Van Gink

De Oorsprong van de familienaam Van Gink

Voor zover mij tbekend, is de familienaam VAN GINK oorspronkelijk afkomstig uit de gemeente Dubbeldam , een voormalige zelfstandige kleine gemeente op het eiland Dordrecht in Zuid Holland. Dubbeldam was een agrarische omgeving en naast landbouw stond het dorp Dubbeldam bekend om zijn goede paardenfokkers !

De gemeente Dubbeldam is in het verleden herhaalde malen onderdeel van de naburige en grotere gemeente Dordrecht geworden, daarna weer een aantal malen zelfstandig geweest, maar sinds 1970 is Dubbeldam definitief onderdeel van de gemeente Dordrecht.

DUBBELDAM

De naam Dubbeldam is eenvoudig te verklaren als “dam in de Dubbel”, een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep. In 1282 wordt deze locatie voor het eerst vermeld. Ergens in de veertiende eeuw krijgt het dorpje met de omliggende boerderijen de status van ambacht.
Als in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of Hollandsche Waard, verdrinkt Dubbeldam met 17 andere dorpen.

De rechten op de ambachten bleven echter (zij het als dode letter) in stand en toen er in de zestiende eeuw in het gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht weer gepolderd werd, kreeg Arend Cornelisz., burgemeester van Dordrecht en Heer van (het eveneens verdronken) De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam, die hij in 1554 van het gewest Holland als erfpacht verkreeg.

Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen. Het was van groot belang voor Dubbeldam om de grenzen vast te stellen, daar werd een commissie voor ingesteld. Landmeters trokken rond 1560 een ‘ree’ (grenslijn) tussen Dordrecht en Dubbeldam ongever ter hoogte van de huidige Reeweg-Oost.

De vier polders waar het ambacht Dubbeldam uiteindelijk uit zou bestaan waren: Oud-Dubbeldam, de Noordpolder, de Zuidpolder en de Aloïsenpolder. De polder Wieldrecht werd in 1659 een zelfstandig ambacht. Het dorp Dubbeldam werd in 1630 groot genoeg geacht voor een eigen kerk.

Dubbeldam was lange tijd niet meer dan een paar huisjes rond een kerk. In 1632 stonden er slechts 56 huizen, honderd jaar later waren dat er 107 en in 1840 was dit aantal gegroeid tot 243. Na 1750 werd het grondgebied van Dubbeldam flink uitgebreid met nieuwe polders en groeide ook het dorp uit tot een plaats van redelijke omvang.

In 1816 werd de gemeente Dubbeldam geformeerd, die in 1856 de gemeentes Wieldrecht en De Mijl zou annexeren. De macht van de ambachtsheer was met de vorming van de gemeente geminimaliseerd, al bleef hij tot 1929 rechten over Dubbeldam houden.

Het grondgebied van Dubbeldam besloeg vanaf 1856 ongeveer 3/4 deel van het Eiland van Dordrecht, het qua inwonertal veel grotere Dordrecht moest het met een veel kleiner deel doen. Vanaf 1871 werden herhaaldelijk stukken grondgebied door het uitbreidende Dordrecht geannexeerd. Om de aanleg van de spoorlijn naar Sliedrecht mogelijk te maken werd rond 1880 grond geruild met Dordrecht en het gebied rond ‘t Vissertje aan Dubbeldam toegevoegd.

Smalend kunnen oude Dubbeldammers nu nog zeggen: ‘Het station van Dordrecht staat op het grondgebied van Dubbeldam’. Dordrecht bleef groeien en had veel meer ruimte nodig. Ondanks pogingen in de jaren zestig om het dorp, door het te doen uitgroeien tot een voorstad van Dordrecht, zijn zelfstandigheid te laten behouden werd Dubbeldam op 1 juli 1970 geheel aan Dordrecht toegevoegd.

Nelleke Voshart-Van Heeren was de laatste die als ingezetene van de gemeente Dubbeldam werd ingeschreven. Zij werd op 30 juni geboren en haar vader spoedde zich naar het toenmalige raadhuis aan de Dubbelsteynlaan om op de valreep zijn dochter Pieternella aan te geven. Naar zijn zeggen een uur voordat Dubbeldam bij Dordrecht werd ingelijfd.

In de nabij gelegen gemeenten, zoals : s-Gravendeel, Strijen, Maasdam, Smitshoek en Wieldrecht moeten voor meer dan honderd jaar tientallen familieleden Van GINK(EL) hebben gewoond.

Ze zijn er geboren, veelal in grote gezinnen opgegroeid, gehuwd met plaatsgenoten en in de meeste gevallen ook in deze regio overleden en begraven. Het lijkt er sterk op, dat in deze arme regio niet voldoende werkgelegenheid was, er heeft later een sterke uitstroom richting Noord Brabant en Zuid Holland plaatsgevonden.

Uitwaaiering

 • Jammer genoeg, is er van velen slechts weining over hun leven bekend gebleven. Waarschijnlijk waren zij allen van eenvoudige komaf en sommige familieleden zijn later in de regio Dordrecht gebleven . ◦n.b. In de omgeving van Dordrecht wonen thans nog veel leden van de familie van Gink.

 • Daarnaast zijn vanuit Dubbeldam vanaf circa 1710 (Bastiaan van GINK) uitgewaaierd naar Noord Brabant, met name in de regio Wouw en Roosendaal. De meeste van de Brabantse leden stammen uiteindelijk af van deze Bastiaan van GINK. Vanuit Brabant is de naam doorgegaan richting België.

  De familietakken in Noord Brabant en Zeeland zijn op dit moment aardig in kaart gebracht. Dankzij het speurwerk van met name Gerda Kompier zijn vele namen van Brabantse familieleden met behulp van het familiebestand in kaart gebracht. Haar resultaten zijn terug te vinden in de uitgebreide stamboom-beschrijving VAN GINK.

 • Ook in Alkemade (ZH) en nabije omgeving (in de buurt van de gemeente Leiden) hebben omstreeks 1850 tot 1910 veel naamgenoten c.q. verre familieleden gewoond. De meesten van hen zijn later naar Haarlem en Amsterdam en omgeving getrokken. In Amsterdam hebben de meest kleurrijke familieden gewoond.

  csgink01

  Een van de meest bekende familieleden uit Amsterdam was Cs. Th. van Gink, een internationaal gerespecteerde fokker van pluimvee, waarvan zijn schilderijen over pluimvee later internationaal bekend zijn geraakt. De Verzamelde Collectie schilderijen is thans in een stichting ondergebracht.

  Jammer genoeg is in dit verband (nog) niet bekend geraakt of er enige relatie bestaat tussen de familieleden in Alkemade, en de oorspronkelijke familieleden woonachtig in Dubbeldam / Dordrecht , Wouw en Roosendaal.

 • Later zijn ook familieleden banuit Dordrecht vertrokken naar de gemeente Schiedam (medio 1850) en vanaf circa 1890 via Schiedam naar Amsterdam.

  De onderlinge familierelatie van hen is mede dankzij dit onderzoek thans wat meer duidelijk geworden.

 • Dank zij een aantal enthousiaste genealogen uit de Hoeksche Waard is gelukkig nog een klein deel historische informatie over de oorspronkelijke familie Van Gink in Dubbeldam opgespoord en beschreven.
 • Inmiddels is duidelijk, dat de huidige familieleden Van Ginkel niet gelieerd zijn aan de familie Van Gink. De meeste leden Van Ginkel zijn oorspronkelijk afkomstig van plaatsen op De Veluwe en van daar uit over Nederland verspreid geraakt. Toch komt in oude boeken zowel de naam Van Gink als Van Ginkel herhaaldelijk voor.

Uitgebreide familie-beschrijving met foto’s

Uiteraard hoop ik, dat er veel bezoekers aan deze website met de achternaam Van GINK zullen reageren, zodat we de huidige gegevens kunnen uitbreiden en de relatie tussen personen met de achternaam Van Gink nog beter kunnen worden gekoppeld aan hun voorouders.

Om dat laatste te bevorderen, zetten we ook individuele mensen met de achternaam van Gink op de website om later wellicht ooit verder onderzoek door anderen te vereenvoudigen en te versnellen.

KLIK hier voor de uitgebreide versie van de familie stamboom !

Herkomst familienaam Van Gink

De familienaam Van GINK(EL) ontleent zeer wel mogelijk haar naam aan de plaats GENK in Belgie.
De -e- en -i- verwisseling is een normaal en veelvuldig voorkomend verschijnsel in de taalkunde. De naam werd later als Gink of GINCK geschreven. De toevoeging van de -c- voor de letter -k -is een gebruik uit vroegere eeuwen.

De -c- heeft zich in Belgie in familienamen en soms in plaatsnamen gehandhaafd, doch komt nietemin in Holland nog in enkele plaatsnamen voor, onder andere ter vervanging van de dubbel -k-. Het Historisch-Genealogisch en Hearaldisch Archief schrijft verder omtrent de naam en het wapen :

In de omgeving van Diest (Belgie), alwaar een tak van de Nassau’s woonde en waar Prins Philippe van Oranje, de oudste zoon van Prins Willem van Oranje na zijn uiteindelijke vrijlating door de Koning van Spanje naar toe trok, zich vestigde, er stierf en begraven ligt, komt al vrij vroeg de naam Van GINK voor :
(1601 Johannes Van GINK , gedoopt als zoon van Joannes en Margeretha NN. )

n.b.
Prinses Beatrix van Oranje voert nog altijd de titel ” Barones van Diest ”

Er zijn echter (nog) geen duidelijke familierelaties met deze Vlaamse voorouders ontdekt !

In de bibliotheek in Haarlem staat een aardrijkskundig woordenboek uit 1850. Het bestaat uit 13 delen. De naam GINK komt er helaas niet in voor , wel : Ginkel en Ginneken . Deze twee laatste namen zijn afgeleid van streken in : Utrecht / Gelderland / Brabant .

De auteur : A.J. v/d Aa schrijft het volgende ;

◦Ginckel : buurtschap op de neder-veluwe provincie Gelderland. zie ginkel .
◦Ginckel : buurtschap in het overkwartier der provincie Utrecht . zie ginkel .
◦Ginderdoir ; buurtschap in de baranie van Breda provincie N. Brabant ten oosten van Breda ten oosten van Ginneken .
◦Ginderdoor of Ginterboor : gen. in de meijerij v. s Hertogenbosch kw peelland prov. N.B. ten oosten v. Lieshout .
◦Ginder-over : gen. in de meijerij v. sHertogenbosch , het ontleent zijnen naam van de ligging van het dorp gerekend aan de overzijde der rul dus ginder over de rul .
◦(1) Ginkel of Ginckel : gehucht op de neder-veluwe prov. gelderland district Veluwe ten N.O. van Arnhem hier is eene herberg, welke vroeger de gewone pleisterplaats der postwagens van Adam. naar Arnhem was .
◦(2) Ginkel : heerlijkheid in het overkwartier der prov. Utrecht arrondisement Amersfoort , kant Rhenen gem. Leersum ; palende N aan Renswoude en Woudenberg , Oost aan Amerongen , Zuid aan de heerlijkheid Leersum en Zuilestein West aan Woudenberg .
◦Ginkelsche – Veenen : veengrond in het overkwartier der provincie Utrecht arrondisement Amersfoort , kant Rhenen gem. Leersum , in het Noorden van de heerlijkheid Ginkel .
◦Ginkelsche Zand : zandgrond op de neder-veluwe , prov. Gelderland onder de gemeente Ede , 222 bunder groot . De weg van Arnhem op Ede loopt erdoor .
◦ Ginneken : kant. in de baronie van Breda , provincie N.B. arr. Breda ; palende N. aan de kant. Breda en Oosterhout , O. aan het kant. Tilburg , Z. aan de Belgische provincie Antwerpen , W. aan het kant. Breda . het bevat de volgende 7 gemeenten als : Alphen-en-Riel , Baarle-Nassau , Chaam , Gilze-en-Rijen , Ginneken-en-Bavel , Rijsbergen , Zundert-en-Wernhout . ( De beroemde bredasche kapuinen en poelardes werden hier vetgemest )
◦Wat ‘rul’ betekent, weet ik niet , waarschijnlijk een riviertje ,
‘heerl’ betekent : heerlijkheid ( grondgebied )
Bredasche kapuinen en poelardes : kapuin, een ‘kapoen’ is een gecastreerde haan en zit daardoor goed in het vlees.

◦Eén aardigheidje uit het boek : GENT betekent : zwaan van mannelijk geslacht .
Geloofsovertuiging
Het geslacht Van GINK is van oorsprong Nederlands Hervormd van geloofsovertuiging.

Woonplaatsen

Steden waar sinds 1886 de familieleden Van Gink hebben gewoond en geleefd
(Bron : http://www.rat.de/kuijsten/atlas/ )

◦Dubbeldam
◦Roosendaal
◦Amsterdam
◦Schiedam
◦Wouw
◦Oijen en Teefelen

UW aanvullingen zijn welkom!

De op deze website gepubliceerde overzichten van onze voorouders zijn niet volledig en zeker niet foutloos! Mochten er mensen zijn, die denken dat alle historische informatie op internet correct staat verwerkt, Dit is zeker bij stamboomonderzoek NOOIT het geval.,,,,,

Het is juist mijn bedoeling dat door plaatsing op internet genoeg andere mensen kunnen kijken naar de bijgewerkte genealogische informatie en in alle vrijheid hun op – en aanmerkingen kunnen aangeven.
Het ingezonden commentaar op getoonde informatie wordt zo snel mogelijk weer verwerkt in een eerstvolgende editie!
Alle parenteelen zijn op deze website in een PDF-formaat aangemaakt. U kunt ze daardoor thuis gemakkelijk afdrukken.

Ziet u fouten in de teksten of is de stamboom niet actueel of onvolledig ? Hebt u misschien zelfs aanvullingen op de stamboom ? Wilt U liever niet zijn opgenomen in deze database ?

Wordt dan niet boos of kwaad, maar help de stamboom te laten groeien en bloeien! Geen enkele uitgezochte stamboom is ooit klaar of volledig ! Laat uw opmerkingen graag even weten via :

paul@vangink.nl