december 1953 te Gouda
  Uit dit huwelijk 2 kinderen :

  8.6. Zoon : Cornelis (Kees) van GINK (1854 tot heden) gehuwd met Maja van de VRIE op 5 februari 1982 te Ede;
  UIt dit huwelijk 3 kinderen : – 7. Cornelis Adriaan van GINK, geboren in 1983; – Gerrie Adriana van GINK, geboren in 1987; – Ramon van GINK, geboren in 1994;

  9.Dochter : Thea van GINK gehuwd met Adrie GERSEN in september 1982 te Barneveld;
  Dubbeldam 1863- 1993

  Met dank aan : Cornelis van GINK Jan Lafeber

  Wilhelmina Johanna van GINK

  Gehuwd op 6 mei 1907 te Roosendaal met Josephus KONINGS, van beroep stoker. Hij is overleden op 14 april 1924 te Roosendaal. Uit dit huwelijk een levenloze jongen geboren op 9 augustus 1907 te Roosendaal.

  Cornelis van GINK,geboren op 22 februari 1890, gehuwd op 29 april 1913 te Roosendaal met Adriana TIMMERMANS

  Uit dit huwelijk :

  1. Cornelia Wilhelmina, geboren 4 december 1913 te Steenbergen;
  2. Adriana, geboren 21 november 1915 te Roosendaal;
  3. Adrianus Josephus, geboren 12 december 1918 te Roosendaal;
  4. Jacobus Petrus , geboren 14 februari 1922 te Roosendaal;

  Met bijzonder veek dank aan : Gerda Kompier – GOES

  Jacobus van GINK,

  Geboren 16 november 1859 te Wouw, landbouwer / arbeider, overleden 11 mei 1931 te Roosendaal, gehuwd op 19 augustus 1885 te Wouw met Adriana LAURIJSSEN, geboren 30 januari 1864 te Wouw. overleden 14 mei 1937 te Roosendaal

  Uit dit huwelijk 11 kinderen :

  1. Petronella, geboren op 1 januari 1886 te Wouw, overleden op 6 jabuari 1886 te Wouw;
  2. Cornelis, geboren op 18 april 1887 te Wouw, overleden op 7 februari 1888 te Wouw;
  3. Petronella, geboren op 20 september 1888 te Wouw, overleden op 18 november 1939 te Wouw;dienstmeid
  4. Petrus, geboren op 17 september 1889 te Wouw, overleden op 6 mei 1890 te Wouw;
  5. Johanna, geboren op 18 juni 1891 te Wouw, overleden op 10 april 1959 te Roosendaal; oma van Hans van Gink. Deze Joanna van Gink is mijn oma. Zij was getrouwd met Adrianus de Bruijn Mijn vader is hun zoon.
   Als ik het goed heb getekend waren onze overgrootvaders Jacobus (1859) en Leonardus (1863) dan broers. Familie in de achtste graad. 🙂 Bastiaan
   Jacobus (1859) Leonardus (1863)
   Joanna Josephus (1901)
   Gerda’s vader Leonardus (1938)
   Gerda Johannes (1967)
  6. Adrianus, geboren op 25 september 1898 te Roosendaal, overleden op 10 oktober 1898 te Roosendaal;
  7. Cornelia, geboren op 20 januari 1897 te Wouw, overleden op 17 februari 1897 te Wouw;
  8. Cornelis, geboren op 27 maart 1893 te Roosendaal, overleden op 19 oktober 1918 te Roosendaal
  9. Maria, geboren op 26 april 1894 te Roosendaal,
  10. Petrus, geboren op 6 deptember 1895 te Roosendaal, overleden op 16 maart 1896 te Roosendaal
  11. 11. Adriana Cornelia , geboren op 26 juni 1902 te Roosendaal,

  Roosendaal 1886 – 1896

  Hans van Gink – Vlaardingen

  Johanna van Gink (1891),

  Geboren op 18 juni 1891 te Wouw, overleden op 10 april 1959 te Roosendaal; Zij was getrouwd op 29 februari 1916 te Wouw (Schrikkeljaar ) met Adrianus de Bruijn, geboren op 13 oktober 1887 te Wouw en overleden op 8 september 1970 te Heerle

  Uit dit huwelijk 10 kinderen :

  1. Johannes Jacobus geboren op 23 mei 1916 te Wouw ;
  2. Johanna Petronella geboren op 8 september 1917 te Wouw;
  3. Jacobus Johannes geboren op 27 november 1919 te Wouw;
  4. Jacobus Johannes geboren op 27 november 1919 (landbouwer) trouwt met Maria Dingemans geboren op 6 januari 1917 te Stenbergen overleden 19 februari 1997 te Roosendaal Zij trouwen op 22 mei 1951 te Steenbergen
   Zij krijgen 2 kinderen:Geertruda Johanna Maria ( Gerda) geboren op 1 juli 1954 te Roosendaal
   Simon Adrianus Maria ( Simon) geboren op 9 mei 1957 te Roosendaal
   Gerda geboren op 1 juli 1954 te Roosendaal (

  huisvrouw) trouwt met Franciscus Hugo Jozef ( Frans) Kompier geb 5 juli 1954 te Hazerswoude -Rijndijk op 20 december 1985 te Goes.

  Uit dit huwelijk 3 kinderen:

  1. 1.Christina Cornelia Maria ( Christa) geboren op 25 februari 1987 te Goes
  2. 2.Petrus Johannes Jozef (Patrick) geboren op 3 juli 1988 te Goes
  3. 3.David Franciscus Jozef (David) geboren op 18 februari 1991 te Goes.
  4. 4.Cornelis Adrianus geboren op 18 juni 1921 te Wouw;
  5. 5.Petrus Johannes geboren op 22 augustus 1923 te Wouw;
  6. 6.Wilhelmus Adrianus geboren op 20 januari 1925 te Wouw;
  7. 7.Adrianus Cornelis geboren op 15 augustus 1926 te Wouw overleden 15 oktober 1926 te Wouw;
  8. 8.Adrianus Cornelis geboren op 10 oktober 1927 te Wouw;
  9. 9.Antonius Adrianus geboren op 13 mei 1929 te Wouw;
  10. 10.Adriana Johanna geboren op 7 december 1930 te Wouw;
  11. 11.Cornelia Johanna geboren op 16 januari 1936 te Wouw;
  12. 12.Levenloos meisje geboren op 29 augustus 1932 te Wouw

  Over de Meierij van ‘s-Hertogenbosch

  Hertogdom Brabant omstreeks 1350

  De Meierij van ‘s-Hertogenbosch is een landstreek in oostelijk Noord-Brabant. Historisch vormde zij het noordoostelijke kwartier van het hertogdom Brabant. De andere drie kwartieren waren: Leuven, Brussel en Antwerpen. Het kwartier van ‘s-Hertogenbosch was de rechtsopvolger van een deel van de voormalige gouw Taxandria. In de elfde eeuw verzwakte de macht van de Duitse keizer en de gouwgraaf van Taxandria.

  Deze macht kwam in handen van plaatselijke heren en regionale machthebbers als de graaf van Gelre en via hen kwam in de 12e en 13de eeuw het gezag in het grootste deel van dit gebied in handen van de hertog van Brabant.[1] De hertog stelde voor het bovenlokale bestuur een meier aan. De naam Meierij verwijst naar deze oude bestuursvorm.
  Naast de Meierij van ‘s-Hertogenbosch bestonden zo ook de Meierij van Tienen en de Meierij van Leuven.[2] Na de overname van het bestuur van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch door de Staten-Generaal werd de aanduiding meier vervangen door hoogschout.

  De historische Meierij van ‘s-Hertogenbosch besloeg het grootste deel van Oost-Brabant. De hoofdstad van de bestuursregio was ‘s-Hertogenbosch. De rest was ingedeeld in vier kwartieren (districten).

  De bestuurlijke indeling van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch was als volgt:

  Stad en Lande van ‘s-Hertogenbosch (Vrijdom van ‘s-Hertogenbosch) (hoofdstad: ‘s-Hertogenbosch);
  Kwartier van Oisterwijk (hoofdstad: Oisterwijk);
  Kwartier van Kempenland (hoofdplaats: Oirschot, later werd dit Eindhoven);
  Kwartier van Peelland (hoofdstad: Sint-Oedenrode, later werd dit Helmond);
  Kwartier van Maasland (hoofdstad: Oss).

  Nikolaas Gerrits (Klaas) van Gink (1734-1779)

  Nicolaas Gerrits (Klaas) van GINK is geboren op 28-02-1734 in Meierij van Den Bosch, Bergeijk, zoon van Gerardus Dircks van GINK / Genck en Elisabeta Cornelissen Proost. Hij is gedoopt op 11-03-1729 in Meierij van Den Bosch, Bergeijk. Klaas is overleden op 06-12-1779 in Noordwijkerhout, 45 jaar oud. Hij werd begraven op 09-12-1779 in Noordwijkerhout.

  Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1760 in Noordwijkerhout met Helena Cornelisdr (Leentje) van Duijkeren, 21 jaar oud, nadat zij op 08-05-1760 in ondertrouw zijn gegaan. Leentje is geboren op 09-02-1739 in Voorschoten, dochter van Cornelis Pieterse van Duijkeren en Catharina (Kaatje) Claasse Immerseel. Zij is gedoopt op 09-02-1739 in Voorschoten. Leentje is overleden op 29-11-1799 in Noordwijk, 60 jaar oud.Leentje trouwde later op 30-04-1784 in Noordwijkerhout met Teunis Willemszn van Schie (1735-1796).

  Kinderen van Klaas en Leentje:

  1. Cornelis Claasz van GINK, geboren in 1760 in Noordwijkerhout. Volgt 1.1.
  2. Gerhardus van GINK [1.2], geboren op 19-05-1760 in Noordwijkerhout. Hij is gedoopt op 25-05-1760 in Noordwijkerhout. Gerhardus is overleden op 04-08-1765, 5 jaar oud.
  3. Elisabeth (I) Claasdr van GINK [1.3], geboren in 1762. Zij is gedoopt op 03-12-1762 in Noordwijkerhout. Elisabeth is overleden in 1766, 3 of 4 jaar oud.
  4. Petrus Claasz van GINK [1.4], geboren in 1764. Hij is gedoopt op 25-03-1764 in Noordwijkerhout. Petrus is overleden in 1765, 0 of 1 jaar oud.
  5. Petrus (II) Claasz van GINK [1.5], geboren in 1765 in Noordwijkerhout. Hij is gedoopt op 26-08-1765 in Noordwijkerhout. Petrus is overleden.
  6. Elizabeth (II) Klaasdr (Lijsje) van GINK, geboren in 1766 in Noordwijkerhout. Volgt 1.6.
  7. Elisabeth Claasdr (Lijsje) van GINK, geboren in Noordwijkerhout. Volgt 1.7.
  8. Gerardus (Gerrit) van GINK [1.8], geboren in 1768. Hij is gedoopt op 24-02-1768 in Noordwijkerhout. Gerrit is overleden.
  9. Leonardus Claaszn (Leendert) van GINK, geboren in 1770 in Noordwijkerhout. Volgt 1.9.
  10. Martinus Claasz van GINK [1.10], geboren in 1771. Hij is gedoopt op 21-10-1771 in Noordwijkerhout. Martinus is overleden op 27-10-1771 in Noordwijkerhout, geen jaar oud.
  11. Theodorus (I) Claasz van GINK [1.11], geboren in 1773. Hij is gedoopt op 26-03-1773 in Noordwijkerhout. Theodorus is overleden in 1776, 2 of 3 jaar oud.
  12. Theodorus (II) Claasz van GINK [1.12], geboren in 1776. Hij is gedoopt op 12-09-1776 in Noordwijkerhout. Theodorus is overleden.
  13. Joannes Claasz van GINK [1.13], geboren in 1778. Hij is gedoopt op 04-06-1778 in Noordwijkerhout. Joannes is overleden.

  Petronelle Van GEEL – Van GINK (1888),

  Geboren 20 september 1888 te Wouw, gehuwd op 5 februari 1912 te Woensdrecht met Johannes VAN GEEL Zij is overleden 0- 18 november 1939 te Wouw.

  Uit dit huwelijk de volgende kinderen VAN GEEL :

  1. Gerardus Marinus , geboren 17 juni 1903 te Woensdrecht;
  2. Franciscus, geboren 13 juni 1904 te Woensdrecht;
  3. Adriana Wilhelmina , geboren 26 juli 1905 te Woensdrecht;
  4. Elisabeth , geboren 26 september 1906 te Woensdrecht;
  5. Hendrikus Petrus , geboren 24 oktober 1908 te Woensdrecht;
  6. Bernardus Adrianus , geboren 17 juni 1903 te Woensdrecht;
  7. Helena Cornelia, geboren 13 juni 1904 te Woensdrecht;
  8. Johanna , geboren 29 december 1917 te Woensdrecht;
  9. Catharina , geboren 24 januari 192 te Woensdrecht;
  10. Jacobus Marinus Cornelis , geboren 12 maart 1923 te Woensdrecht;
  11. Wilhelmina Adriana , geboren 10 okotober 1924 te Woensdrecht;
  12. Cornelia Lucia , geboren 26 december 1930 te Woensdrecht; Overleden op 18-7-2003 te Hoogerheide. Zij was gehuwd met Adrie Schuurbiers. Kinderen : Rainier en Anja.

  Bron: advertentie in BN DeStem, gedachtenisprentje Woensdrecht 1902 – 1930

  Met dank aan : Gerda Kompier – Goes

  Johannes Josephus van GINK (1902),

  Geboren 28 februari 1902 te Roosendaal, overleden op 26 oktober 1944 te Roosendaal.
  Gehuwd op 27 mei 1932 te Roosendaal met Huibertina Van AGTMAAL

  Uit dit huwelijk 4 kinderen:

   1. 1.Elisabeth Adriana, geboren 21 december 1933 te Roosendaal;
   2. 2.Adrianus Cornelis, geboren 17 oktober 1935 te Roosendaal;
   3. 3.Adriana Elisabeth, geboren 26 april 1937 te Roosendaal;
   4. 4.Cornelis, geboren 28 september 1940 te Roosendaal;

  Roosendaal 1902 – 1944

  Jacobus van GINK (1923),

  Gehuwd op 25 september 1923 te Roosendaal met Maria Catherine HOENDERVANGERS

  uit dit huwelijk 4 kinderen :

  1.Adrianus Cornelis, geboren 29 augustus 1924 te Roosendaal; en thans woonachtig te Hooge baan 20b, 2960 St.Job in het Goor, Belgie
  2.Maria Adriana, geboren 21 januari 1927 te Roosendaal;
  3.Cornelis Adrianus, geboren 24 januari 1932 te Roosendaal, overleden 3 april 2002;
  Gehuwd met Dymphna Maria Posthumus, geboren op 20-05-1932

  Uit dit huwelijk 3 dochters :

  1.Yvonne Maria Johannes gehuwd met R.Zorn
  Uit dit huwelijk 3 kinderen :

  ◾Jelle Vincent;
  ◾Marc Alexander;
  ◾Lennert Ewoud;

  2.Adriana Maria, geboren 6 november 1933 te Roosendaal;

  O

  4.Maria Johanna Wilhelmina 21-03-1963 gehuwd met M.Q.P.J. de Nijs
  Uit dit huwelijk 3 kinderen :

  Charlotte Cornelia Maria de Nijs geboren 17-03-1989
  Katherina de Nijs geboren 11-06-1991
  Elizabeth de Nijs geboren 25-06-1994

  5.Jacoba Maria Johanna van GINK 08-06-1967 , overleden 16-03-2002 gehuwd met Mario van der Poel, geen kinderen

  Roosendaal 1923 – 2002
  met dank aan
  Marianne de Nijs-van GINK

  Leonardus van GINK (1904),

  Gedoopt 12 augustus 1904 te Wouw , gehuwd op 9 mei 1993 in de kerk van de H. Cornelius te Roosendaal met Maria Joanna BRUIJNS, zij is gedoopt op 17 april 1910 te Oudenbosch.

  Uit dit huwelijk 5 kinderen :

   1. Adrianus Martinus (Jos), geboren op 4 april 1935 te Roosendaal, huwde M.L.A. Van OVERVELD 0- 11 juni 1960 . Uit dit huwelijk een dochter Erna geboren 26 juni 1965;
   2. Martinus Adrianus, geboren op 1 december 1936 te Wouw, gedoopt 2 december 1926 te Wouw; en overleden op 29 februari 1988. Gehuwd met J. Scheepers, geen kinderen;
   3. Johannes (Jan), geboren op 14 maart 1941 te Roosendaal, gedoopt 14 maart 1941 in de Heilige Cornelisparochie, overleden op 21 december 1956 in Roosendaal door een ongeval;
   4. Leonardus Antonius (Leo), geboren op 14 april 1943 te Roosendaal, gedoopt 14 april 1943 in de Heilige Cornelisparochie; Meter bij de doop was Maria van GINK. Gehuwd met Diny Tak op 19 december 1969.uit dit huwelijk twee kinderen :5.Melanie, geboren 16 september 1971;
    6.Marco, geboren 8 augusts 1974;
   5. Jacobus, Maria (Jack), geboren op 5 october 1947 te Roosendaal, gedoopt op 6 october 1947 te Roosendaal, peter Jacobus van GINK en meter Maria, Adriana van GINK, samenwonend :
   6. 8.Matthijs, geboren 18 appril 1988 .Nog niet geplaatst:

    Anna Maria Adriana van GINK,
    Geboren op 23-11-1958 te Brecht (B), dochter van Jacobus van GINK en Cornelia VERBRAAK. gehuwd op 17-11-1978 (19 jaar oud) te Roosendaal / Nispen met Adrianus Joannes Maria van WESEL, 24 jaar, Elektricien, geboren op 14-10-1954 te Roosendaal/Nispen, zoon van Petrus Cornelis van WESEL en Helena Johanna HECTORS, Dienstbode.

    Uit dit huwelijk:

    1. Perry Petrus Adriana Maria, geboren op 04-08-1984 te Roosendaal/Nispen.

    2. Lindy Cornelia Adriana Maria, geboren op 21-10-1986 te Roosendaal/Nispen.

    Roosendaal 1904 – 1936

    Met dank aan : Gerda Koetsier – Goes
    Aanvullingen : Erna Bark – van GINK
    Aanvullingen : M.L.A. van GINK – Van Overveld

    Geertje van GINK (1817),

    Geboren : 02-10-1817 om 13.30 uur te Dubbeldam
    Gedoopt : Nederlands Hervormd
    Kind van : Cornelis van GINK (voerman) en Pieltje MOOKHOEK
    Gehuwd : 14-05-1845 met Arnoldus Johannes Corpelijn (M 05) te Dordrecht Beroep : Tapster
    Overleden : 10-01-1901 om 06.00 uur in het huis geteekend 72 aan het Kasperpad te Dordrecht.
    Leeftijd : 83
    Kinderen : 4 zonen en 2 dochters
    Kode kinderen : N 01, N 02, N 04, N 06, N 08, N 10.

    Arnoldus Johannes Corpeleijn

    Gehuwd op 14-05-1845 met Geertje van GINK (M 06) te Dordrecht Beroep : Arbeider/zakkendrager/biljartmaker/timmerman/metselaar Bijzonderheden :Adres: 1855-1865 Hooge Nieuwstraat Letter A nr.488 te Dordrecht.
    Arnoldus Johannes was Rooms Katholiek gedoopt en Geertje van GINK Nederlands Hervormd. De kinderen uit dit huwelijk hebben echter het geloof van moeder gekregen.

    Bijzonderheden :

    Adressen: 1865 Wijk A : Hooge Nieuwstraat 488 te Dordrecht. Beroep tapster
    1885 Wijk A : Hooge Nieuwstraat 47 te Dordrecht. Beroep kroeghouder.
    Kasperpad 72 Dordrecht

    Bij de geboorteaangifte verklaarde de vader van Geertje niet te kunnen schrijven of zijn naam te tekenen. Aldus vermeld in de geboorteacte.

    Mededeling van overlijden

    Heden overleed onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej. de Wed. A. CORPELEIJN,geboren op van GINK in den ouderdom van ruim 82 jaar.
    Dordrecht , 10 Jan. 1901 Uit aller naam
    Kasperpad 72 J.C. CORPELEIJN (N 10)

    Bronnen :
    Geboorteacte 04-10-1817. Getuigen : Dirk Schouten koopman 51 jaar, Hubert van Aken veerman 40 jaar.

    Huwelijksacte nr. 65 d.d. 15-05-1845

    Overlijdensacte nr. 29 d.d. 11-01-1901. Aangevers : Franciscus van Herwijnen, bedienaar van begrafenis 42 jaar en Frederik Wilhelmus Carolus Schotel, bedienaar van begrafenis 46 jaar.
    Dordrecht 1817 tot 1901

    terug naar index Uit het huidige electronische bevolkingsregister van Amsterdam :

    1.G.J.M. van GINK 3-8-1900

    2.G.L. van GINK 25-5-1862

    3.J.J.G. van GINK 30-7-1895

    4.T. van GINK 17-7-1886

    5.T. van GINK 8-12-1913

    Amsterdam 1886 – 1913

    Uit het digitale bevolkinsregister van Leiden en Rijnsburg (nabij Leiden) de volgende 4 namen :

    ◦ 1 Thomas Ginck 28-10-1684 / 19-11-1684 trouwen bruidegom

    ◦ 2 Hendrikus van GINK 04-10-1871 huwelijk bruidegom

    ◦ 3 Willem van GINK 11-09-1872 geboorte kind

    ◦ 4 Alida van GINK 20-12-1873 geboorte kind

    1 Thomas Ginck,

    Afkomstig van Gennip, Woonplaats Hooghstraet, Backer getrouwd met Annetge Rademakers, afkomstig van Heyde, Woonplaats Oraniegraft

    Datum ondertrouw: 28-10-1684
    Datum trouwen: 19-11-1684
    Opmerking: Huw broer bruidegom: F-250

    Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken (1592-1795)
    Folio 235, volgnr. 12461 F

    2 Bruidegom Hendrikus van GINK

    Bruid Catharina Theodora Nies
    Huwelijks datum: 04-10-1871
    BS Leiden Jaar 1871

    3 Geborene: Willem van GINK

    Geboorte datum: 11-09-1872

    BS Rijnsburg Jaar 1872

    4 Geborene: Alida van GINK
    Geboorte datum: 20-12-1873
    BS Rijnsburg Jaar 1873

    Leiden en Rijnsburg ZH 1684 – 1873

    V.4 Aart van GINK (1824),

    Geboren te Dordrecht 26 december 1824, arbeider.
    Gehuwd met Wilhelmina Catharina DE BRUYN, geboren te Dubbeldam op 10-11-1829,
    dochter van Jan De BRUIJN en Jannigje Van Der LINDEN.

    Uit dit huwelijk acht kinderen :

    1. 1.Jetje Catharina, Geboren 1852 te Dubbeldam, Overleden 1852 te Dubbeldam.
    2. 2.Jan, Geboren 15 februari 1853 te Dubbeldam (zie VI.2).
    3. 3.Cornelis, Geboren 29 april 1857 te Dubbeldam (Zie VI.3).
    4. 4.Jannigje Catharina, Geboren 28 maart 1859 te Dubbeldam.
    5. 5.Elisabeth,Geboren 17 maart 1862 te Dubbeldam.
    6. 6.Jetje Catharina,
    7. Geboren 6 april 1865 te Dubbeldam.
    8. 7.Maria Catharina, geboren 24 april 1868 te Dubbeldam.
    9. 8.Adriana, geboren 2 juli 1874 te Dubbeldam.

    Waarschijnlijk ook nog een dochter Wilhelmina Johanna

    Waarschijnlijk ook nog een dochter Cornelia van GINK. (Zie ook Cornelis van GINK, te Schiedam). Kaart Dubbeldam

    Jan van GINK (1853)

    Jan van GINK en Aartje ENGEL

    Geboren op 15 februari 1853 te Dubbeldam als zoon van Aart van GINK en Catharina Maria DE BRUYN.

    Jan van GINK is overleden op 25 maart 1944 en was gehuwd met Aartje ENGEL. Zij is geboren op 31 januari 1855 te Dordrecht en zij is overleden op 4 oktober 1923. Jan had in Dordrecht een tuinderij in de Waterbeekstraat, het huisadres waar hij woonde boven één van zijn dochters Maria (ook wel genoemd Miet).

    Zij hadden een kroostrijk gezin, bestaande uit 4 zoons en 4 dochters.

    :

    Jan van GINK 15-2-1853

    Jan van GINK
    geboren 15 – 2 – 1853

    Familiefoto anno 1909 Links een foto van het huwelijksjubileum in 1909 van opa en oma van Gink waarop alle kinderen staan.

    Uit dit huwelijk :

    1.1. Frans,
    geboren op 3 mei 1883 en overleden 12 febr. 1981. Hij was gehuwd met Geertruida Theodora Maria STAF.

    Uit dit huwelijk 2 kinderen,:

    een dochter Truus en een zoon Frans D.J. Hij is later naar Den Haag (Scheveningen) gegaan en bewoonde daar een huisje op de Zeesluisweg.
    Vandaar ging hij naar de Sonoystraat 57 en had daar naast zijn tuinonderhoudswerk ook een kolenhandel in de Bloys van Treslongstraat.

    Zijn zoon Frans D.J. is op 2 juni 1943 getrouwd met Geertje Francijntje van Es en zij bleven kinderloos. Zij hebben gewoond in de Boylestraat in Den Haag. Van daar zijn zij in Hoek van Holland gaan wonen.

    Daarna hebben zij ongeveer 6 jaar in Spanje gewoond en zijn van daaruit naar Belgi� getrokken alwaar zij ook ongeveer 6 jaar hebben gewoond. Het aantal jaren kan afwijken. Thans wonen zij in Hoek van Holland sinds aug. 2001 in de Pres. van Heelstraat 36, 3151 SL Hoek van HOLLAND. Tel. 0174 – 386811

    2.2. Johannes van GINK (1887),
    Geboren op 2 oktober 1887 en overleden op 14 november 1959. Johannes had net als zijn vader Jan een eigen tuinderij aan het Latourpad en voorzag in zijn onderhoud met het aanleggen en onderhouden van tuinen en het zelf kweken van bloemen en planten.

    Johannes trouwde drie maal :

    ◾Het eerste huwelijk met Adriaantje Bastiaantje de KONING, geboren te ’s Gravendeel op 2 febr. 1881 werd gesloten op 21 aug. 1915 te ’s Gravendeel. Zij is overleden op (onbekend).
    Uit dit huwelijk werd op 26 mei 1916 Aartje C. (Alie) geboren. en zij is overleden op 8 dec. 1997 Aartje C. was getrouwd met Pieter Cornelis van MILL, in leven bakker. Zij bleven kinderloos.

    ◾Zijn tweede huwelijk met Arnolda Adriana van der LINDEN, geboren op 24 aug. 1888 werd gesloten op 14 juni 1923 te Dordrecht. Zij is overleden op 17 maart 1934

    Uit dit huwelijk twee kinderen :

    ◾Jan, geboren op 13 november 1924 te Dordrecht;
    ◾Aartje Cornelia, geboren te Dordrecht bleef kinderloos;

    ◾Zijn derde huwelijk met Sietje Louwerina MORET, geboren op 12 januari 1899 werd gesloten op 25 febr. 1942 in Den Haag. Zij is overleden 8 dec. 1981. Dit huwelijk bleef kinderloos.

    ◾Aartje, geboren in 1884 te Dordrecht en overleden op 29 sept. 1974 te Voorburg. Zij huwde met Franciscus GERRITSE. Zij bereikte de leeftijd van 90 jaren. Ook zij waren kinderloos gehuwd.
    Hieronder een foto ter gelegenheid van hun 12,5 jarige huwelijk op 28 oktober 1922

    Zoon Jan van GINK, kreeg 3 zoons :

    1. Johannes Arnoldus, geboren op 19 april 1954 en op 12 mei 1978 getrouwd met Jacqueline A.G. Kicken.
     Uit dit huwelijk 2 dochters :
    2. Gerrit Jan, geboren op 18 februari 1956 is op 12 december 1980 te Zwijndrecht getrouwd met Hendrika Willemina NOWEE, geboren op 26 september 1959 te Dordrecht.
     Uit dit huwelijk 1 dochter. Zij wonen in Zwijndrecht.3.Zoon*
     * Uit privacy-overwegingen niet nader genoemd.

     Johannes van GINK

     Jan van GINK 13-11-1924

     4.Henriëtte, (Jet)
     was gehuwd met Piet de Bruin en woonde in Zwijndrecht. Daarna enige jaren in Parijs gewoond voor zijn werk bij Jurgens en van daaruit naar Dordrecht verhuisd. Later zijn zij gescheiden. Zij waren kinderloos.

     5.Maria Catarine, (Katrien)
     Geboren in 1880 te Dordrecht. Zij is na haar huwelijk naar Rotterdam vertrokken. Zij had zelf geen kinderen.

     6.Leendert van Gink (1892),
     Geboren te 1892 te Dordrecht was gehuwd met Maaike DE VRIES.

     Uit dit huwelijk een zoon Alexander, geboren op 17 okt 1924 te Dordrecht en gehuwd met Jo Uittenbogaard. Alexander is 2 jaar geleden overleden. Hij woonde in Born.

     Uit dit huwelijk 3 zoons en 1 dochter :

     – L.J. (Lex),
     – Theo
     – Ronnie
     – dochter Marja.

     Het adres van Lex is Cirkel 33, 3328 KD Dordrecht. Tel. 078 – 6176450.

     1.Martinus,
     de complete naam weet ik niet, evenmin als de geboren opdatum, was gehuwd met Dit Laarman en woonde ook in Dordrecht. Hij was schrijver bij de Griffie in Dordrecht en zij hadden 1 zoon, geboren op 15 febr. (1927)?. Deze is later voor arts gaan studeren. Volgens mijn laatste gegevens woont hij momenteel in de Julianastraat 25, 4691 GL THOLEN. tel. 0166 – 602266 Misschien kan hij een aanvulling geven op het bovenstaande. Het is een volle neef van mij en we hebben verder geen contact.

     2.Marie of Maria (Miet) Maria van GINK
     Was gehuwd met Rokus de Lange en was gelijk alle andere zussen kinderloos. Zij woonden in hetzelfde huis (beneden) als Jan van GINK (1853).

     Toelichting op strandfoto: staande van Links naar Rechts : Arnolda als zijnde mijn moeder, Opa, Oma, Marie(Miet), Jet en zittend Martinus en Dit. Klik hier voor de 5 generaties van GINK uit Dordrecht

     Met dank aan : Jan van GINK. Dordrecht

     Wilhelmina Johanna van GINK (1854),

     Dienstbode, dochter van Cornelis van Gink en Betje Booij,
     Huwde op 25 mei 1982 in Dubbeldam met Willem Vermeij, oud 28 jaar, arbeider, geboren 16 januari 1854 te Dubbeldam. Zoon van Jacobus Vermeij (op dat moment al overleden) en Adriana van der Merwe.
     Zij zijn gehuwd in Dubbeldam er er bestaat nog een trouwaktie van (met dank aan Arie Verkuil, Zwitserland) Een van de getuigen was de doirpsverldwachter, maar ook Jan van GINK, oud 69 jaren, van beroep tuinman. ZIj woonden o.a. in het huis genummerd 75 te Dubbeldam. Willem overlijdt op 23 augustus 1922 te Dubbeldam.

     Uit dit huwelijk :

     1.Adriana Betje Vermeij, geboren 30 september 1882 te Dubbeldam. Gehuwd op 15 mei 1909 met Arie Verkuil, tuinder, geboren op 15 11 1879 te Dubbeldam,Zh (aktenummer: 158), overleden op 30 11 1968 te Dordrecht,Zh op 89 jarige leeftijd.
     Gehuwd [2403] op 29 jarige leeftijd op 15 05 1909 te Dubbeldam,Zh (aktenummer: 10) met Vermeij, Adriana Betje [7080], 26 jaar oud (VIII.246), geboren op 30 09 1882 te Dubbeldam,Zh, overleden op 28 november 1953 te Dubbeldam,Zh op 71 jarige leeftijd, dochter van Vermeij, Willem [7081] en Van Gink, Wilhelmina Johanna [7082]., dochter van Cornelis van Gink en Betje Booij.

     Uit dit huwelijk:

     1. 1. Verkuil, Arie [7083], geboren op 02 04 1910 te Dubbeldam.
     2. 2. Verkuil, Wilhelmina Johanna [7084], geboren op 01 08 1911 te Dubbeldam.
     3. 3. Verkuil, Geertje [7085], geboren op 02 06 1915 te Dubbeldam.
     4. 4. Verkuil, Willem [7086], geboren op 06 12 1916 te Dubbeldam.
     5. 5. Verkuil, Geertruida Adriana [7087], geboren op 16 04 1922 te Dubbeldam.

     2.Maria Vermeij, geboren 13 juli 1885 te Dubbeldam. Gehuwd met Arend Stroobosch uit Groningen.Van beroep agent van politie te Dordrecht. Hadden lange jaren een sigarenwinkeltje aan de Cornelis de Withstraat te Dordrecht. Kinderen Jan en Wim Stroobosch.

     3.Betje Vermeij, geboren 28 februari 1884 te Dubbeldam. Gehuwd met Peter van Willigen uit Velsen. Kinderen: Mar en Wim van Willigen. Zij waren woonachtig in Velsen. Peter werkte op de papierfabriek.

     4.Jacob Vermeij, geboren 20 januari 1887 te Dubbeldam. Klompen fabrikant. Trouwt met Pietje(Pie) Stam, geboren 19 juli 1887 te Dubbeldam.
     Woonden o.a. aan de Noordendijk c10, A51,A 72 en A73 te Dordrecht. Zij begonnen rond 1916 of 1917 een klompenmakerij in de “Oliepijp”, nu Noordendijk. Later verhuisde de klompenmakerij naar de Oudendijk, naast het vroegere buurthuis “Helpt Elkander”, waar hij medeoprichter van was.
     Hij was jarenlang lid van de kerkenraad der Nederlands Hervormde Kerk en daarvoor rond 1960 door de Koningin geëerd.

     Kaart Dubbeldam
     Met dank aan Arie Verkuil

     UIt het register van de Mormonen in de USA
     ID: I92003487
     Name: Pleuntie van GINK
     Given Name: Pleuntie
     Surname: van GINK
     Sex: F
     Birth: in Dubbeldam
     Death: 1 may 1779 in Dordrecht
     Christening: Dubbeldam

     Marriage 1 Matthijs DEN OUDEN
     Married: 15 mar 1733 in Dordrecht
     Children
     Matthijs DEN OUDEN b: 1740 in Dordrecht

     Name: Matthijs DEN OUDEN
     Given Name: Matthijs
     Surname: den Ouden
     Sex: M
     Death: 14 feb 1778 in Dordrecht
     Marriage 1 Pleuntie van GINK b: in Dubbeldam
     Married: 15 mar 1733 in Dordrecht
     Children
     Matthijs DEN OUDEN b: 1740 in Dordrecht
     Dordrecht 1733 – 1779

     Uit het zeeuwse ISIS systeem

     Hierdoor is het vrij gemakkelijk informatie te krijgen over personen, waarbij per persoon nadere informatie via Internet opvraagbaar is : De volgende gevonden naamgenoten:

     1.Wilhelmus van GINK, 22 januari 1920, Axel, Bruidegom

     2.Jaques van GINK, 1811, Zierikzee , Inwoner ,

     3.Maria Jacoba van GINK, 31 mei 1826, Vlissingen , Moeder bruid Huwelijksakte,

     4.Anna van GINK, 7 mei 1845, Zierikzee, Moeder bruidegom Huwelijksakte,

     5.Anna van GINK 29 juli 1898, Zierikzee, Moeder overledene,

     6.Anna van GINK, 23 februari 1840, Zierikzee, Overledene ,

     7.Maria van GINK, 16 april 1811, Zierikzee, Overledene,

     8.Maria van GINK, 25 februari 1844, Zierikzee, Overledene,

     9.Adrianus van GINK, 22 januari 1920, Axel, Vader bruidegom Huwelijksakte,

     10.Pieter van GINK, 23 februari 1840, Zierikzee, Vader overledene ,

     11.Pieter van GINK, 25 februari 1844, Zierikzee, Vader overledene,
     Regio Zeeland 1811 – 1920

     Josephus (Sjef) van GINK

     Sjef had vier dochters en ��n zoon, allen nog in leven, allen getrouwd. Allen in Wouw geboren.

     Mijn vader heeft zijn grootouders hoegenaamd niet gekend, en zijn ouders zijn heel vroeg overleden. Zijn oudste zus Antoinette (Net) heeft de opvoeding toen overgenomen.

     Ik zal nog contact opnemen met mijn tante om wat informatie te vragen over haar ouders en eventueel grootouders. (Van de tweede dochter Cornelia (Cor) wordt gezegd dat ze op “opoetje” lijkt, dus heeft mijn oudste tante haar oma gekend.)

     Het gaat voor jullie wel moelijk worden. Elke andere van GINK uit Roosendaal of omstreken is *geen* directe familie van mij. (Mijn ouders, broer en zus staan niet in het telefoonboek.) Jacqueline van GINK en ik hebben bij elkaar in de klas gezeten.

     En ik weet dat een C. van GINK op Diamantdijk 43 in Roosendaal heeft gewoond (krantenwijk). Allebei lang geleden.

     In de omgeving zijn er een aantal boerenfamilies die van GINK heten, geen van allen familie.

     Zoals ik al zei heeft mijn vader vier zussen, en die hebben samen veertien kinderen. Elf daarvan zijn getrouwd, ��n samenwonend, twee alleenstaand. In die elf huwelijken zijn er (even tellen) zeventien kinderen (denk ik). De oudste neef van mijn vader is 50 jaar, de jongste nichtjes zijn een tweeling van 22 (18 september 1980). Maar geen van allen heten van GINK.

     Met dank aan : Hans van GINK

     E-mail: h.van.gink@xs4all.nl

     Leonardus Marinus Cornelius van GINK (Leo) (1938)

     Geboren 6 februari 1938, getrouwd op 6 augustus 1963 met Maria Johanna Braat (Riet), 4 juli 1939

     Uit dit huwelijk drie kinderen:

     1. Leonardus Josephus Cornelius Johannes van GINK (Leon), 29 mei 1964 (twee kinderen: Sven en Leroy)
     2. Johannes Josephus Antonius van GINK (Hans), 13 mei 1967
     3. Maria Johanna van GINK (Marion), 20 april 1970 (twee kinderen: Piet en Leona)

     Met dank aan : Hans van GINK

    3. E-mail: h.van.gink@xs4all.nl

     Jacobus van GINK (1894)

     Geboren te Dordrecht op 14.8.1894,

     werkzaam als lampenist bij NS, zoon van Cornelis van GINK en Adriana de Keizer, trouwde te Dordrecht op 1.11.1923 met Neeltje ’t Hart, geboren op Dordrecht 3.7.1881

     Zij is dienstbode geweest in den Haag, ovl. Dordrecht 15.12.1968, dochter van Abraham ’t Hart en Johanna Trou(w)borst.

     Zoek zelf op willekeurig trefwoorden :

     Johannes van GINK (1887)

     Geboren op 2 oktober 1887 en is overleden op 14 nov. 1959 en gehuwd met Arnolda Adriana v.d. Linden, geboren 24 aug. 1888 en overleden 17 maart 1934

     Uit dit huwelijk :

     – Jan van GINK (1924)

     geboren 13 nov. 1924 en gehuwd met Maaike Sluiters, geboren op 9 juni 1926.

     Uit dit huwelijk 3 zoons :

     1. Johannes Arnoldus op 19 april 1954
     2. Gerrit Jan op 18 febr. 1956
     3. Ajan op 4 okt 1960

     Johannes van GINK (1863)

     Johannes is geboren op 26-03-1863 te Dubbeldam als zoon van Cornelis van GINK en Elizabeth Booij
     en gehuwd met Helena VAN DER MERWE, zij trouwden op 04-05-1899 te Dubbeldam.
     Helena is geboren op 02-02-1870 te Dubbeldam als dochter van Arie van der Merwe en Willempje van Gent.

     Uit dit huwelijk 2 kinderen :

     1.Willemina van GINK,
     Zij is geboren op 16-01-1900 te Dubbeldam en overleden te Dordrecht op 22-04-1993 (oud 93 jaar) en getrouwd op 28-06-1927 te Dubbeldam met Daniel DUBBELDAM geboren op 24-02-1898 te Hardinxveld en overleden op 19-01-1984 (oud 85 jaar) te Dordrecht, als zoon van Cornelis Jan DUBBELDAM en Bastiaantje SPRONG.

     2.Willem van GINK (1902 – ….)

     Geboren te Dubbeldam op 12 augustus 1902. Koopman en arbeider, zoon van Johannes van GINK en Helena van de Merwe. Gehuwd op 11 april 1929 met Neeltje Van HAM, geboren te Dubbeldam op 2 juli 1905,
     waarvan bekend :

     IX-h : Teunis van Ham, geboren te Dubbeldam op 22 april 1874, overleden na 21 mei 1931, zoon van Jan van Ham (VIII-f) en Jannigje Naaktgeboren. Teunis is getrouwd te Dubbeldam op 18 april 1901 met Elisabeth Schutter, geboren te Strijen in het jaar 1878, overleden na 21 mei 1931, dochter van Andries Schutter en Maria van ’t Hof.

     1.Jannigj
     Uit dit huwelijk:

     1. e van Ham,
      dienstbode, geboren te Dubbeldam op 20 juli 1901, overleden aldaar op 6 november 1918.

     2. 2.Maria van Ham,
      geboren te Dubbeldam op 4 december 1902.
     3. 3.Neeltje van Ham,
      geboren te Dubbeldam op 2 juli 1905. Neeltje is getrouwd te Dubbeldam op 11 april 1929 met Willem van GINK, koopman en arbeider, geboren te Dubbeldam op 12 augustus 1902, zoon van Johannes van GINK en Helena van de Merwe.

     4. 4.Andries van Ham,
      geboren te Dubbeldam op 11 augustus 1907
      Het huwelijk tussen Willem van GINK en Neeltje Van HAM is zeer waarschijnlijk kinderloos gebleven, want er zijn geen nakomelingen uit dit huwelijk bekend.

     Jannigje Catharina (Katrien) van GINK (1859)

     Geboren op 11/28 maart 1859 te Dubbeldam, dochter van Aart van GINK en Catharina Maria De BRUYN. Gehuwd met Hendrikus Johannes MOLENAAR, olieslager, geboren op 22-09-1860 te Dubbeldam,
     zoon van Pieter MOLENAAR (zie VII.11) en Johanna Wilhelmina LINDEMAN.

     NB. Ze vestigedn zich in Dordrecht vanuit Zwijndrecht op 3-4-1884, vertrekken op 3-3-1885 naar Zwijndrecht.

     Uit dit huwelijk 7 kinderen :

     1. Nicolaas MOLENAAR, Geboren 1883 te Zwijndrecht.
     2. Johanna Wilhelmina, Geboren op 24-02-1884 te Dordrecht.
     3. Pieter, Geboren op 09-01-1888 te Zwijndrecht.
     4. Herrietje Catharina, Geboren op 28-01-1890 te Zwijndrecht.
     5. Johanna Wilhelmina, Geboren op 18-07-1892 te Zwijndrecht, overleden 1894 te Zwijndrecht.
     6. Johanna Wilhelmina, Geboren op 22-12-1894 te Zwijndrecht.
     7. Aart,

     Bron : http://www.geocities.com/joukevr/
     1859 tot 1894

     Jannigje Catharina van GINK, met H.J. MOLENAAR

     terug naar index

     Cornelis van GINK (1760)

     Gedoopt op 25 mei 1760 Noordwijkerhout, Zuid Holland, 1760 – Noordwijkerhout

     Johanna van GINK (1892)

     Gehuwd met Cornelis BRAND, Bankwerker, geboren op 7 november 1892 te Dubbeldam

     Zijn Ouders :

     Arij BRAND 1862 en Geertje PLUIMERT Dubbeldam 1892

     Marinus Adrianus van GINK

     Gehuwd met Alida Cornelia Lyda van Schelt, hieruit geboren zoon :

     ARJEN van GINK

     BASTIAANTJE van GINK (1779)

     geboren op 2 aug 1779 plaats onbekend

     [02944] van GINK, Cornelis, geboren op ca. 1750
     1` Cornelis van GINK (AFN: 1V0R-K65)
     Sex: M Family ——–
     ————————————————————————

     Event(s): Birth: Abt 1820 Wouw, Noord-Brabant, , Netherlands

     Gehuwd met Johanna VAN LOON (AFN: 1V0R-J76)op 14 Jul 1847 te Wouw, Noord-Brabant

     terug

     B. Stamhouders 18e eeuw

     Thomas van GINK (1822)

     Geboren 13 september 1822 in Dordrecht.
     Naar Schiedam vertrokken en aldaar gehuwd met Johanna Maria Van der LAAN, geboren in Schiedam op 16 november 1823.

     Zeer waarschijnlijk gehuwd te te Schiedam , voor het jaartal 1853,

     Thomas van GINK was van beroep grutter Ze hebben zich op 21 jan 1858 in Schiedam gevestigd op de Korte Nieuwstraat 86. Ze kwamen uit Mathenesse , nog steed een woonwijk tussen Rotterdam en Schiedam en in die tijd geannexeerd door Schiedam thans Rotterdam.

     Uittreksel gemeente Schiedam

     Uit dit huwelijk drie kinderen :

     1. Thomas, zoon , geboren op 11 juni 1853 te Schiedam (ZIE VII.1).
     2. Johanna Maria (roepnaam Antje), geboren op 5 april 1855 te Schiedam (zie VII.2).
     3. Cornelis , geboren 6 juli 1857 te Matheness (zie VII.3).

     Daarnaast hadden ze ook nog drie neven en een nichtje ingeschreven staan volgens het Bevolkinsregister te Schiedam (waarschijnlijk weeskinderen ????)

     Volgens Opgave Bevolkingsregister Gemeente Schiedam blad 117 blijkt :

     1. Daniel Oranje, neef, geboren 28 augustus 1858 te Schiedam;
     2. Pieter Oranje, neef, geboren 26 maart 1863 te Schiedam;
     3. Johannes Oranje, neef, geboren 16 april te Schiedam;

     Johannes blijken afkomstig te zijn uit de gemeente Leiderdorp (ZH) en kwam op 27 mei 1871 ingeschreven in de gemeente Schiedam : De naam zou oorspronkelijk KOEDIEF zijn geweest. Dit (b)lijkt aangetrouwde familie van de bekende slijterij Oranje in Schiedam, deze winkel is nog altijd gevestigd op De Hoogstraat in Schiedam

     Kaart Schiedam 1850 – 1880

     Thomas van GINK (1853)

     Geboren 11 juni 1853 te Schiedam, Timmerman van beroep
     Gehuwd met Johanna van der VLIES, geboren 26 maart 1854 te Schiedam

     Uit dit huwelijk 3 kinderen :

     1. Thomas,zoon, geboren 26 maart 1877 te Schiedam en op 22/10/1894 overleden te DEN HELDER
     2. Eugelina, dochter, geboren 5 juni 1879, naaister
     3. Cornelis, zoon, geboren 14 juli 1881 en op 11/5/1905 overleden te Rotterdam

     Thomas van GINK (1877)

     Geboren op 26-3-1877 te Schiedam en gehuwd op 3-2-1904 te Rotterdam met Susanna VOLK, geboren op 20-10-1876 te Vlissingen.

     Dit zijn huwelijksgegevens van Thomas van GINK en Susanna VOLK :

     Huwelijksakte No.165.
     Huwelijksdatum 3 Februari 1904 te Rotterdam.
     Het huwelijk van Thomas van GINK oud 26 jaar beroep Agent van Politie geboren Schiedam wonende te Rotterdam en Susanna Volk oud 27 jaar beroep zonder geboren Vlissingen wonende te Rotterdam.

     Getuigen :

     Cornelis Nieulant oud 38 jaar beroep Commies w.t. Rotterdam.
     Johannes Georgius Teeken oud 31 jaar beroep Adjunct Commies ter Secretarie w.t. Rotterdam.
     Abraham Zwart oud 63 jaar beroep Stadssergeant w.t. Rotterdam.
     Johannes Rosier oud 33 jaar beroep Stadssergeant w.t. Rotterdam.

     Kinderen van Susanna Volk

     Susanna Volk had een zogeheten voorkind en wel : Johan Volk geboren op 13-5-1899 te Vlissingen. Bij haar huwelijk kreeg ook hij de naam Johannes van GINK.

     Johannes is gehuwd met en Adriana Catharina Schoenmaker (geboren 11-2-1906). Johannes heeft toen de familienaam Van Gink gekregen, maar bleef wonen bij familie in Vlissingen, terwijl zijn moeder en Thomas van Gink in Rotterdam gingen wonen.

     Uit dit huwelijk 3 kinderen :

     1. 1.Johannes Augustus Theodorus van Gink, is het oudste kind;
     2. 2.Maria Pieternella van Gink, het middelste kind;
     3. 3.Susanna van Gink, de jongste van de drie kinderen;

     Meer informatie over deze “onechte” familietak, is te krijgen by Susanna (e-mail s.v.gink@hccnet.nl)

     Uit dit huwelijk de volgende 5 kinderen geboren :

     1. 1.Johanna van GINK,
      geboren op 12-7-1904 te Rotterdam, Beroep Naaister, gehuwd op 15-12-1926 te Rotterdamm met Hendrik Volk, (zeer waarschijnlijk naaste familie van Suzanna Volk !) geboren op 27-11-1897 te Vlissingen, Beroep 3e Machinist. Uit dit huwelijk 2 kinderen:

       1. 1.1 Johannes Antonius Volk geboren op 12-3-1928 te Rotterdam geloof : N-H. 1.2. Thomas Volk geboren op 30-10-1931 te
       2. 2.Pieternella van GINK,
        geboren op 19-10-1906 te Rotterdam, gehuwd op 29-7-1936 te Rotterdam met Pieter van VLIET,
        geboren op 27-10-1907 te Hazerswoude, beroep winkelier, Geloof N-H. Laatst gewoond hebbende Tousantstraat 3a te Rotterdam,Uit dit huwelijk de volgende kinderen :

        Sarie, oudste dochter woonachtig in Zwiterserland
        er zijn waarschijnlijk geen kinderen. Susan, Woonachtig in Rotterdam Zuid, Moerveld 52; Tel.:4807259

        3.Engelina van GINK, geboren op 7-7-1909 te Rotterdam, overleden op 24-8-1910 te Rotterdam.
        4.Thomas van GINK ,
        Geboren op 18-4-1911 te Rotterdam. beroep Los Werkman, geloof N-H, gehuwd op 15-6-1938 te Rotterdam met Maaike SCHEEPMAKER geboren op 21-1-1914 te Schiedam,gel. N-H, Laatst bekend woonadres Mathenesserweg 25b te Rotterdam

        5.Adriana van GINK geboren op 10-5-1913 te Rotterdam, Geloof: allen N-H.

        Met dank aan :

        Joop van GINK
        Sluishoeve 7
        3137EK Vlaardingen
        Telefoon 010 4745277

        Susanne van Gink

        Johan van GINK (1899)

        Toen Thomas van GINK, geboren op 26-3-1877 te Schiedam huwde op 3-2-1904 te Rotterdam met Susanna VOLK, geboren op 20-10-1876 te Vlissingen, had Susanna Volk al een kind, Johan Volk. Toen Thomas en Susanna met elkaar trouwde, is ook de achternaam van Johan veranderd in van GINK.

        Johan van GINK Johannes (Johan) van GINK, geboren op 13 mei 1899 te Vlissingen en gehuwd met Adriana Catharina SCHOENMAKER, geboren op 11 februari 1906 te Rotterdam. Zij zijn getrouwd op 27 April 1932 in Rotterdam. Zij is overleden op 18-6-1989 te Vlaardingen

        Johan van Gink is overleden op 21-1-1984 te Vlaardingen

        Uit dit huwelijk 3 kinderen :

        1. Johannes Augustus Theodorus van Gink, het oudste kind;
        2. Maria Pieternella van Gink, het middelste kind;
        3. 3.Susanna van Gink, de jongste van de drie kinderen;

        Hieronder de groepsfoto van hun huwelijk in 1932, bruid en bruidegom in het midden op de tweede rij rechts van hen Thomas van GINK en zijn vrouw.

        trouwdag Johan van GINK 1937

        Uit dit huwelijk 3 kinderen :

        1.Johan Augustus Theodorus (Joop) van GINK, geboren op 28 november 1934 te Rotterdam en gehuwd geweest met ? Binnendijk (gescheiden)
        Uit dit huwelijk 1 kind:

        1.1 Johan Augustus Theodorus (Edo) van GINK geboren op 02 oktober 1961, Vlaardingen;

        Joop van GINK is later nog een keer getrouwd, op 17 april 1980, met Elizabeth Francisca van Hulst (17 mei 1940, Rotterdam)

        Uit dit huwelijk 1 kind :

        1.2 Martijn Leonardo Johan van GINK, geboren op 04 augustus 1983, Schiedam;

        2.Maria Pieternella (Nel) van GINK, geboren op 19 maart 1937 te Rotterdam, hertrouwd op 3-7-2001 met Cornelis Dedert, geboren op 26 december 1923; Eerder gehuwd met Willem Teunis Timmer, geboren 21-02-1936 te ’s Gravenhage
        Uit dit huwelijk 3 kinderen :

        1. Teunis Johan Arieanus, geboren 29-11-1959, getrouwd geweest met Else Leeflang, hertrouwd met Cora Visser op 25-6-1990 -> 1 zoon, Sjoerd Timmer geboren 26-03-1991

        2. Erwin Lorenz Timmer, geboren 12-05-1962 getrouwd met Annette Boekestijn op 01-05-1998 -> 1 zoon Stan Lorenz Timmer 02-09-1998 + dochter Nina Antoinette Timmer geboren 14-04-2000

        3. Rolf Alexander Timmer, geboren 17-02-1971 getrouwd met Sigrid van der Sluijs op 10-05-2001 -> 1 zoon Alec Timmer geboren 16-11-2002

        3.Susan (Suus) van GINK, geboren op 6 november 1940 te Rotterdam en gehuwd geweest met Dik GERRETSE (..-..-.., te Vlaardingen (?)) (Gescheiden)
        Uit dit huwelijk 2 kinderen:

        1. Robert Gerretse, geboren op 10 maart 1997
        2. Matthijs Gerretse, geboren op 24 oktober 1999

        – Sander Gerretse (..-..-.., ?) is getrouwd met Belinda ? in 1995 of 1996 in Rhoon
        – Pim Gerretse (..-..-.., ?)

        Thomas van GINK (1911 -1996)

        Geboren op 18-04-1911 te Rotterdam, zoon van Thomas van GINK en Susanna VOLK

        Overleden op 11-12-1996 te Hekelingen en begraven op 16-12-1996 te Spijkenisse. Van beroep Los Werkman en van geloof Nederlands Hervormd. Trouwde op 15-6-1938 te Rotterdam met Maaike SCHEEPMAKER, geboren op 21-1-1914 te Schiedam van beroep Huisvrouw, gel. Nederlands Hervormd /

        Uit dit huwelijk 3 kinderen :

        1. Thomas van GINK volg 1
        2. Cornelia van GINK volg 2
        3. Susanna van GINK volg 3

        1.Thomas van GINK, geboren op 12-8-1939 te Rotterdam ber. Concierge
        tr. 20-9-1963 te Rotterdam met Josina Adriaantje Verloop geboren op 25-8-1940 te Rotterdam, van beroep Schoonmaakster Vader Aart Verloop en moeder Annemarie de Vos

        UIt dit huwelijk 1 dochter

        Miranda van GINK, geboren op 20-3-1969 te Rotterdam samenwonend Jan-Willem Matthijsse geboren op 16-4-1969 te Kockengen ged. 11-5-1969 te Kockengen

        2.Cornelia van GINK, geboren op14-8-1942 te Rotterdam tr. 6-6-1962 te Rotterdam met Bernhard van Mourik. geboren op 26-3-1940 te Overschie

        Uit dit huwelijk 1.zoon

        Thomas van Mourik, geboren op 21-5-1963 te Rotterdam tr. 17-5-1985 te Spijkenisse met Elisabeth Maria Jansen geboren op 13-10-1963 te Rotterdam

        3. Susanna van GINK, geboren op 15-8-1947 te Rotterdam gehuwd op 26-6-1970 te Rotterdam met Jacobus Verbogt, geboren op 14-4-1946 te Rotterdam

        Uit dit huwelijk 2 kinderen

        ◾Mirjam Verbogt, geboren op 6-7-1973 te Rotterdam,
        ◾Judith Verbogt, geboren op 9-4-1978 te Spijkenisse

        Thomas van GINK getrouwd met Maaike Scheepmaker zijn na de Mathernesserweg verhuisd naar de Zoutziederstraat 81 in Rotterdam en vandaar naar de Mathernesserdijk 261.

        Vervolgens zijn ze naar Vlissingen, Vincent van Goghlaan, verhuist waar Thomas concierge is geworden op een scholengemeenschap� Scheldemond�, en oma is daar werkzaam geweest als schoonmaakster op dezelfde school.

        Hierna zijn ze verhuisd naar Koudekerke, De Ruyterstraat 24. (Helaas weet ik geen jaartallen). Vervolgens zijn ze verhuisd naar Hekelingen, Zwaag 48 (bij Spijkenisse), dit moet tijdens de jaren 90 zijn geweest.

        Thomas is overleden op 11 december 1996.
        Oma woont nog steeds in Hekelingen, maar is verhuisd naar een ander adres op de Zwaag nr. 26.

        Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:

        1.Thomas van GINK, geboren op 12 augustus 1939 te Rotterdam, getrouwd met Josina Adriaantje Verloop op 20 september 1963. Uit dit huwelijk is 1 kind geboren, Miranda van GINK op 20-03-1969 te Rotterdam. Wij zijn verhuisd in 1976 vanuit Rotterdam naar Koudekerke waar mijn vader de baan van mijn opa heeft overgenomen en mijn moeder is schoonmaakster geworden in de plaats van mijn oma.
        Zij wonen nog steeds in Koudekerke op de Banckertstraat 6. Zelf ben ik woonachtig in Oost-Souburg en woon samen met mijn vriend Jan-Willem Matthijsse, aan de Kanaalstraat 61.

        2.Corrie van GINK, geboren te Rotterdam, getrouwd met Ben van Mourik. Zij wonen in Spijkenisse, hebben 1 zoon Thomas van Mourik. Thomas woont in Groot-Brittanie is getrouwd en heeft 3 dochters.

        3.Suus van GINK, geboren te Rotterdam, getrouwd met Koos Verbogt. Ook zij wonen in Spijkenisse, hebben 2 dochters: Mirjam en Judith Verbogt.
        1. Mirjam is getrouwd en woont in Hellevoetsluis en heeft 1 zoon
        2. Judith woont in Spijkenisse en heeft 1 dochter.
        Met dank aan :

        Miranda van GINK

        Thomas van GINK

        Gehuwd met Johanna van der VLIES te Schiedam

        Uit dit huwelijk een Zoon :

        Cornelis van GINK,

        Geboren op 4-7-1881 te Schiedam, Beroep Opzichter, Geloof NH.
        Getrouwd op 24-8-1910 te Rotterdam met Maartje HUISWAARD , geboren op 9-2-1875 te Schiedam,
        Hier de gegevens uit hun huwelijksakte :

        Huwelijksakte No.2047, Huwelijksdatum 24-8-1910 te Rotterdam.
        Het huwelijk van Cornelis van GINK oud 29 jaar beroep Opzichter der Gemeentewerken geboren te Schiedam en Maartje Huiswaard oud 34 jaar beroep zonder geboren te Schiedam.

        Getuigen,
        – Edward Gustav Maltha oud 38 jaar beroep Adjunct Commies ter Secretarie w.t. Rotterdam.
        – Anthonie Eikenhout oud 53 jaar beroep Stadssergeant w.t. Rotterdam.
        – Adriaan Jan Klink oud 42 jaar beroep Stadssergeant w.t. Rotterdam.
        – Johannes Rosier oud 40 jaar beroep Stadssergeant w.t. Rotterdam.

        Cornelis is overleden op 20-10-1935 te Rotterdam, Geloof NH

        Uit dit huwelijk twee kinderen :

        1.Elisabeth Catharina van GINK geboren op 5-7-1911 te Rotterdam.
        2.Cornelis van GINK geboren op 8-5-1914 te Rotterdam.

        Rotterdam 1881 – 1935
        Met dank aan Ewoud Verschoor !

        Johanna Maria van GINK (1855)

        Gestorven op 9 April 1929 te Rotterdam, waarvan de overlijdensakte No.2252. Graf No.1550.
        Dag van aangifte 10 September 1929 te Rotterdam.
        Aangegeven door Jan Willem de Knegt oud 54 jaar beroep zonder wonende te Rotterdam.

        Getuige, Johan Mattheus Beijleveld oud 55 jaar beroep zonder wonende te Rotterdam.

        Gehuwd met Jacob VAN ROON, waarvan op grond van andere informatie op internet nu bekend,

        Uit dit huwelijk :

        4.Zoon 1 Dirk van Roon geboren op 1 Mei 1880 te Delfshaven.
        Geboorteakte No.201.
        Geboorteadres Piet Heinstraat 129 te Rotterdam.
        Dag van aangifte 3 Mei 1880 te Delfshaven.
        Aangegeven door Jacob van Roon oud 26 jaar beroep Letterzetter w.t. Delfshaven.

        Getuigen :

        1.Ferdi van Hoevenaar oud 38 jaar beroep Letterzetter w.t. Rotterdam.
        2.Hendrikus Adrianus de Gier oud 30 jaar beroep Letterzetter w.t. Rotterdam.

        5.Zoon 2 Thomas van Roon geb: 4 Januari 1884 te Delfshaven.
        Geboorteakte No.11.
        Geboorteadres Piet Heinstraat 135 te Delfshaven.
        Dag van aangifte 4 Januari 1884 te Delfshaven.
        Aangegeven door Jacob van Roon oud 29 jaar beroep Letterzetter w.t. Delfshaven.

        Getuigen,
        1.Dirk Reitsma oud 33 jaar beroep Letterzetter w.t. Delfshaven.
        2.Jan Rijnaard oud 27 jaar beroep Vrachtrijder w.t. Delfshaven. Verder is over hem bekend :
        begin citaat>

        ” Hendrikje (Riek) SCHULTING, dienstbode, werkster, geboren op 18-05-1896 om 10.00 uur te Meppel. Geboren “in het huis van hem comparant, in wijk 12 nummer 43″, overleden op 18-12-1987 te Rheden op 91-jarige leeftijd. Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 25-11-1942 te Arnhem met Thomas VAN ROON, 58 jaar oud, metaaldraaier, geboren op 04-01-1884 te Rotterdam, overleden op 28-05-1972 te Arnhem op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob VAN ROON en Johanna Maria van GINK. ”

        1.Zoon 3 Jacob van Roon geb: 28 Mei 1888 te Rotterdam
        Geboorteakte No.2735.
        Geboorteadres huis aan de Adrianastraat te Rotterdam.
        Dag van aangifte 29 Mei 1888 te Rotterdam.
        Aangegeven door Geertrui van Dongen oud 33 jaar beroep Verloskundige w.t. Rotterdam.

        Getuigen,

        2.Dirk Philippus Bunk oud 54 jaar beroep Ambtenaar w.t. Rotterdam.
        3.Arie Johannes van Herwaarden oud 25 jaar beroep Ambtenaar w.t. Rotterdam.

        Engeline van GINK (1909)

        Dochter van Thomas van GINK en Susanna VOLK

        Dochter Engelina van GINK is geboren in 1909 en overleden op 24 Maart 1910 te Rotterdam.

        Overlijdensakte No.1431. Graf No.834.
        Overlijdensadres Heemraadstraat 52 te Rotterdam.
        Dag van aangifte 25 Maart 1910 te Rotterdam.

        Aangegeven door Jan Jacob Bartos oud 24 jaar beroep Lijkbezorger w.t. Rotterdam.
        Getuige,Frans van Es oud 57 jaar beroep Gemeentebode w.t. Rotterdam. Rotterdam 1877 – 1907
        Met dank aan Ewoud Verschoor

        4. Cornelia van GINK (1856),
        Zij was een nicht , tijdelijk inwonend in Schiedam en geboren 24 september 1856 in Dubbeldam op 4 maart 1872 ingeschreven in Schiedam (ze was toen 16 jaar oud) en 30 januari 1873 weer uitgeschreven en teruggegaan naar de gemeente Dubbeldam ZH. Het lijkt een dochter van JOHANNA MARIE te kunnen zijn

        Cornelis van GINK (1857)

        Geboren op 6 juli 1857 te Matheness, Gehuwd te Schiedam met : Machteld van Zon, geboren 16 november 1856 in Schiedam. Over de doopceel van Cornelis van GINK is iets bekend : Hij heeft een wisselend bestaan gekend : kruidenier, los werkman, boodschappenloper (courier zouden we nu zeggen) en destillateursknecht, zoals vele Schiedammers ..

        In Schiedam woonde hij onder andere op de Hoogstraat 190, later op nummer 84 en nog later in de Korte Kerkstraat huisnummer 84

        Hiernaast een mooie zwartwit-foto van Cornelis van GINK aan het wandelen met zijn vrouw Machteld

        Uit dit huwelijk vijf kinderen :

        1. Johanna Marie , Geboren op 29 juni 1881 te Schiedam (zie XII.1)
        2. Pieter , Geboren op 7 juni 1884 te Schiedam, van beroep boodschappenloper (zie XII.2)
        3. Thomas , Geboren op 17 juni 1886 te Schiedam (zie XII.3)
        4. Gerrit , Geboren 1 december 1896 te Schiedam (zie XII.4)
        5. Cornelis , Geboren op 24 juni 1890 te Schiedam (zie XII.5)

        Cornelis en Machteld van GINK – Schiedam
        1857 – 1863

        Johanna Marie van GINK (1881)

        Geboren op 29 juni 1881 te Schiedam en op 28 augustus 1902 uitschreven uit Schiedam en verhuisd naar Amsterdam op 24 maart 1905 in Schiedam teruggekeerd uit Amsterdam, maar op 28 augustus 1906 wederom uitgeschreven naar Den Haag.

        Oudste kind van Cornelis van GINK, dochter, geboren 29 juni 1881 te Schiedam; Ongehuwd, geen kinderen.
        Was werkzaam als verpleegster onder andere in toenmalig Nederlands Indie
        Johanna Maria is 28 augustus 1902 uitgeschreven en vertrokken naar Amsterdam en is daar overleden. 1881 –

        Pieter van GINK (1884)

        Pieter van GINK is geboren op 7 juni 1884 te Schiedam, Geloof: NH)

        Hij is gehuwd in 1907 met Jacoba Bastiaantje van NIEROP, geboren op 10-5-1886 te Stad aan’t Haringvliet, geloof: NH) en zij is overleden op 18 oktober 1954.

        Uit dit huwelijk 3 kinderen :

       3. Machteld, geboren op 18-3-1908 te Schiedam, Geloof NH
       4. Cornelis, geboren op 3-5-1912 te Dordrecht, Geloof NH
       5. Johanna Maria (Annie), geboren op 13-7-1915 te Dordrecht, Geloof NH

      Zij was ziekelijk (epilepsie) en is op oudere leeftijd opgenomen in een verzorgingstehuis.

     Cornelis van GINK (1912)

     Cornelis was beddenmaker van beroep, gehuwd op 15-8-1934 met Jannigje STOK, geboren op 4 Februari 1915 te Barendrecht.

     Uit dit huwelijk 5 kinderen :

     1. Jacoba Bastiaantje (Coby) van GINK, geboren op 3 Februari 1935 te Rotterdam, geloof N-H en in 1959 gehuwd met Carlo Post. (geen familie)
     2. Klaartje Maaike (Clara) van GINK , geboren op 14 Juni 1937 te Rotterdam, geloof N-H gehuwd met Bernard POST (geen familie)
     3. Jannigje van GINK, geboren op 6 juni 1941 en gehuwd met Aad POST (geen familie)
     4. Machteld, geboren op 4 maart 1943 Rotterdam en gehuwd geweest met Gerad van Mal.
     5. Cornelis (Cor), geboren op 24 Mei 1946 Rotterdam en gehuwd op 27 Augustus 1971 met Elisabeth Margaretha van der Munnik , geboren op 2 Februari 1951
      Uit dit huwelijk 2 zoons :1.Remco van GINK,
      geboren op 23 Februari 1973, gehuwd op 10 October 2002 met Gerda Jacqeline van de Polder geboren op 9 April 1973. Uit dit huwelijk :

      ◾Martijn Thomas (Z) geboren op 6 januari 2003;
      ◾Suzanne Elise (D) geboren 2 mei 2005;

      2.Erik van GINK,
      geboren op 19 Maart 1975 te Rotterdam, gehuwd met Sylvia Scholten, geboren op 18-11-1978 te Rotterdam.
      Uit dit huwelijk

      Nick Robert Cornelis van Gink (Z), geboren op 16 april 2007 te Spijkenisse.

     Pieter en Cornelis van GINK hebben oorsponkelijk samengewerkt in een winkel
     met een beddenmakerij/meubelstoffeerderij op de Persoonsdam te Rotterdam-Zuid.

     5. Cor van GINK, op donderdag 29 october 1942 te Rotterdam, woonachtig Mathenesserlans 270 en |Schieweg 13 B, met toekomstig woonadres Horststraat 6 te Rotterdam – Blijdorp. Cornelis is later een bedden/ meubel/babyzaak begonnen op de Beyerlandselaan 3b in Rortterdam – Zuid, met een filiaal in de Hoogstraat Schiedam. Later is de zaak in Schiedam opgeheven en is hij op de Beyerlandselaan na verloop van tijd gestopt met meubelen en doorgegaan met een uitgebreide babyzaak (alles voor baby)
     NB : Nog uit te zoeken :

     Bruidegom Cornelis van Gink , Schiedam , 29 Vader Thomas van Gink Moeder Johanna van der Vlies Bruid Maartje Huiswaard , Schiedam , 34 Vader Arij Huiswaard Moeder Dina van der Sloot Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 24-08-1910

     Cornelis van GINK , getrouwd op 22 augustus 1940 te Rotterdam met L.H.C. van OUDGAARDEN en hebben zich gevestigd in De Rosariumlaan 32 te Driebergen Met dank aan :

     Carlo Post 2002

     Machteld van GINK (1908)

     Geboren op 18 maart 1908 te Schiedam, Geloof NH,
     Zij is gehuwd op 31-9-1927 te Schiedam met Aart KOPPELAAR, geboren op 1-5-1906 te Duisberg (Duitsland), Geloof NH, Beroep: Knecht in de wasserij.

     Uit dit huwelijk 4 kinderen :

     1. Pouline Koppelaar geboren op 3-7-1927 te Rotterdam, Geloof NH
     2. Pieter Koppelaar geboren op 19-4-1931 te Rotterdam, Geloof NH, tweeling met Cornelis.
     3. Cornelis Koppelaar geboren op 19-4-1931 te Rotterdam, Geloof NH, tweeling met Pieter
     4. Jacoba Machteld geboren op 3-3-1938 te Rotterdam, Geloof NH

     Omgeving Schiedam 1908

     XII.3 Thomas van GINK (1886)

     Geboren 17 juli 1886 te Schiedam, van beroep timmerman, gehuwd met Cornelia Van Der GAAG op 28 september 1910 te Schiedam. Woonachtig op Kerkhof 15 te Schiedam en op 4 augustus 1909 uitgeschreven naar Dirksland ZH. overleden 1 januari 1968 te Amsterdam NH.

     Thomas van GINK was van beroep timmerman en werkte voor diverse aannemers- bedrijven in Zuid Holland met name in de buurt van Goeree Overvlakee daar zat hij in de kost in Dirksland , kennelijk heeft hij zich hier in laten schrijven , dat moet geweest zijn tussen 1905 en 1910, vlak voor dat hij naar Amsterdam verhuisde. Hij heeft daar o.a. gewerkt aan een suikerfabriek .

     Hierboven :
     De 25 jarige bruiloft op 28 september 1935 werd gevierd op de Overtoom 195 Amsterdam, samen met hun kinderen. Klikt u op bovenstaande foto dan krijgt u een nadere toelichting op de aanwezigen !

     Het 40-jarig bruilofstfeest van Thomas en Cornelia van GINK

     Hierboven een zwartwit foto bij het 40-jarige huwelijksfeest van Thomas van GINK en Cornelia VAN DER GAAG, zoals genomen op 28 september 1950 in de feestzaal van de NH – Kerk in in Amsterdam – Sloterdijk.
     Op deze foto , staande op de tweede rij, onder andere zijn broer Cor, zijn Oostenrijkse vrouw Manjo en Gerrit van GINK met zijn tweede vrouw uit Schiedam. Staande achter Thomas, zijn enige zus Johanna van GINK, de verpleegster, is hierbij ook aanwezig. Ook nog uiterst links zichtbaar, dochter Machteld van oom Piet uit Dordrecht.

     Thomas was gehuwd met Cornelia Van der GAAG, op 29 september 1910 te Schiedam. Zij zijn uiteindelijk vertrokken op 4 augustus 1909 naar Dirksland, later naar Amsterdam. Cornelia Van der GAAG is overleden op 28 mei 1961 te Amsterdam

     Uit dit huwelijk 5 kinderen :

     1. Cornelis, oudste zoon : 2 zoons. 1 dochter
     2. Anna Margaretha (Annie): 4 dochters en 1 zoon
     3. Thomas : 3 dochters 1 zoon
     4. Johan Frederik (Fred) : 1 dochter 2 zoons
     5. Johannes (Jan) : 2 zoons

     Cornelis van GINK (1911)

     eerste zoon, geboren 1911, Overtoom 195 a1 te Amsterdam en gehuwd op 19 augustus 1939 met Nel…. :

     50 jarig huwelijksfeest Cornelis van GINK 19 augustus 1989

     Uit dit huwelijk :

     1. Maarten van GINK, woonachtig in Soest
     2. Paul van GINK,geboren in 1953 te Amsterdam, woonachtig in Hoofddorp
     3. Carin van GINK, gehuwd met Hille bruning, woonachtig in Leiden

     Op bovenstaande foto staat de voltallige familie van GINK afgebeeld als volgt
     ( Van Linksachter naar Rechtsonder 🙂

     1.Tamar Loe Bruning ( oudste dochter van Carin van GINK).
     2.Paul van GINK, zoon geboren in Amsterdam , woonachtig in Hoofddorp
     3.Thea Bruynis, geboren in Amsterdam ( vriendin Paul van GINK );
     4.Hille Bruning, echtgenoot van Carin van GINK;
     5.Carin Bruning – van GINK, dochter;
     6.Ineke van GINK, woonachtig in Soest ( schoondochter )
     7.José van GINK, dochter van Maarten van GINK
     8.Cor van GINK ;
     9.Nel van GINK, echtgenoot van Cor van GINK;
     10.Maarten van GINK, oudste zoon;
     11.Lune Floor Bruning, jongste dochter van Carin van GINK;
     12.Jennefer Bonnet , dochter van Thea Bruynis;
     13.Thijs van GINK, zoon van Maarten van GINK, woonachtig in Soest

     Kaart Amsterdam

     Gerrit van GINK (1896-1964)

     Geboren 1 december 1896 te Schiedam, eerste huwelijk met Jacoba Rietdijk, geboren op 15-9-1900 te Maassluis en al vroeg overleden op 24-09-1931 te Schiedam. Gerrit was van beroep timmerman en vele tientallen jaren lang woonachtig in de Van Leeuwenhoeckstraat te Schiedam. Gerrit van GINK is in het ziekenhuis te Schiedam overleden en aldaar begraven in 1964.

     Bewaard in het Gemeentearchief van Schiedam, is nog de geboorte-akte van Gerrit van GINK :

     Geboren op 1 december 1896 s’ochtends om 05.00 uur .

     De trotse vader Cornelis van GINK, was op dat moment oud 39 jaar van beroep winkelier, wonende aan de Lange Kerkstraat nummer 5 te Schiedam gaf aangifte van geboorte van zijn zoon Gerrit in aanwezigheid van 2 getuigen :

     Geboorte aangifte Gerrit van GINK 1896

     4.Pieter Van ZON oud 70 jaar, vader van de echtgenote Machteld Van ZON
     5.Gerrit Van ZON, boekhouder oud 42 jaar, broer van de echtgenote Machteld Van ZON

     Jacoba Rietdijk, geboren op 15-9-1900 te Maassluis en is al jong overleden op 24-09-1931 te Schiedam. Zij stamde uit een groot gezin uit Vlaardingen, waarvan de familie stamboom ook op internet is terug te vinden. Deze Riedijk-stamboom gaat ver terug tot circa 1650 en geeft aan dat de familie Rietdijk uit de regop Rockanje en Oostvoorne afkomstig was.

     Kijk ook eens op www.hef.kun.nl”

     D. Stamhouders 20e eeuw

     De drie kinderen uit dit huwelijk van GINK – Rietdijk zijn :

     1. Cornelis, geboren op 20 januari 1927 te Schiedam (zie XIV,1);
     2. Machteld, geboren op 28 juli 1929 te Schiedam, gehuwd te Schiedam met N.J.M. (Niek) OOSTRUM overleden op 7 augustus 2007 te Schiedam en aldaar gecremeerd op 10 augustus Kinderen uit dit huwelijk:- Jack Oostrum, geboren te Schiedam
      – Ger Oostrum, geboren te Schiedam
      – Daan Oostrum, geboren te Schiedam
      – Ron Oostrum, geboren te Schiedam
     3. Riet, geboren op 22 april 1928 te Schiedam, gehuwd te Schiedam met Dries DUYVENBODE;
      Na haar overlijden in 1931 werden de drie kinderen van GINK 4 jaar lang ondergebracht in het BurgerWeeshuis, op de Hoogstraat te Schiedam.

     Gerrit van GINK is in 1935 in Schiedam opnieuw getrouwd Jeanne KARDOLUS, geboren te Delft.

     Uit dit tweede huwelijk werd een dochter geboren :

     – Jopie, dochter, geboren op 24 april 1935, te Schiedam, Gehuwd te Schiedam met Piet SOETERS

     Cornelis van GINK (1890)

     Geboren 24 januari 1890 te Schiedam, van beroep broodbakker woonachtig in de Elzensteeg te Schiedam. Cornelis 27 april 1912 is binnengekomen uit Dordrecht en op 10 mei 1913 gevestigd in Schiedam, en op 15 augustus 1916 weer uitgeschreven naar de Gemeente Dordrecht.
     Verder is CORNELIS van GINK ook op 2 december 1914 uitgeschreven naar Dordrecht (?)

     Cornelis was een overtuigd SDAP-er en heeft over dat onderwerp ook een boek geschreven .
     Er stond in , dat als iedereen één dag in de week zou gaan werken , dan hadden we het allemaal rijk .

     Op 20 augustus 1936 gehuwd met Maric Dasebock (afkomstig uit Hohenberg in Oostenrijk), die hij op een fietstocht naar Oostenrijk had ontmoet. Bij terugkeer van zijn fietstocht door Europa werd hij gehuldigd door de plaatselijke SDAP-afdeling in het verenigingsgebouw aan de Tuinlaan te Schiedam
     Het echtpaar woonde in de Dwarsstraat 35 te Schiedam en het echtpaar had geen kinderen.

     Conclusie en aanbevelingen voor verder zoekwerk :

     Gelet op de inwonende nicht Cornelia geboren 24 september 1856 te Dubbeldam moet daar toch ook wel een spoortje lopen Ze kwam aan op 4 maart 1872 uit Dubbeldam (dus op circa 16 jarige leeftijd) en vertrok weer naar Dubbeldam op 30 januari 1873 (verblijf circa 9 maanden.

     Cornelis van GINK (1927)

     Geboren 20 januari 1927 te Schiedam, volgens onderstaande aangifte gemeente Schiedam

     ” Zoon, geboren 20 januari 1927 om 21.30 uur Elzensteeg 7 te Schiedam
     volgens opgave van de aangifte met de volgende getuigen :

     – Cornelis van GINK, zonder beroep, oud 69 jaar, vader van de vader (geboren 6 juli 1857 te Schiedam)
     – Cornelis van GINK, broodbakker, oud 37 jaar, oom van de vader (geboren 24 januari 1890 te Schiedam) ”

     Gehuwd op 3 maart 1954 te Rotterdam met Maria (Riet) Tournier, geboren 11 juni 1925 te Rotterdam

     Uit dit huwelijk 3 zoons :

     1. Rene, geboren 12 december te Rotterdam (zie XV.1)
     2. Paul, geboren 12 december 1954 te Rotterdam (zie XV.2).
     3. Albert, geboren 3 december 1963 te Rotterdam. (zie XV.3)

     Cornelis van GINK 1927 –

     Opa en Oma van GINK met hun vier oudste kleinkinderen

     Rene van GINK (1954)

     Geboren op 12 december 1954 te Rotterdam, als oudste zoon van een tweeling . Gehuwd met Marianne Van WIERINGEN, Geboren 28 november 1954 te Rotterdam

     Uit dit huwelijk :

     6.1 Marco, zoon, geboren 4 januari 1982 te Rotterdam
     7.2 Linda, dochter, geboren 6 februari 1984 te Rotterdam
     Marco van GINK Linda van GINK

     XV.2 Paul van GINK (1954)

     Geboren op zondag 12 december 1954 21.30 uur te Rotterdam als jongste zoon van een tweeling, gehuwd met Marike KRANENDONK, Geboren 27 april 1956 te Rotterdam

     Paul van GINK 1954

     Eline van GINK 1984 Sylvia van GINK 1987

     Uit dit huwelijk :

     ◾1 Eline Michelle, dochter, geboren 25 april 1984 te Rotterdam

     ◾2 Sylvia Louise, dochter, geboren 10 juni 1987 te Rotterdam

     XV.3 Albert van GINK (1963)

     Geboren op 3 december 1963 te Rotterdam, gehuwd op 5 juli 1998 te Rhoon (Rotterdam) met Hella Van WACHEM

     Huwelijk 5 juli 1998 Eline

     Albert van GINK 1963 Michel van GINK 1998

     Uit dit huwelijk 2 zoons : Michel en Rens

     ◾1 Michel, zoon 18 december 1998 geboren te Zwijndrecht

     Rens, zoon op 18 februari 2002 geboren te Zwijndrecht.

     Rens van GINK 2002

     Dordrecht

     Uit het bevolkingsregister van Dordrecht, omstreeks 1850 :

     1.Jacob van GINK, geboren 1829 te Dordrecht, arbeider;
     2.Beatrij van GINK, geboren 27 juli 1851 overleden 19 februari 1829 te Dordrecht;
     3.Maria van GINK geboren 11 november 1853;
     4.Cornelus van GINK, geboren 12 december 1854 te Dordrecht;
     5.Lena van GINK, geboren 11 februari 1856 te Dordrecht;
     6.Cornelis van GINK, geboren 29 april 1857 te Dordrecht, overleden 26 december 1857;

     Uit het adresboek van de gemeente Dordrecht anno 1855

     1.J. van GINK, arbeider, woonachtig Hallingenlaan te Dordrecht;
     2.W. van GINK, vrachtrijder, woonachtig 2e singel te Dordrecht;
     3.D. van GINK, geboren Stuurman, kroeghoudster en broodverkoopster, woonachtig 2e singel te Dordrecht;

     Uit het bevolkingsregister van Dordrecht omstreeks 1900 :

     1.Jacobus van GINK, geboren 14 augustus 1894 te Dordrecht;
     2.Maria Catharine van GINK, geboren 26 december 1895 te Dordrecht;
     3.Martinus van GINK, geboren 11 maart 1896 te Dordrecht;
     4.Eduard van GINK, geboren 26 januari 1893 te Dordrecht;
     5.Cornelia van GINK, geboren 10 juni 1899 te Dordrecht;
     6.Elizabeth / Cornelia van GINK, geboren 1 april 1897 te Dordrecht;
     7.Hendrik van GINK, geboren 24 november 1900 te Dordrecht;
     8.Henriette Catharine van GINK, geboren 11 jannuari 1894 te Dordrecht;
     Dordrecht, 1850 – 1900

     Cornelis Johannes (Jan) van GINK,

     Geboren op 28-2-1900 te Dordrecht en gesneuveld in de oorlog op 26 oct 1944
     Thans bekende broers en zussen zijn :
     1.Cornelis (Cees) van GINK, aannemer, geboren 28-09-1940, thans woonachtig op het Dijkje te Rijsoord
     2.Jet van GINK
     3.Emma van GINK
     4.Jaantje van GINK

     Jan van GINK is gehuwd geweest en uit dit huwelijk :

     1.Johannes (Hans) van GINK, geboren op 25 juli 1945 te Dordrecht;
     2.Jacobus Dirk (Jaap) van GINK, geboren op 25 juli 1950 te Dordrecht, woonachtig in Papendrecht;
     3.Zus, geboren op 1 september 19XX, geboren te Dordrecht

     Leendert van GINK,

     Geboren in Dordrecht in 1892 en trouwde in 1920 met Maaike DE VRIES, geboren 1893 in Dubbeldam.

     Werkzaam op een tuinderij en al vroeg overleden.

     Uit dit huwelijk 1 zoon :

     Alexander

     Dordrecht 1892 – 1924

     Leendert van GINK 1892 Alexander van GINK (1924),

     Geboren in 1924 in Dordrecht , geboren in 1927 in Dordrecht en aldaar overleden in het jaar 2000. Trouwde in 1947 met Johanna UITTEMBOGAARD. Alexander is werkzaam geweest in de scheepvaart en de offshore.

     Uit dit huwelijk vier kinderen :

     1.Alexander Leendert Johannes (Lex),
     Geboren 1949 In Dordrecht, hoofdonderwijzer te Dordrecht;
     2.Theodoor Christiaan (theo),
     Geboren in 1952 in Dordrecht en nu wonend in Ridderkerk;
     3.Marja Yvonne,
     Geboren in 1954 in Dordrecht en thans wonende in Born (Limburg) ;
     4.Ronald Pieter (Ron),
     Geboren in 1959 in Dordrecht en thans wonende in Rijsoord;

     Alexander van GINK 1924

     Ron van GINK, Gehuwd met …………..
     Uit dit huwelijk twee kinderen :

     Ron van GINK Jochem van GINK

     ◾Jochem
     ◾Danielle
     terug

     Jannigje Catharina van GINK (1890)

     geboren in Dubbeldam 11/28-9 en gehuwd met MOLENAAR.
     Ze vestigen zich in Dordt vanuit Zwijndrecht op 3-4-1884, vertrekken op 3-3-1885 naar Zwijndrecht.

     Uit dit huwelijk:

     1. Johanna Wilhelmina MOLENAAR, geb Dordrecht 24-2-1884, zie 1;

     2. Elisabeth MOLENAAR,
     Geboren te Dubbeldam 17-3-1862;
     3. Maria Catharina MOLENAAR,
     geboren te Dubbeldam 24-4-1868;
     4. Jetje Catharina MOLENAAR,
     geboren te Dubbeldam 6-4-1865;
     5. Adriana MOLENAAR,
     geboren te Dubbeldam 2-7-1874;

     1890 tot 1874 Elisabeth MOLENAAR,

     Geboren te Dubbeldam op 24-12-1894,

     dienstbode, trouwde te Dubbeldam op 27-2-1913 (aktenr 4) met Leendert STAM, geb Dubbeldam 1871, zoon van Teunis STAM (arbeider) en van Keetje van GINK 1894

     terug

     Cornelis van GINK (1825),

     Geboren in 1825 en gehuwd met Betje Booi

     Uit dit huwelijk :

     ◾Jetje Peateres van GINK,
     Dochter van Cornelis van GINK en Betje Booi Trouwt op 23 mei 1878 met Anthonij Vermeij, geboren 29 mei 1852 te Dubbeldam. Zoon van Jacobus Vermeij en Adriana van der Merwe.

     Anthonij heeft voor de tijd van vijf jaren in militaire dienst gezeten.

     Uit dit huwelijk :

     1.Adriana Vermeij, geboren 17 april 1879 te Dubbeldam. Zij werd geboren in wijk A het huis genummerd 122 te Dubbeldam.
     2.Jacob Cornelis Vermeij, geboren 6 november 1880 te Dubbeldam. Trouwt met Teuntje van Heeren.
     3.Betje Vermeij, geboren 13 augustus 1885 te Dubbeldam.
     4.Adrianus Vermeij, geboren 17 maart 1890 te Dubbeldam.
     5.Cornelia Vermeij, geboren 23 oktober 1892 te Dubbeldam. Dienstbode. Woonde eerst op de Hijnstraat 50 en verhuisde op 8 juni 1921 naar de Buitendijk 42c te Dordrecht.
     6.Cornelis Jacob Vermeij, geboren 14 oktober 1883 te Dubbeldam. Trouwt met Aalbertje de Klerk, geboren 13 januari 1887 te Maasdam. Woonde o.a. in het huis genummerd 93 in wijk A te Dubbeldam.
     1850 – 1887
     terug Nog niet geplaatst omgeving Dordrecht :

     1.Cornelis van GINK, geboren te Dubbeldam (?)
     2.Cornelis van GINK, geboren 4 april 1927 te Dordrecht
     3.Cornelis van GINK, geboren 6 oktober 1954 te Dordrecht
     Veluwe tak
     ◾Bastiaantje van GINK (1779),
     Geboren op 2 aug 1779, overleden op 20 sep 1846 ‘s-Gravendeel

     ◾van GINK, Johanna Maria Gender: Female Family: Spouse: VAN ROON, Jacob Gender: Male Children: VAN ROON, Thomas

     ◾ KEETje vanGink, dubbeldam gehuwd met stam
     terug

     Anna van GINK

     Huwde met Rijndert Husen Hoesen, waarvan de ouders als volgt bekend :

     Johanna DOTEREM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-10-1796, tr Dordrecht 29-8-1821 (aktenr 113) Arie HUSEN, geb Dordrecht ca 1801, mazelaar (=zakkedrager), zn van Reindert HUSEN (42 in 1821, omroeper) en van Cornelia SLINGELAND (43 in 1821). Wonende: Dordrecht B239 Varkemarkt (1840)

     Uit het huwelijk: 1. Rijndert Husen, geboren op Dordrecht 1829 (55 in 1884), tr. (1) Anna van Gink, tr. (2) Utrecht 10-4-1884 Alida Johanna van Stenis, geboren op Djokjakarta ca. 1854, dochter van Gerrit van Stenis en Catharina Johanna Maria Moojen.

     Uit dit huwelijk onder andere een dochter :

     ◾Dochter Maria HUSEN, die huwde met Jan BLANKEN, geboren op 1 januari 1853 te Hoogeveen op 5 februari 1915 te Oudewater, volgens onderstaande registratie :
     Source: Burgerlijke stand – huwelijk (Bruid) Algemeen Archieflocatie: Utrecht Toegangnr: 263 Inventarisnr: 251 Gemeente: Oudewater Soort akte: Huwelijksakte Nummer: 2 Datum: 05-02-1915

     Man Naam: Jan Blanken Geboortedatum: 01-01-1853
     Plaats: Hoogeveen

     Vrouw Naam: Maria Husen
     Geboortedatum: 01-01-1862 Plaats: Utrecht

     Vader man Naam: Arend Blanken
     Vader vrouw Naam: Rijndert Husen 1829 uit Dordrecht
     waarvan de ouders en grootouders VId. Johanna Doterem, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 12-10-1796, tr Dordrecht 29-8-1821 Arie Husen, geboren op Dordrecht ca 1801, mazelaar, Grootouders zn van Reindert Husen en van Cornelia Slingeland. Wonende: Dordrecht B239 Varkemarkt (1840) Uit het huwelijk: 1. Rijndert, geb Dordrecht 1829

     Moeder man Naam: Hillegonda Bremer
     Moeder vrouw Naam: Anna van GINK

     Source : ***William H Hoesen in Good old San Antonio Texas from Pipe Creek in the free County of Bandera Tx*** Dordrecht 1915 –

     Elisabeth van GINK

     Verdere gegevens ontbreken :

     Zij heeft een dochter Elisabeth van GINK lees hieronder.

     Huwelijk 1 Elisabeth van GINK geboren op 27-11-1884 te Dordrecht. trouwt op 7-6-1905 te Rotterdam met Nicolaas Boonstra geboren op 31-10-1876 te Rotterdam, al snel na zijn huwelijk overleden op 3-6-1907 te Rotterdam.

     Uit dit huwelijk 3 kinderen :

     1.Hendrika Elisabeth Boonstra geboren op 4-5-1905 te Rotterdam.
     2.Elisabeth Boonstra geboren op 20-6-1906 te Rotterdam.
     3.Maria Catharina Boonstra geboren op 10-10-1907 te Rotterdam, zij was dus toen 4 maanden weduwe….

     Huwelijk 2

     Elisabeth van GINK geboren op 7-11-1884 te Dordrecht trouwt op 2-5-1917 te Rotterdam met Jan van Wijk geboren op 9-6-1883 te Dordrecht.

     Uit dit huwelijk 4 kinderen :

     1.Bastiaan Adriaan van Wijk geboren op 6-8-1917 te Rotterdam. (voornaam was slecht te lezen)
     2.Aaltje van Wijk geboren op 8-8-1921 te Rotterdam, overleden op 23-2-1923 te Rotterdam.
     3.Jaantje van Wijk geboren op 13-7-1922 te Rotterdam.
     4.Hendrikus van Wijk geboren op 25-2-1924 te Rotterdam.

     Tussen deze 2 huwelijken zijn nog 3 kinderen geboren, (Vader Onbekend)

     Elisabeth van GINK geboren op 27-11-1884 te Dordrecht.

     De volgende kinderen :

     1.Johannes Franciscus van GINK geboren op 24-10-1911 te Rotterdam.
     2.Gerardus van GINK geboren op 14-12-1912 te Rotterdam, overl. 30-11-1913 te Rotterdam, lees hieronder.
     3.Maarten van GINK geboren op 3-1-1914 te Rotterdam, Deze kinderen zijn geboren tussen huwelijk 1 en huwelijk 2 en dragen de achternaam van de moeder.
     Verder :

     ************************************************************

     Gerardus van GINK overl. 30-11-1913 te Rotterdam oud 11 maanden, in de overlijdensakte staat, zoon van Elisabeth van GINK werkster, vader word niet vermeld. ************************************************************

     Elizabeth van GINK overl. 2-8-1903 te Rotterdam oud 41 jaar.

     Vader: Aart van GINK en Moeder: Maria de Heer Als 41 van 1903 aftrek dan kom ik uit op 1862. In jouw stamboom staat, Elisabeth van GINK geboren op 17-3-1862 te Dubbeldam. Vader: Aart van GINK en Moeder: Wilhelmina Catharina de Bruyn

     ************************************************

     Jaantje van GINK oud 20 jaar geboren op Dordrecht, geboren op even omrekenen 1908-20 = 1888 tr. 2-12-1908 te Rotterdam. Maarten Hoedemans oud 22 jaar geboren op Rotterdam. in de huwelijksakte staat Jaantje van GINK dochter van Elisabeth van GINK, Vader word niet vermeld. ************************************************************* Met dank aan
     Ewout Verschoor !!!!!

     De familie van GINK in Alkemade (1818 – 1922)

     Een tak van de familie van Gink heeft tussen plusminus 1818 en 1922 te Alkemade gewoond. Helaas is er (nog) geen direct relatie tussen de leden van Dubbeldam en Alkemade aangetoond.

     Thans woont er in de wijde omgeving van Alkemade niemand meer met die naam. Deze gegevens komen uit het bevolkingsregister van het gemeente archief van Alkemade. In dit archief zijn ook de originele trouw- en geboorteakten te vinden, alsmede de aangiften van overlijden. Hierin is meestal meer informatie te vinden dan in de bevolkingsregisters opgetekend staat, maar het betekent ook veel meer zoekwerk.

     Doodgeboren kinderen werden in de regel niet opgenomen in het bevolkingsregister, maar er is dan wel een akte van overlijden van opgemaakt. Verder is de ‘helderheid’ van een bevolkingsregister ook afhankelijk van degene die het opschreef. Soms zijn data erg moeilijk te ontcijferen en in het geval van Klaas van Gink, die zijn twee kleinkinderen Nicolaas en Maria van Gink enige tijd in huis heeft gehad zijn hun geboortedata nogal onduidelijk. Volgens de gegevens in het register ten name van Klaas van Gink zijn zij op dezelfde dag geboren, nl. 30 mei 1859, maar volgens de gegevens in het register van hun ouders Theodorus van Gink en Adriana de Boer is Nicolaas geboren op 30 mei 1859 en Maria op 21 juni 1861.

     Maria was er echter wel één van een tweeling, dus misschien zijn zij hierdoor in de war gebracht. Er zijn vast nog wel enkele kleine punten die niet helemaal kloppen, maar ik denk dat je hier alvast een aardige ”kapstok’ hebt om de stamboom van deze tak aan op te hangen.

     Mocht men zelf eens een kaar naar de ontbrekende gegevens in Alkemade op zoek willen gaan, het adres van het gemeente archief van Alkemade is:

     Archief gemeente Alkemade
     p/a het Gemeentehuis
     Westeinde 1
     2370 AA Roelofarendsveen
     071-3327272

     Leendert van Gink (1770)

     geboren rond 1770 Hij woonde in 1792 te Warmond gehuwd met Hermijntje Klein

     Uit dit huwelijk is tenminste ��n zoon geboren:

     ◾Klaas (Nicolaas) van Gink,
     geboren op 11 april 1795 te Warmond, overleden te Alkemade op 9 augustus 1872 geloof r.k., van beroep arbeider, gehuwd met Cornelia VAN POELGEEST.

     Nicolaas Gerrardus van Gink

     Gehuwd op 08-05-1760 te Noordwijkerhout met de 26-jarige Helena Cornelisse van Duykeren, gedoopt op 29-01-1734 te Oegstgeest, van Katwijk a/d Rijn, overleden, dochter van Cornelis Pieters van Duykeren en Wijntje Jans Riethoorn.

     Uit dit huwelijk:

     1. Gerhardus, gedoopt op 19-05-1760 te Noordwijkerhout. Er is iets vreemds met de doop van de eerste twee kinderen van dit echtpaar. Uit het doopboek blijkt twijfel of of deze inschrijving niet achterwege had moeten blijven. Overleden voor 1768.
     2. Cornelis, gedoopt op 25-05-1760 te Noordwijkerhout, overleden.
     3. Elisabeth, gedoopt op 03-12-1762 te Noordwijkerhout, overleden voor 1767.
     4. Petrus, gedoopt op 25-03-1764 te Noordwijkerhout, overleden voor 1766.
     5. Petrus, gedoopt op 26-08-1765 te Noordwijkerhout, overleden.
     6. Elisabeth Claasdr (Lijsje) (Vink) (zie 63).
     7. Gerhardus, gedoopt op 24-02-1768 te Noordwijkerhout, overleden.
     8. Leonardus, gedoopt op 17-06-1770 te Noordwijkerhout, overleden. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-02-1792 met Willemijntje Jans Kleijn.
     9. Martinus, gedoopt op 21-10-1771 te Noordwijkerhout, overleden.
     10. Theodorus, gedoopt op 26-03-1773 te Noordwijkerhout, overleden voor 1777.
     11. Theodorus, gedoopt op 12-09-1776 te Noordwijkerhout, overleden.
     12. Joannes, gedoopt op 04-06-1778 te Noordwijkerhout, overleden.

     Klaas (Nicolaas) van Gink (1795)

     geboren op 11 april 1795 te Warmond als zoon van Leendert van Gink en Hermijntje Klein, overleden te Alkemade op 9 augustus 1872 geloof r.k., van beroep arbeider, op 21 juni 1818 te Alkemade gehuwd met Cornelia Poelgeest, geboren rond 1790 te Poel (gehucht in Alkemade naast Rijpwetering) adres van het gezin in 1829: wijk D nr. 36, in 1846: wijk D nr. 37, in 1848: wijk D nr. 32 (wijk D = Rijpwetering)

     kinderen uit dit huwelijk zijn:

     1. Leendert van Gink, geboren te Alkemade op 25 april 1819 en aldaar overleden op 3 december 1830
     2. Marijtje (Maartje) van Gink, geboren te Alkemade op 21 december 1820 en aldaar overleden op 16 augustus 1851
     3. Willem van Gink, geboren te Alkemade op 12 juni 1823, van beroep mollenvanger te Alkemade geloof r.k., beroep arbeider, gehuwd met Elisabeth Piepenbrink
     4. Cornelis van Gink, geboren te Alkemade op 29 november 1826, geloof r.k., beroep timmerman, gehuwd met Maria Schrijvers
     5. Theodorus (Dorus) van Gink, geboren te Alkemade op 21 januari 1829, geloof r.k., beroep arbeider, gehuwd met Adriana de Boer
     6. ; Helena (Leentje) van Gink, geboren te Alkemade op 2 november 1832, geloof r.k., beroep dienstbode, in 1867 gehuwd met Pieter van der Ploeg, hij is geboren op 18 september 1835, zijn beroep is akkerbouwers knecht.

     Na het overlijden van Cornelia Poelgeest woonde Teunisje van Vreeswijk, geboren op 13 januari 1761 bij het gezin in, als huishoudster? Zij is overleden op 15 mei 1847 te Alkemade.
     Inwonende personen tussen 1849 en 1859:

     ◾ Maria Elisabeth Piepenbrink, geboren in 1829 te Oudshoorn, beroep dienstbode, zij trouwt rond 1858 met Pieter van den Ham en gaat in het huis naast dat van Klaas van Gink wonen.

     ◾Jacobus Boere, geboren in 1825 te Hoogmade, beroep boerenknecht. Hij vertrekt op 14 december 1857 naar Leimuiden.

     Nikolaas van Gink (1859 – )

     geboren op 30 mei 1859 te Alkemade, van beroep mollenvanger te Alkemade Huwde op 2 juni 1880 te Haarlemmermeer met Elizabeth HEKMAN, dochter van Karolus Hekman en Cornelia Stegman.

     Zij zijn vertrokken op 11-02-1891 naar Amsterdam uit dit huwelijk een zoon : Willem, van beroep postbode, die op 19 november 1902 in de gemeente Haarlemermeer trouwde met Maria Margaretha Kauffman, 21 jaar oud, dochter van Jan Kauffman, van beroep arbeider en Henderica Wilhelmina van Waarsenburg.

     Maria van Gink, geboren op 30 mei 1859 (klopt dit wel? Het is niet terug te vinden in het bevolkingsregister!) te Alkemade, dit zijn twee kinderen van Theodorus van Gink en Adriana de Boer

     De laatste jaren van zijn leven woonde Klaas van Gink in bij zijn dochter Helena van Gink en haar man Pieter van der Ploeg.

     Willem van Gink (1823)

     geboren te Alkemade op 12 juni 1823 als zoon van Klaas van Gink en Cornelia Poelgeest geloof r.k., beroep arbeider, gehuwd met Elisabeth Piepenbrink, geboren in 1814 te Woubrugge.

     Adres van het gezin in mei 1847 is: wijk F nr. 3a (wijk F = De Kaag), in 1849 wijk D nr. 4 (= Rijpwetering) op 12 oktober 1864 zijn zij vertrokken naar Leiden

     uit dit huwelijk is geboren:

     ◾ Nicolaas van Gink
     geboren te Alkemade op 14 september 1848 en op 12 oktober 1864 vertrokken naar Leiden. Gehuwd op 2 juni 1880 in de gemeente Haarlemmermeer met Elizabeth Hekman
     Vader man : Willem van GINK
     Moeder Man : Elizabeth Piepenbrink

     Vader vrouw : Naam: Karolus Hekman
     Moeder vrouw : Naam: Cornelia Stegman

     Nadere informatie : echtscheiding uitgesproken circa 11 jaar later op 11-02-1891 te Amsterdam

     Algemeen Archieflocatie: Noord Holland Toegangnr: 358 Inventarisnr: 48

     Gemeente: Haarlemmermeer Soort akte: Huwelijksakte Nummer: 38

     ◾ Hendrikus van Gink (1850),
     geboren te Alkemade op 29 april 1850 en op 12 oktober 1864 vertrokken naar Leiden Gehuwd met Catharina Theodorus NIES.
     Uit dit huwelijk :

     Jacobus Leonardus van GINK

     Geboren te Oegstgeest, gehuwd op 24 mei 1917 te Utrecht met Wilhelmina Johanna POOT

     Huwelijksakte Toegangnr: 463, Inventarisnr: 267, Gemeente: Utrecht. Soort akte: Huwelijksakte, Nummer: 395

     Vader van Jacobus Leonardus was Hendrik van GINK, gehuwd met Catharina Theodorus NIES

     Vader van Wilhelmina POOT was Johannes POOT, gehuwd met Hestina Maria VAN MIDDELKOOP

     Kinderen uit dit huwelijk :

     1. Leonardus van Gink, geboren te Alkemade op 13 maart 1852, aldaar overleden op 22 oktober 1854
     2. Wilhelmus van Gink, geboren te Alkemade op 23 januari 1854, aldaar overleden op 23 oktober 1864
     3. Cornelia van Gink, geboren te Alkemade op 13 mei 1856 en op 12 oktober 1864 vertrokken naar Leiden
      echter ook Cornelia van Gink, oud 19 jaar geboren Alkemade
      bruid op donderdag 11 mei 1876 Haarlemmermeer met Karel Theodorus Huijts, koopman Amsterdam, leeftijd 24 waarvan de vader Franciscus Johannes Cornelis Huijts, kleermaker en moeder Catharina PlotieVolgens Burgerlijke Stand Haarlemmermeer Archieflocatie: Noord Holland, Toegangnr: 358, Inventarisnr: 48

      Gemeente: Haarlemmermeer, Soort akte: Huwelijksakte, Nummer: 31

      —————————–

      Cornelus en Wilhelmina kregen 2 kinderen,

      ◾1. Antonius (1927)
      Antonius Maria van Gink, geboren 8 juli 1927, overleden in 1997, gehuwd met Adriana Theresia Rovers geboren 5.3. 1926
      Uit dit huwelijk 3 kinderen

      ◾1.1 Veronica (Vera) Maria Theresia Van Gink, gehuwd met Antonius van der Ven (1977?)
      Uit dit huwelijk 4 kinderen :

      ◾1.1.1 Jeroen, gehuwd met Esther en hebben een dochter Anna-Vera (2000)
      ◾1.1.2 Peter-Paul, gehuwd met Liebesth en hebben 2 zoons, Jonathan en Micha�l
      ◾1.1.3 Joost, gehuwd met Jennifer
      ◾1.1.4 Charlotte

      ◾1.2 Rene Jacobus Bartholomeus Maria van Gink, gehuwd met Lilian de Laat (1982)
      Uit dit huwelijk 2 kinderen : Esther, geboren 6.2.1992 en Robert-Jan, geboren 10.5.1994

      ◾1.3 Ellen Wilhelmina geboren 7 september 1957, zij is overleden.

      ◾2. Mia van Gink (geboren 1932, in 1956 gehuwd met Richard Schropp,
      Uit dit huwelijk 4 kinderen ( 1 zoon en 3 dochters)

      inwonende personen:

      ◾Cornelis van der Meer, r.k. arbeider,geboren in 1813 te Alkemade, hij is met het gezin meeverhuisd vanaf De Kaag naar Rijpwetering.

      ◾Elisabeth Piepenbrink, geboren op 1 mei 1836 te Woubrugge, zij kwam in november 1850 bij het gezin inwonen.
      V��r 1860 zijn zowel Cornelis als Elisabeth elders gaan wonen.

      Cornelis van Gink

      Gboren te Alkemade op 29 november 1826 als zoon van Klaas van Gink en Cornelia van Poelgeest geloof r.k., beroep timmerman gehuwd met Maria Schrijvers geboren op 22 april 1836 te Alkemade geloof r.k. zij wonen vanaf hun huwelijk in een nieuw gebouwd huisje te Rijpwetering, wijk D nr.38b

      kinderen uit dit huwelijk:

      1. Cornelia van Gink (1959) , geboren te Alkemade op 21 november 1859 op 25 september 1872 vertrokken naar Woubrugge
      2. ….. van Gink, geboren te Alkemade op 25 mei 1862 en op 25 september 1872 vertrokken naar Woubrugge
      3. Theodorus Nicolaas van Gink, geboren te Alkemade op 25 januari 1864 en aldaar overleden op 27 april 1864
      4. Theodorus Nicolaas van Gink, geboren te Alkemade op 29 oktober 1865 en op 25 september 1872 vertrokken naar Woubrugge
      5. Leonardus van Gink, geboren te Alkemade op 26 september 1869 en op 25 september 1872 vertrokken naar Woubrugge
      6. Johanna Hendrica van Gink, geboren te Alkemade op 16 februari 1872 en op 25 september 1872 vertrokken naar Woubrugge

      Op 25 september 1872 is het gehele gezin verhuisd naar Woubrugge.

      Theodorus (Dorus) van Gink (1829 – 1863 )

      geboren te Alkemade op 21 januari 1829 als zoon van Klaas van Gink en Cornelia Poelgeest, aldaar overleden op 30 november 1863 geloof r.k., beroep arbeider

      gehuwd met Adriana de Boer, geboren te Alphen a/d Rijn op 4 oktober 1826

      kinderen uit dit huwelijk:

      1. Nicolaas van Gink
       geboren te Alkemade op 30 mei 1859 hij vertrekt op 4 april 1874 naar Zoeterwoude
      2. Maria van Gink
       geboren te Alkemade op 21 juni 1861, aldaar overleden op 25 april 1920 geloof r.k., zonder beroep.
      3. Hermanus van Gink
       geboren te Alkemade op 21 juni 1861 aldaar overleden op 17 mei 1861(nakijken, want dat kan niet)
      4. Maria van Gink
       geboren te Alkemade op 1 februari 1863 geloof r.k., beroep dienstbode, zij gaat in 1879 uit huis om te gaan werken en komt op 17 januari 1894 vanuit Aalsmeer weer thuis wonen.

      Na de dood van haar man Theodorus van Gink moest Adriana de Boer de kost verdienen als werkster. Het gezin telde twee levende dochters met de naam Maria, ��n geboren in 1861 en ��n uit 1863.

      Na de dood van hun moeder bleven de gezusters Maria en Maria van Gink samenwonen. De oudste Maria, die uit 1861, werd het hoofd van het gezin. Volgens het bevolkings-register heeft zij samen met haar zuster Maria in 1899 enkele maanden in Hillegom doorgebracht. Het is onduidelijk waarom.

      Na de dood van de oudste Maria in 1920 is de jongste Maria op 19 januari 1922 verhuisd naar Leimuiden.

      Met dank aan Toos van Dijk
      Genealogische Vereniging Alkemade

      Immetje GINK zie

      ◾Kind: Naatje, 22-12-1793. Ouders: Jan Alders en Geertje Brunt. Getuigen: Cornelis Brunt en Immetje Gink.
      Ouders: Cornelis Claasse van Gink en Cornelia Bogaart.

      ◾Kind: Claasje, 28-08-1785.
      Getuigen: Lijsje Claasse van Gink en Gerrit Claasse van Gink.

      ◾Adrianus Joannes, 06-08-1787. Ouders: Cornelis (Claasse) van Gink en Cornelia Jans Bogaart. Zij waren woonachtig in de gemeente Spaarnwourde.
      Getuigen: (Reverendus Dous (Dominus)) bij de doop : Adrianus van Maaselant en Antje Bogaart. Bron : ISIS

      Spaarnwoude 1787

      Helena van GINK (1832)

      Dochter van Klaas van GINK en Kornelia POELGEEST, geboren omstreeks 1833 te Alkemade (ZH) en in 1867 te Alkemade gehuwd met Pieter VAN DER PLOEG, geboren 1835 te Hoogmade (ZH), overleden 1911 te Alkemade (ZH), zoon van VII-m.

      Uit dit huwelijk:

      1. Cornelia Elizabeth VAN DER PLOEG, geboren 1868 te Alkemade (ZH).
      2. Petronella Cornelia VAN DER PLOEG, geboren 1870 te Alkemade (ZH), overleden 1870 aldaar.
      3. Cornelia Petronella VAN DER PLOEG, geboren 1871 te Alkemade (ZH), overleden 1872 aldaar.
      4. Petronella Cornelia VAN DER PLOEG, geboren 1872 te Alkemade (ZH), overleden 1873 aldaar.
      5. Petronella Cornelia VAN DER PLOEG, geboren 1874 te Alkemade (ZH), overleden 1875 aldaar.

      Pieter is voor de tweede maal getrouwd 1880 te Alkemade (ZH) (2) met Maria MESMAN,
      geboren �1845 te Nieuwveen (ZH), overleden 1911, dochter van Johan Bernard MESMAN en Maria Elisabeth MEIJER.
      Kornelis van Gink (1826)

      Kornelis van Gink was afkomstig uit Rijpwetering ( gemeente Alkemade ) Zijn geboortedatum was : 30 November 1826 en gehuwd met Maria Schrijvers ( althans zoals ik het lees ) Hij was 35 jr. toen hij de aangifte deed .

      Uit dit huwelijk minstens een zoon :

      – Kornelia van GINK (?), geboren rond 1860 te Alkemade
      – Gerardus Leonardus van Gink, geboren 25 mei 1862 te Amsterdam;

      ??? Rijpwetering ligt in het midden van de gemeente Alkemade. De naam Rijpwetering komt het eerst voor rond 1342. Het dorp is van oorsprong gericht op Veeteelt.

      De bebouwing vormt evenals in Nieuwe Wetering een lint. Vanuit Rijpwetering zijn de Kager Plassen bereikbaar via het meertje Koppoel. De bekende wielrenner Joop Zoetemelk komt uit Rijpwetering.

      Kornelia van GINK (1859),

      Huisvrouw. Geboren in 1859 te Alkemade en gestorven in 1891 te Amsterdam Leeftijd bij overlijden: 31 jaar oud.

      Gehuwd op 18 februari 1885 met Nicolaas TRUIJENS,
      van beroep timmerman, winkelier en geboren op 2 mei 1861 te Spanbroek en gestorven in 1917 te Amsterdam

      Nicolaas was de zoon van Peter Jan Truyens (geboren op 12-10-1810 te Neerpelt) en Guurtje Wever. Nicolaas is na overlijden van Cornelia op 21 oktober 1891 hertrouwd met Lucia H. SMEEING geboren op 11 mei 1861 te Amersfoort, toen 30 jaar oud.
      Overleden te AMsterdam op 19 mei 1912, Leeftijd bij overlijden: 51 jaar oud .

      Zeer waarschijnlijk is Kornelia van GINK een zuster van Gerardus Leonardus van GINK geweest. De juiste verwantschap alsmede haar ouders zijn (nog) niet bekend geraakt.

      Gerardus Leonardus van GINK (1862),

      G.L. van Gink en J. Ligthert Geboren op 25 mei 1862 te Amsterdam, geloof RK.
      Gehuwd met Johanna LIGHTERT, geboren 26 juli 1866 te Loenersloot, provincie Utrecht, en overleden op 28 juni 1956 te Heemstede.

      Bijgaande foto is gemaakt in de achtertuin van hun woning aan de Van Breestraat 110 en waarschijnlijk gemaakt door zoon Kees.

      Gerardus Leonardus is op 69-jarige leeftijd overleden te Amsterdam op 21 augustus 1931 en gecremeerd te Driehuis – Westerveld op maandag 24 augustus 1931. familie G.L. van Gink te Amsterdam

      Hierboven een foto van het gezin van G.L. met op de achtergrond de kinderen van links naar rechts : dochter RIE (H.M.A.) zoon Jan (J.J.G.) zoon Hein (G.J.M. ) en zoon Kees (C.S.Th.) van Gink

      G.L. van GINK legde zich 40 jaar lang toe op de rijwielindustrie in een speciaal daartoe gebouwde Rijwiel- en machinefabriek De Hinde aan de Omval te Amsterdam.

      Ook voerde hij het fiets merk Oranje ingeschreven in de officiele registers door G.L. Amsterdam te 1912-01-29

      Eind 1890 legde hij zich toe op de automobiel-fabricage en bouwde een van de eerste auto’s in Nederland.

      Zo hield hij zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling vande explosiemotor. Hinde auto in Amsterdam

      Hinde201401

      Hinde201402

      Bijschrift :

      De Amsterdammer G.L. van Gink begon in 1988 op kleine schaal met de produktie van rijwilen onder de naam Hinde, waarmee hij aangaf dat ze snel bereden konden worden. Zijn bedrijfje groeide snel en toen hij in 1893 een compagnonschap aanging met de bekende wielrenner ‘ Jaap ‘ Ott Bultmann had hij al 25 man in dienst.

      Het programma werd uitgebreid met een bouwpakket voor een motorfietsje : een instructie-tekening en een set onderdelen waaronder een bijna 2PK sterke motor. De stap naar de fabricage van automobielen was toen nog maar heel klein.

      Reeds in 1898 werd Van Gink dan ook in Amsterdam gesignaleerd met zijn eigen auto, wellicht die men maart 1898 wilde tonen op de Amsterdamse RAI. Voor dat evenement was de wagen echter niet tijdig gereed, zodat behalve fietsen en fietstransporters slechts een tekening van de Hinde auto konden worden getoond.

      Het ontwerp bleek voor die tijd nogal ingewikkeld. Zo waren er twee motoren voorzien van elk 4,5 PK, een aandrijving met wrijvingskoppelingen in plaats van kettingen en een soort zelfdragende buisconstructie voor chassis en carosserie.
      De verkoopprijs had men bepaald op f 2500. Na de RI zou de auto nog wel afgebouwd zijn, maar tot verdere produktie is het niet gekomen. Tot 1936 zijn er Hinde motorrijwielen verkocht , daarna verdween het merk.

      einde bijschrift

      G.L. van Gink was ook nog een der mede-oprichters van de RAI (Vereniging voor Rijwiel en Automobiel-industrie) en ontwierp onder andere de eerste wielerbaan in het vroegere Willemspark te Amsterdam.

      Klik hier voor meer informatie over G.L. van GINK Uit dit huwelijk 3 zoons en een dochter :

      famGLsr
      1.Cornelis Simon Theodorus van GINK (C.S.Th.), geboren op 25 / 10 / 1890 te Nieuwer Amstel . Tekenaar gehuwd met R.M. VERKROOST te Voorburg. Uit dit huwelijk

      1. Hendrika Maria Agatha (H.M.A.), geboren op 2 / 10 / 1893 te Amsterdam, getrouwd met C.W. Robert te Amsterdam .
      2. Johannus Jacobus Gerardus(J.J.G.) , geboren op 30 / 7 / 1895 te Amsterdam van beroep koopman .
      3. Gerardus Johannes Maria (G.J.M.), geboren op 3 / 8 / 1900 Amsterdam deed iets in zuigelingenzorg .

      Gerardus Leonardus van GINK had ook nog een zuster : Elizabeth Johanna van GINK . Geboren op 20 December 1934 te Barneveld en volgens de informatie getrouwd met ene ETTEMA, woonachtig in Den Haag.
      Deze vrouw zou dus nu 67 jaar oud zijn .

      Hinde Rijwielen Amsterdam

      Amsterdamse Tak 1862 – 1931

      G.J.M. van GINK 3-8-1900
      G.L. van GINK 25-5-1862
      J.J.G. van GINK 30-7-1895
      T. van GINK 17-7-1886
      T. van GINK 8-12-1913

      Cornelis Simon Theodorus van GINK (1890 – 1968)

      pluimvee04

      Geboren 25 okober 1890 te Nieuwer Amstel ZH.
      Overleden op 11 Februari 1968 ( 77 jaar oud ) in het ziekenhuis te Haarlem .

      C.S.Th. van Gink heeft zich een halve eeuw lang beziggehouden met de studie van huisdieren , speciaal van pluimvee en kleine huisdieren . In de jaren 1919 – 1921 was hij pluimveeconsulent .

      Ook werd hij benoemd tot secretaris – generaal van het Eerste Wereld – Pluimveecongres en Tentoonstelling . Tevens had hij de leiding van de wederopbouw van de pluimveestand in Waterland toen deze door een overstroming vrijwel vernietigd was . Hij genoot een uitstekend teken en schilderonderricht en werkte twee jaren lang in Amerika onder de beste illustrators op pluimveegebied .

      Naast zijn vele werk op organisatorisch gebied , nationaal zowel als internationaal ( zo is hij sinds 1924 vice – president van de World’s Poultry Science Association , de wereldorganisatie voor wetenschappelijke pluimveeteelt ) , schreef hij ook een vijfdelig geillustreerde pluimveestandaard ( voltooid in 1960 )

      Hij is ook bekend door het scheppen van de Voorburgse Schildkropper , het enige nieuwe Nederlandse sierduifras sinds een eeuw dat officieel erkend is . In zijn fokkerij ontstonden enkele jaren geleden isabelkleurige hoenders , voordien een onbekend kleurslag bij hoenders .

      Hij heeft o.a. gewoond in : Den Haag en Voorburg : Parkweg 180. en in Heemstede : Joh. Vermeerstraat 3

      Zijn eerste vrouw heette : Hendrika Maria VERKROOST. Het eerste huwelijk werd ontbonden door haar overlijden op 3 Oktober 1964 te Heemstede .

      Zijn tweede vrouw : Hendrika PORSCHEN uit Stammheim (Duitsland), was 20 jaar jonger ( geboren 18 febr. 1910 ) Uit beide huwelijken kwamen geen kinderen voort .

      Op zijn persoonskaart staat 2-maal een beroep vermeld nl. 1X Directeur (waarschijnlijk van een filmmaatschappij en 1maal directeur van de stichting HAARLEM’S BLOEI een afdeling van dd Haarlemse afdeling Stichting Vreemdelingen Verkeer .

      100 aquarellen van hoenderrassen van C.S.Th. van Gink (1890-1968) In het Nederlands Pluimveemuseum en in het Veluws Museum Nairac te Barneveld is vanaf 27 april 2005 een dubbeltentoonstelling te zien: Pronken met eigen veren, 100 aquarellen van Oudhollandse hoenderrassen van C.S.Th. van Gink.

      Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren ’42-’43 ondergedoken zat, besteedde hij deze periode van noodgedwongen werkloosheid door 100 prachtige aquarellen te schilderen voor het Instituut voor Pluimveeonderzoek Het Spelderholt in Beekbergen. De koekoekverige kraaikoppen, de krulverige zilverlaken baardkuifhoenders, de citroenporselein sabelpootkriel en alle ander kippenrassen met po�tische namen werden zo nauwgezet getekend dat de afbeeldingen gebruikt konden worden om uitgestorven hoenderrassen terug te fokken.

      C.S. Th. Van Gink was dan ook een internationaal befaamd fokker en kenner op het gebied van kleine huisdieren, vooral kippen en duiven. Als kleine jongen al fokte hij duiven en deze hebben de gewoonte om zich snel te vermeerderen. Toen hij een jaar of veertien was werd het zijn vader te machtig en zette hij alle hokken open. Toen Cornelis bij thuiskomt zijn vogels gevlogen vond barstte hij niet in snikken uit maar floot doordringend. Binnen de kortste keren waren alle duiven weer terug.

      Naast zijn passie voor duiven en kippen was Van Gink een begaafd tekenaar. Hij kreeg een tekenopleiding in Amsterdam en ging vervolgens vóor 1914 enkele jaren naar Chicago waar hij les kreeg van de internationaal bekende kunstenaar Arthur O. Schilling, Amerika’s bekendste schilder van pluimvee. Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam keurmeester en publicist van tientallen boeken over duiven en hoenders die ook door hem werden geïllustreerd.

      a href=”http://www.gink.nl/wp-content/uploads/2014/06/pluimvee03.jpg”>pluimvee03

      pluimvee02

      pluimvee05

      pluimvee06

      pluimvee01

      In 1921 was hij de organisator van het wereldpluimveecongres in Den Haag. Reeds op 31-jarige leeftijd werd Van Gink Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in Scandinavië ontving hij zeer hoge onderscheidingen voor zijn verdiensten op het terrein van de pluimveeteelt.

      Beroepsmatig was hij onder meer directeur van de Orion-Filmfabriek (later Polygoon). Het Nederlands Pluimveemuseum heeft onlangs deze unieke collectie aquarellen van hoenderrassen voor lange periode in bruikleen gekregen. De meeste koppels kippen en hanen staan afgebeeld tegen de achtergrond van traditionele boerderijtypen en landschappen uit de streek van herkomst: bollenvelden, molens, schaapskooien en vennetjes. Stadsuitbreidingen en industrialisatie hebben hier nog geen sporen nagelaten. Het is de eerste keer dat de collectie Van Gink in z’n geheel tentoongesteld wordt.

      Pronken met eigen veren: 100 aquarellen van kippenrassen van C.S.Th. van Gink (1890 – 1986) In Veluws Museum Nairac van 27 april t/m 4 juni 2005 Adres Langstraat 13, Barneveld bereikbaar vanaf A30, afslag Barneveld Geopend dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Meer informatie Veluws Museum Nairac Telefoon: 0342-415666, museumnairac@introweb.nl en http://www.nairac.nl. sponsor terrazur Barneveld

      ” Cornelis Simon Theodorus van GINK was niet alleen een uitmuntende organisator maar een unike man die wereldfaam verwierf als veelzijdig getalenteerd tekenaar, schilder, schrijver, fokker en keurmeester.
      Zijn tekeningenen en aquarellen sieren vele boeken en vaktijdschriften in binnen- en buitenland.

      De hand van de meester is steed herkenbaar in zijn tekeningen van hoenderassen, zoals kippen en duiven. Daarnaast was een begenadigd kweker van dit soort hoenderassen en heeft door het kweken vele nieuwe soorten hoenderrassen ontwikkeld.

      Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe soorten – door jarenlange kruisingen van bestaande rassen – werd hij tijdens zijn leven maar liefst 3-maal geridderd :

      – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
      – Ridder Eerste klasse der Orde van Wasa van Zweden .
      – Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken .

      ◾ en andere onderscheidingen .

      C.S.Th. van GINK (1890-1968), a central figure in the world of poultry sport van GINK defended, during more than half a century, the interests of the amateurs of poultry as a journalist, organizer, teacher, breeder and competition judge, in The Netherlands and abroad.
      He gained worldwide fame for his drawings and paintings of poultry. His pendrawings and aquarels are certainly unique from a technical and artistic point of view.

      His biography is presented, together with the bibliography of his non-periodical publications.
      Bij zijn overlijden is het grootste gedeelte van zijn boekenverzameling 1100 stukken , ondergebracht bij de Subfaculteit Veterinij Universiteit van Utrecht (Utrecht Veterinary Library)

      kippen

      History

      Of all the various kinds of Pouters and Croppers, the Voorburg is perhaps the “new kid on the block”, having been first exhibited in 1935 and officially recognized in 1938.
      It was created by the Hollander ‘van GINK, from crosses of Norwich Cropper, Pigmy Pouter, Br�nner Pouter, Smerle, Swing Pouter, and Shield-marked Toy Pigeons.

      Type (shape and stance)
      van GINK says “In size and type the Voorburg Shield Cropper should be half way between the Norwich and the Br�nner Pouter. They stand moderately high on their legs and upright. The fairly large crop is globular; and the tail should not touch the ground.”

      Color variations
      Voorbugs come in Black, Blue (barred, checked and a very attactive barless), Red, Yellow, and all colors of dilute and intense bars. In Europe they also come in the respective Pale mutations. All colors are exceptionally rich and glossy. It may be that the Pale mutations will make their way into the United States in the near future.

      Een aantal tekeningen uit de collectie van C. S. Th. van GINK

      Gerardus Johannes Maria van GINK (1900 – )

      Geboren in Amsterdam op 04-08-1900.
      Broer van C.S.Th. van GINK en overleden 1969 te Amsterdam, gewoond hebbende in Voorburg en Barneveld.
      Deze man heeft twee kinderen gehad

      1. Elizabeth Johanna Van Gink, geboren in 1934 te Barneveld.
      2. Gerardus Leonardus Van Gink, geboren op 22 September 1938 te Barneveld .

      ” Ik las op Uw website dat Geradus L van Gink geboren is september 1938. Mogelijk is dat een vriendje van me geweest, die woonde in Den Haag in een zijstraat van de Anthonie Duyckstraat ter hoogte van Anthony Duyckstraat 115 . Zij woonden daar na de tweede wereldoorlog in ieder geval tussen tussen 1950 en 1957 vanwege de woningnood 2 hoog op een etage met 4 personen. Gerard had een zus en die heette Els, die was volgens mij ouder dan hij.

      Hij had vaak last van asthma, hoefde niet in militaire dienst en is in Delft aan de TH tegenwoordig heet die TU elektrotechniek gaan studeren. Is uiteindelijk afgestudeerd in schakeltechniek in 1968 en heeft bij de computerfabrikant DEC gewerkt in Apeldoorn of Amersfoort, in die buurt ergens. ” Amsterdam 1900-1969

      Cornelis van GINK (3 maal)
      Informatie van de familie van GINK thans woonactig te Barneveld (veluwe),
      hun email adres : k.gink@tiscali.nl

      2.Mijn opa was ook een Cornelis van GINK en is voor zover ik weet in Dubbeldam geboren.

      3. Mijn vader heet ook Cornelis en is op 4 april 1927 in Dordrecht geboren.
      4.Ik ben ook een Cornelis van GINK en ben op 6 oktober 1954 in Dordrecht geboren.
      5.2002 : Mijn vader (en moeder) wonen nu in Voorthuizen en ik woon met mijn gezin in Barneveld. Dubbeldam ?

      Johannes Jacobus Gerardus van GINK ( – 1960)

      Gehuwd met C.J. Doodeheefver Woonachtig in Amsterdam in de Murrillostraat 2 te Amsterdam

      Overleden op 65-jarige leeftijd te Amsterdam op 7 november 1960 Uit dit huwelijk geen kinderen

      Op moment van overlijden de volgende familieleden :

      1.C S. Th van GINK te Heemstede
      2.R.M. van GINK – Verkroost te Heemstede
      3.H.M. Robert – van GINK te Heemstede
      4.-
      5.G.J.M. van GINK te Den Haag
      6.E (Elisabeth) van GINK – Ettema te Den Haag
      7.Familieleden Doodeheefver (voor hun zwager en oom)
      1895 – 1960

      Leonardus van GINK,

      woonachtig in Warmond en gehuwd met Wilhelmina KLEIJN

      Uit dit huwelijk een dochter :

      – Elisabeth van GINK,
      geboren te Warmond (ZH) 12 okt 1797, overleden te Naaldwijk (ZH) 2 apr 1882,
      Elisabeth is getrouwd te Alkemade (ZH) 30 apr 1829 met Frederik GROENEWEGEN, geboren te Stompwijk (ZH) 3 jan 1797 (Rooms Katholiek), overleden te Naaldwijk (ZH) 27 aug 1865, zoon van Nicolaas Frederikse Groenewegen en Pieternella Bolleboom.

      Uit dit huwelijk:

      1.Nicolaas Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 18 mei 1831, bouwknecht, winkelier en koetsier, overleden te Delft (ZH) 22 jun 1896 (Nieuwe Langendijk). Nicolaas is getrouwd te Wateringen (ZH) 12 mei 1858 (1) met Adriana van den Enden, geboren te Naaldwijk (ZH) 13 mei 1815, overleden te Wateringen (ZH) 18 mrt 1865, dochter van Maarten van den Enden en Elisabeth Rutten. Nicolaas is getrouwd te Wateringen (ZH) 9 jun 1865 (2) met Jacoba van Hoek, geboren te Vrijenban (ZH) 30 jul 1831, dienstbode, overleden te Wateringen (ZH) 16 mrt 1876, dochter van Philippus van Hoek en Clazina van Heems. Nicolaas was gehuwd (3) met Maria Josephina Thomas, geboren te Maastricht (L) 19 mrt 1823, overleden te Delft (ZH) 9 jan 1914, dochter van Nicolaas Thomas en Maria Helena Marje. Maria was weduwe van Wijbren Oosterhof.

      2. Wilhelmina Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 9 jul 1832, overleden te Rotterdam (ZH) 14 nov 1907 (Sonjestraat 7). Wilhelmina is getrouwd te Wateringen (ZH) 29 apr 1870 met Bartholomeus van den Boogaard, geboren te Wateringen (ZH) 20 jul 1826, arbeider en koopman, overleden te Wateringen (ZH) 22 dec 1898, zoon van Jan van den Boogaard en Johanna van Luyk. Bartholomeus was weduwnaar van Elisabeth Grens.

     4. 3. Pieternella Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 8 dec 1834, overleden aldaar 24 apr 1924. Pieternella is getrouwd te Naaldwijk (ZH) 16 nov 1861, getrouwd aldaar 17 nov 1861 voor de kerk (Rooms Katholiek) met Hubertus Dijsselbloem, geboren te Boekel (NB) 30 nov 1826, broodbakker, overleden te Naaldwijk (ZH) 25 okt 1899 (Herenstraat 32), zoon van Arnoldus Dijsselbloem en Allegonda Adriana Bijveld.
     5. 4. Magdalena Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 18 sep 1836, werkster, ongehuwd overleden te Naaldwijk (ZH) 13 jul 1891 (Havenstraat 23).
     6. 5. Johannes Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 1 mei 1838, koopman, overleden te Naaldwijk (ZH) 19 jan 1927 (St Martinusgesticht). Johannes is getrouwd te Naaldwijk (ZH) 31 jul 1880, getrouwd aldaar 2 aug 1880 voor de kerk met Geertruida Fijen, geboren te Rotterdam (ZH) 19 mrt 1840, overleden te Naaldwijk (ZH) 22 nov 1898 (Havenstraat 23), dochter van Petrus Fijen en Elisabeth van Lieshout.
     7. 6. Maria Groenewegen,
      geboren te Naaldwijk (ZH) 16 jul 1840, overleden te Rijswijk (ZH) 20 aug 1919. Maria is getrouwd te Naaldwijk (ZH) 6 mei 1871, getrouwd aldaar 8 mei 1871 voor de kerk met Adrianus van den Enden, geboren te Berkel (ZH) 21 feb 1847, arbeider, zoon van Adrianus van den Enden en Theodora van Velzen.
      De gemeente Warmond Warmond – Delft 1779 – 1878

     Arie van Gink (1901)

     Geboren op 10-3-1901 te Dubbeldam en gehuwd met Bastiana Teuntje Spuijbroek geboren op 11-10-1906 te Made

     Uit dit huwelijk :

     – Bastiaan Teunis van Gink

     geboren op 20-8-1925 te Rotterdam,overleden op 29-12-1984 te Elst, beroep Chauffeur. en twee maal gehuwd met :

     1. op 6 -12-1945 te Dordrecht, gescheiden 2-3-1950 te Dordrecht. Johanna Marina Nijsen geboren op3-3-1926 te Rotterdam.

     Uit dit huwelijk :

     ◾Bastiana Teuntje van Gink geboren op 17-6-1946 te Dordrecht;
     ◾Jacobus van Gink geboren op 30-8-1947 te Dordrecht;
     2. op 16-4-1952 te Arnhem met Jantje Dijkman geboren op 6-5-1924 te Kuinre.

     Uit dit huwelijk :

     ◾ Wiebe Bastiaan van Gink geboren op 8-10-1952 te Arnhem.

     Cornelis Claasse van GINK,

     gehuwd met Cornelia BOGAART

     Uit dit huwelijk 2 kinderen :

     1.Claasje, 28-08-1785.
     Ouders: Cornelis Claasse van GINK en Cornelia Bogaart.
     Getuigen: Lijsje Claasse van GINK en Gerrit Claasse van GINK.

     2.Adrianus Joannes, 06-08-1787.
     Ouders: Cornelis Claasse van GINK en Cornelia Jans Bogaart.
     Getuigen: (Reverendus Dous (Dominus)). Adrianus van Maaselant en Antje Bogaart.

     Uit de digitale stamboom van de Gemeente Rotterdam de volgende informatie

     3.Marijtje van GINK,
     Dopeling Cornelis
     Vader Jan van den Bergh
     Moeder Marijtie van Ginck
     Getuige 1 Johanna van GINK
     Getuige 2 Pieter van GINK
     Getuige 3 Marijtie van Alten

     Datum doop 27-01-1724
     wonende Op de Schie
     Nog niet ingdeeld

     4.Omgeving s’ Gravendeel
     Zie ook op internet

     |M|van GINK, Adrianus |xx-10-1822|’s Gravendeel|20-12-1822| |
     |M|van GINK, Bastiaan |18-02-1784|’s Gravendeel|21-01-1819| |
     |V|van GINK, Bastiaantje |xx-ca-1779|’s Gravendeel|20-09-1846|’s Gravendeel|
     |M|van GINK, Cornelis Thomas| | | | |
     |V|van GINK, Jannigje |xx-ca-1773|’s Gravendeel|29-11-1818|Strijen |
     |M|van GINK, Leendert |xx-ca-1824| |08-07-1831|Maasdam |
     |V|van GINK, N.N. | | |16-10-1784|’s Gravendeel|
     |M|van GINK, Pieter |xx-ca-1815| |02-06-1819| |
     |V|van GINK, Pietertje | | |21-07-1801|’s Gravendeel|
     |V|van GINK, Teuntje Corneli|xx-ca-1781| |03-12-1819|Strijen |
     |M|van GINK, Thomas Willem |

     Nog niet ingedeeld in de stamboom

     5.Cornelia Wilhelmina van GINK,
     gehuwd met Christianus Cornelis Wiericx op 14-jun-00

     6.Jacobus Petrus van GINK,
     gehuwd met Cornelia Johanna Verbraak op 13-mei-00

     Maria Susanna van GINK,

     Gehuwd met Jean Adrien MONOD DE FROIDEVILLE

     Uit dit huwelijk :

     Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE,

     , geboren op vrijdag 27 november 1908 te Leiden (gezindte: rk), overleden op dinsdag 22 mei 1973 te Voorburg op 64-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 25 mei 1973 te Den Haag, rk. begraafplaats aan de kerkhoflaan,
     gehuwd op 22-jarige leeftijd op maandag 5 oktober 1931 te Batavia (rk) met Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN, geboren op woensdag 1 augustus 1894 te Batavia

     (gezindte: rk), overleden op zondag 17 november 1968 te Voorburg op 74-jarige leeftijd, begraven op woensdag 20 november 1968 te Den Haag (rk. begraafplaats Kerkhoflaan). Zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje. Gehuwd op 37-jarige leeftijd op maandag 5 oktober 1931 te Batavia (rk) met

     Huwelijken in Giessendam :

     Rombach, Cornelis Anthonie, en Johanna Catharina Elizabeth van GINKel, 6-1-1816 1801 – 1822

     Maria Petronelle van GINK (1937)

     Geboren op 19 maart 1937 te Rotterdam en gehuwd met Willem Teunis TIMMER op 22 juli 1959 te Vlaardingen Willem Teunis TIMMER “Wim” (Teunis Arieanus , Willem , Willem , Willem , Willem , Pieter , Dirk , Jan Jansz , Jan Cornelisz , Cornelis ) is geboren op 21 Februari 1936 in Den Haag.

     Het huwelijk eindigde in een scheiding. Is inmiddels hertrouwd met Cor Dedert

     Uit dit huwelijk de volgende kinderen :

     – Teunis Arieanus Johannes TIMMER “Hans” geboren op 29 November 1959. en gehuwd met Else C LEEFLANG op 25 Mei 1984 te Brielle. Huwelijk eindigde in een scheiding. Hans is inmiddels hertrouwd op met
     – Erwin Lorenz TIMMER geboren op 12 Mei 1962. Getrouwd op met
     – Rolf Alexander TIMMER geboren op 17 Februari 1971. Getrouwd op met
     Bron:
     Martijn van GINK
     Vlaardingen
     Maria Jacoba van GINK

     Moeder bruid Huwelijksakte op woensdag 31 mei 1826 Vlissingen

     Aktenummer : 21 Aktedatum : 31 5 1826
     Bruidegom : Franciscus Petrus de Barfe
     Beroep : Houtzager
     Leeftijd : 30 jaar/years old Geboorteplaats/Birthplace: Oostende, op/on 8 8 1795

     Bruid : Maria Petronella Zeij
     Beroep : Dienstbode
     Leeftijd : 27 jaar/years old
     Geboorteplaats : Vlissingen, op/on 21 2 1799
     Vader bruidegom : Joannis de Barfe
     Moeder bruidegom : Anna Maria Defutter
     Vader bruid : Joannes Wilhelmus Zeij
     Moeder bruid : Maria Jacoba van GINK

     Catharina Theodora van GINK

     Huwelijksakte tussen Man : Willem Vorder Hake en Vrouw : Catharina Theodora van GINK Datum : 12 november 1909 , Aktenr : Akte nr. 235 , Akte : Huwelijksakte gemeente Leeuwarden

     Nadere informatie kunt u krijgen via :

     Paul van Gink,
     Max Havelaarburg 39,
     2907 HH Capelle aan den IJssel,

     Email : paul@vangink.nl